لی ربیعی: رخی احبمنصب نام دین مردم را ناامید می کنندلی ربیعی در روزنامه اعتماد نوشت: یک سیستم اجتماعی هوشمند و هوشیار، تلاش می‌کند تا با ایجاد آرامش محیطی به فعالیت‌های خود به‌پردازد به خصوص در دورانی که سیستم‌ها دچار بحران‌های متعدد یا نقاط ضعف اساسی است، ایجاد آرامش در جامعه می‌یابد.

این روزا وی رخلاف سیستم لایی ر روز نحوی امعه ریک روانی می شود. سختگیری های اجتماعی از سو، رفای ریکننده و مناقشهران اد ربالمثل مشهور افتادم در این مورد نگاه نید :

الف- ریبا از مان دولت اتمی روندی ل رفت دمهایی ا ناوین نامعلوم آره لیلگران وزه های مختلف دیل دند. دا و سیما ایه های اصلی رشد این افراد و نوعی سکوی رتاب نها د.

هر چند از این افراد با زیاده‌گویی‌های مفرط به مرور مصرف‌شان در این رسانه به پایان رسید، اما از ادبیات آن‌ها برای ایجاد هیاهو و تخریب فضای سیاست در تریبون‌های مختلف استفاده می‌شود و همیشه هم برخی اظهارات توهین‌آمیز، نه به یک فرد یا جریان سیاسی بلکه وهین نر و نرمندان، لم و المان و در وزه ورزش و علوم ادبی ایرانی استیم. این اظهارات غیرمسوولانه که از تریبون‌های پیش‌روی سر داده می‌شود، بیشتر از رسانه‌های بیگانه پیام‌های مخرب برای نگاه نسل جدید به دین، تاریخ اسلام و تاریخ انقلاب برجای خواهد بود.

در مورد این دیده، نكته ابل امل است: تفاوت امر در این است که در جامعه ما این افراد از تریبون‌های رسمی حتی با پول بیت المال و در نهادهای دولتی و عمومی بدون هیچ منع و یانا گفت‌وگویی سخن می‌گویند.

– ار سخنان این افراد رفا در وزه سیاسی اقی نمیماند. در امد منفی، لکردگان و افراد وصف نسلهای دید، سخنان موهوم من ارها ا این نوع اوت و میم در وهای اجتماعی مخالف دهام.

3- وقتی به نام تبیین، با مفهومی، مطالعات و تحصیلکردگان یک حوزه با کلمات سخیف مورد توهین قرار می‌گیرند، بخشی از آن‌ها این افراد را صاحب مواضع رسمی تلقی کرده و این امر باعث دلزدگی و نادی از آینده علمی کشور را می‌کند.

4- مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نخبگان میود. از ن و ایجاد س و رمان احساس نی و واکنشی اعتراضی در نتیجه – رخی رفای سلیقهای و نام دین نیز این روزا الشهای نی ایجاد شده است:

– اظهارات داستانسراییایی سوء استفاده از و انحرا دیده شده «غلو» را میوان م و در سیاری از ادیان و مذاهب مشاهده رد.

2- این پدیده و قدمت دیرینه‌ای دارد، اما در سال‌های اخیر به گسترش شبکه‌های اجتماعی، شاهد انتشار و گسترش این‌گونه اظهارنظرها با بازآفرینی‌های متفاوت هستیم. به نظر می‌رسد که برخی از آن‌ها با مقایسه‌های توهین‌آمیز صورت می‌گیرند، به برخی از نظرات طرح‌شده در بحث عفاف و حجاب و نسبت دادن برخی از صفات ناشایست که باعث افزایش ضددینی و ایجاد تنازعات نظری بیهوده می‌شود، نگاه کنید.

افزایش بازپخش اینگونه اظهار نظر از گروهی از افراد و به نام دین که از قضای برخی صاحب‌منصب هم هستند و واکنش نشان نمی‌دهند از سوی اندیشمندان و بزرگان دینی در برابر این گونه مواضع به ویژه غلو‌ها و خرافه‌ها، باعث می‌شود یک تعمیم ناروا شود و از سویی با سوء استفاده. دیگران وانشای ناامیدکنده و نزاعرانگیز را دامن مند.

این روزها یک اجتماعی و افکار مومی اندازه افی نگرانایی دارد؛ داوم ریم، اهش امید نده ا اینگونه اظهارات و رخی سیاست های اجتماعی باعث دید ناتابوری اجتماعی می شود. نر میرسد ایجاد ای رام، ارائه سخنان امیدبخش و نیز سیاستهای اجتماعی متنش رورت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم