مان و نحوه اجرای رتبه معلمان

[ad_1]

وزیر موزش و رورش ا اشاره به اطلاعیه رتبه بندی معلمان، :

به گزارش فارس، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، امشب در شبکه یک با اشاره به تصویب آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: رتبه‌بندی معلمان، قانون مزمنی بود که در سال ۱۳۹۰ مورد بود. ممتنع از نظر معیشت معلمان اهمیت دارد. در ار و ول انتخاباتی رئیسجمهور در رداد سال این موضوع آشکار اعلام د.

وی ادامه داد: رتبه‌بندی معلمان دارای اسناد قانونی مانند سند تحول بنیادین، سیاست‌های کلی حکومتی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ و همچنین ماده ۶۳ قانون بودجه کل کشور است و الحمدلله با همگرایی بین دولت، مجلس و شورای نگهبان این وعده ۱۰ ساله بود. وست و امروز رماه اهد امضا و ابلاغ این ننامه ودیم.

نوری ریحرد: این ننامه در ماده ویب د مواد اول ن مفهوم، اصطلاحات و مشمولان است رگان از جداولی امتیاز در ماده 4 است که برای اجرای آن توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان امور استفاده و سازمان برنامه و بودجه تهیه می شود. البته اول ن مام ده است و امیدواریم در این وهنامه را استانها ابلاغ می کنند.

وی اضافه رد: ای ممیزه ن دند مچنین آنونای ارزیابی در نامه مده است، ن مدند و انشاءاالی.

وزیر موزش و رورش : مشمولان ر اساس ننامه، معلمان ستند. ال سری محدودیت ها رای افراد وجود مثل افراد کارکنان در مرخصی دون وق سر می رند. افراد استخدامی ندارند یک مأمور لستند.

وی افزود: اید لاحیتا ایستگیای مومی، و رفهای معلمان احصا ود لاوه ر این امتیاز ربه اضافه کنید امتیازات نیز امتیاز وده و در نهایت امتیاز رای استاد معلم است.

نوری داد ادامه: مشمولانی که نصاب را در جدول شماره ۳ نیاورند برای اینکه محرومیت از قانون نشوند در رتبه اول یعنی معلم معلم قرار می‌گیرد تا یک سال فرصت داشته باشد امتیازات لازم را برای رتبه‌هایی که استحقاق آن‌ها را دارند، به دست آورند. منین وظایف و اختیاراتی ای ممیزه و انونهای ارزیابی داده است الیت میند.

وی با بیان اینکه اجرای رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ هست و بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومانی برای آن پیش‌بینی شده است، گفت: ان‌شاءالله با توجه به آقای میرکاظمی، شاهد پرداخت آن باشیم و تمام معوقات پرداخت شود.

[ad_2]

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

تماس با ما