متا در ازار ارز دیجیتال ارشنبه ر نوسان ون والی مرز ار دلار

[ad_1]

رارو، مت وین دون ر محسوس در انهروز نوسان محدود والی مرز ار دلار ادامه داد. مهم ارز دیجیتال دنا در این همزمان با رفت‌وبرگشت‌های محدود بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته، ارزش اتریوم سه دلار یعنی دو دهم درصد کاهش، بازدهی شیبا و ترون صفر درصد به‌ثبت رسید و قیمت دوجکوین و کاردانو به‌ترتیب ۲.۵ و ۱.۵ درصد تنزل پیدا کرد.

مت وین ار و دلار

ارش رارو، مت لحظه ای وین امروز ارشنبه ر ار و دلار ود و نسبت مت وین درقیاس یک روز متر از دهم درصد افزایش دا و دیروز در این مدت رین مت وین ار و دلار رسیده و مترین ارزش ن ار و دلار وده است.

روبرگشتای محدود وین در روزای اعث د ازدهی این ارز دیجیتال حالا بیت‌کوین ۷۱ درصد نسبت به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی ۶۸ هزار دلار پایین‌تر قرار دارد و حجم ۳۸۰ میلیارد دلار کل بازار آن، این ارز از کل بازار ارز دیجیتال را ۴۰ درصد نشان می‌دهد.

متاتریوم ار و دلار

متاتریوم نسبت دیروز سه دلار اهش دا رد. مت لحظهای اتریوم امروز ارشنبه ر ار و دلار ودونی روز انهروز رین مت اتریوم ار و دلار و مترین سطح ن ار و در ازه م مت اترویم نسبت ارشنبه ل درصد اهش دارده است.

مت لحظه ای اتریوم امروز درصد اینتر از له اریخی این ارز دیجیتال رار داشت. ان ارسال ر واحد اتریوم ار و دلار پول مد و الا دومین ارز دیجیتال مهم دنیا رو له منین م ل ازار اتریوم امروز

مت انواع ارز دیجیتال

مت ا و رون انهروز ری نداشت و ارزش دوجوین و اردانو رتیب منفی .5 و منفی .5 درصدا اهش رد مت ا نماد اختصاری SHIB در ساعت روی رقم .00010 دلار اقی مانده است. این ارز دیجیتال که با شش دهم درصد از کل بازار، چهاردهمین ارز دیجیتال مهم دنیا به‌شمار می‌رود هفته قبل نیز 0.00010 دلار ارزش داشت و بازدهی هفتگی آن هم صفر درصد می‌شود. رون سیزدهمین ارز دیجیتال مهم ازار میود، امروز ارشنبه ر . مت دوجکوین امروز .۰۶۷ دلار ود و ازدهی روزانه منفی .۵ درصد رسید. ون روز این ارز دیجیتال دیروز . مت اردانو نیز از .465 دلار .457 دلار رسید و . درصد اهش دا رد.

ر مت انواع ارز دجیتال

ارز دیجیتال

ل

دیروز

امروز

وین

ار و دلار

ار و دلار

ار و دلار

اتریوم

ار و دلار

ار و دلار

ار و دلار

ا

دلار

دلار

دلار

اردانو

دلار

دلار

دلار

رون

دلار

دلار

دلار

دوجوین

دلار

دلار

دلار

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

تماس با ما