متا در ازار ارز دیجیتال دوشنبه سوم مرداد؛ ارزش وین رای سومین روز متوالیرارو– مت وین رای سومین روز متوالی اهش دا رد. سردمدار بازار ارز دیجیتال ۷۲ ساعت قبل به کانال ۲۴ هزار دلار گذاشت، اما الان به ۲۱ هزار دلار سقوط کرده و قیمت لحظه‌های آن صبح امروز دوشنبه سوم مرداد به ۲۱ هزار و ۸۵۰ دلار رسید. ارزش کل ارز دیجیتال با افت سه درصدی نسبت به دیروز حالا یک چیزی یک تریلیون و ۵۰ میلیارد دلاری می‌شود و در این مدت زمان انواع ارز دیجیتال سرشناس با بیت‌کوین در مسیر نزولی قدم برداشتند. وری ارزش دوجکوین و اردانو ار درصد رفته و ازدهی روزانه اتریوم و رون منفی دو درصد رسیده رستده

مت وین ار و دلار

ارش رارو، مت لحظه ای وین امروز دوشنبه سوم مرداد ار و دلار ود. وین دیروز ار و دلار پول مامله در ساعت این مدت رین مت وین ار و دلار و مترین سطح ن ار و دلار رسیده است.

باوجود دو درصد از قیمت بیت‌کوین در شبانه‌روز گذشته، بازدهی هفتگی این ارز دیجیتال هنوز مثبت و حدود سه درصد می‌شود، چون دوشنبه هفته قبل از بیت‌کوین ۲۱ هزار و ۳۳۰ دلار ارزش داشت. حالا بیت‌کوین با قله ۶۸ هزار دلاری خود را که آبان پارسال آن را تجربه کرده بود، حدود ۶۸ درصد فاصله دارد و ۴۲۰ میلیارد دلاری این ارز دیجیتال، سهم بیت‌کوین از کل بازار را حدود ۴۰ درصد نشان می‌دهد.

متاتریوم؛ ار و دلار

نمودار متاتریوم افت دو درصد ارزش این ارز دیجیال در ساعت را نشان می دهد. مت لحظهای اتریوم امروز ار و دلار ود و این ارز دیجیتال اافت دلاری نسبت دیروز پول می در این مدت رین و مترین مت اتریوم ترتیب ار و دلار و ار و دلار رسیده است. اگر در آنروز

ون دوشنبه لی اتریوم ا مت ار و دلار رید و روش مید. الا مت لحظهای اتریوم نزدیک درصد ا له اریخی این ارز دیجیتال اختلاف دارد. لهای ارسال اتریوم ا رسیدن مرز ار ار و دلار ن رسیده ود. منین ا در نظر رفتن مچنین میلیارد دلاری اتریوم، سلط ن ل ازار دود درصد محاسبه مود.

مت انوا ارز دیجیتال

مت دوجکوین و اردانو در ساعت ار درصد اهش داشته، درد ا داشته، درد ا ارزش رون مت دوجکوین امروز دوشنبه سوم مرداد .064 دلار ثبت رسید دیروز این ارز دیجیتال .067

الا مت لحظهای دوجوین ا سلط دهم درصد مت اردانو نیز در ساعت از 0.514 دلار .492 دلار لیل دارده است. مت رون امروز.۰۶۵ دلار ود دیروز ن را .۶۶ دلار پول میردند. ای نیز مثل دیروز .۰۰۰۰۱۲ دلار رید و روش د ازدهی روزانه ن ر درصد اشد.

ر مت انواع ارز دیجیتال

انواع ارز دیجیتال

ل

دیروز

امروز

وین

ار و دلار

ار و دلار

ار و دلار

اتریوم

ار و دلار

ار و دلار

ار و دلار

ا

دلار

دلار

دلار

اردانو

دلار

دلار

دلار

رون

دلار

دلار

دلار

دوجوین

دلار

دلار

دلار


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم