لی اقرینی است؟

[ad_1]

دولت و ایدن سرانجام دم از مسیر سلفش رون اشت. وزارت ارجه مریکا اعلام کرد این ور رای سهیل مذاکرات وین، میم رفته است رخی از معافیتا ر ر ر ر.

به گزارش شرق، این معافیتها مربوط به همکاری با فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران هستند و به گزارش ایسنا، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه آنها را امضا کرده است; البته ند پرایس، بیان وزارت خارجه، اعلام از کمی بعد این خبر در توییتر شکست کرد: «تا زمانی که تهران به خود ذیل برجام بازنگرداند، تحریم های ایران را ارائه و نخواهیم کرد». او ادامه داد: «ما دقیقاً مان اری را ردیم دولت لی رد؛ رکای ملی ود اجازه میدهیم رهای اینده مرتبط ا دم اشاعه و ایمنی در ایران رندد

درعینال این اقدام البته نوان اولین «اتفاق» واقعی درباره وگوهای احیای رجام سیار رساز ده است. اما در مل ام ندان رگی از سوی ایالات متحده آمریکا در ال ایران نیست. با توجه به تغییرات برجام و از زمان خروج ایالات متحده از توقف عمل قریب به اتفاق بازیگران برجام در برنامه ای ایران رخ داده است، عمل بعد از پیام سیاسی این اقدام از عملی آن بیشتر است. درعینحال در فضای سکوت خبری و توقف حولوحوش مذاکرات این خبر می تواند نشانهای برای رصد برخی از اتفاقات دیگر باشد و دلالتهایی مثبت و منفی از آن دست میآید، از اثر خروج ریچارد نفیو از تیم تصمیم گیرنده تا چشمانداز وضعیت فعلی در دور هشتم، در این میم ابل ررسی است.

ا این معافیتا اتفاقی مفتد

از ررسی دلالتای این میم، د نیست اصل نچه اعلام ده ررسی ود. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد معافیت های جدید به کشورهای خارجی و شرکت های خارجی اجازه می دهد تا در پروژه های غیرنظامی نیروگاه های بوشهر ایران، آب سنگین اراک و رآکتور تحقیقاتی تهران کار کنند. چهارشنبه رامپ در این معافیتا نوان از رنامه بنا بر اعلام یورونیوز، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه «تهدید به تحریم» علیه کشورهای خارجی و شرکتهای خارجی جمله روسیه، چین و اروپا از اروپا را که با بخش غیرنظامی برنامه های ایران همکاری میکردند، لغو کرد.

وزارت امور خارجه اعلام کرد: «معمولاً از این فعالیت‌ها برای گفتوگوها استفاده می‌شود که برای رسیدن به نتیجه در بازگشت متقابل به برجام کمک می‌کند و زمینه را برای بازگشت ایران به اجرای طرحاتش ارائه خواهد کرد». وزارت ارجه مریکا این اقدام را نگره ن اطلاع داده است. این وزارتخانه د رد: وزارت خارجه با اعلام این موضوع، این اقدام را انجام داد یا بهعنوان بخشی از توافق قبلی نیست، آنها را همچنان برای همکاری با شرکا و متحدان برای مقابله با آسیب‌های ناشی از تهدیدات ایران می‌افزاید. مقام وزارت ار مریکا نیز درایناره است این اقدام به معنای ازگشت رجام نیست.

واکنش محتاط ایران، استقبال روسیه

س از اعلام این رأس ساعات اولیه روز نبه، ایران و روسیه اما موضع گیری است. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، دیروز درباره این اقدام آمریکا گفت: «ما به طرف آمریکایی‌ها به برخی از افرادی که این روزها را منتقل می‌کنند، اعلام کرد که باید حسن نیت خود را در عمل نشان دهند. سن نیت در مل نی که روی مین اتفاق ملموسی رخ دهد». امیرعبداللهیان نشان می دهد از دید او نیز این ر از اثر ملی ام سیاسی دارد. امیرعبداللهیان ادامه داد: مریکاییا از این موضوع منند؛ ولی اید دانست نچه روی اغذ رخ می دهد، وب است؛ اما افی نیست».

وزیر خارجه ایران به دیگران پاسخ داد بر این که یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرد که ما نمی‌توانیم به توافق برجام برسیم. او درایناره : نابراین نچه ایران در خصوص منها دنبال میند، در این راستاست. ما دنبال اخذ مین در وزهای سیاسی، وقی و اقتصادی استیم و این موضوع را مطالب می کنیم. در بخش‌ها توافق‌هایی حاصل شده است و تیمی که تصمیم‌گیرنده است.

میخائیل اولیانوف، بدون روسیه در سازمانهای ملی در وین و رئیس او در ویتی نوشت: «تصمیم مریکا رای ازگردانی معافیتی «هستهای» اقدامی در مسیر درست است. این ار احیای رجام و ازگشت دوجانبه مریکا و ایران ایبندی وافق ستهای سرعت مید». اولیانوف افزود:

نسخه سبک نچه وصیه مید

بسیاری از تحقیقات حامی برجام در ایران و در ایالات متحده از مدت ها پیش، این توصیه را مطرح کرد که دولت باید با منابع مالی از تحریم ها یا آزادسازی بخشی ایران که با فشار آمریکا بلوکه شده است، نوعی حسن نیت ایران است. نشان دهد و مشخص کند راه م او ا م سلفش در مسیر ریب رجام و امل ود متفاوت است.

پس از آن، این ایده بود که او می‌تواند همان ابتدایی دولتش باشد و زمان کافی برای دولت حسن روحانی بهعنوان امضاکننده برجام باقی مانده است، با یک فرمان به توافق برسند که دولت با یک فرمان از آن خارج بود. اما باید به هیچکدام از این ایده ها عمل نکرد و حالا در نهایت و در شرایطی که به روایات مقامات دولت خودش و اتحادیه اروپا می رسد، فرصتی برای احیای برجام به آخرین روزهای گذشته است، از میان گزینه ها، شاید ملایمترین گزینه را در این مسیر امتحان کرده است. است. انکه را م دیپلماسی ایدن در این مرحله این نقطه رسیده است، اید در دیگر ندی

اولین معافیت ریمی س از رفتن نرمند ریم

همان لحظه بود که خبر رسید ریچارد نفیو که متخصصان تحریم در دولت باراک اوباما هم بود و اوایل دولت باید بهعنوان معاون رابرت مالی، یعنی معاون ویژه آمریکا در امور ایران، منصوب شده بود، در پی اختلاف با مالی به همراه یکی، دو نفر. دیگر ازمله رین اطبایی از مضاعف مالی رفته است و در وزارت ارجه منتقل می شود. اثبات مالی بهعنوان یکی از حامیان جدی برجام در کنار سابقه نفیو البته علامت سوالهایی را در زمان انتصاب نفیو بهعنوان معاون مالی کرده بود و خیلی از همین انتصاب نتیجه ایجاد شده بود که آمریکا قصد دارد به توصیه محافظهکارانی که خواستار استفاده از اهرم تحریم میراث وجود داشتند. مل ند. الا مدتی نهندان ولانی د از رفتن نفیو نین دمی رداشته ده است. دور از ن نیست نفیو در نین میمی وده است ا اید این میم درعینحال از نگاه میوانند نشانهای مثبت اشد و از نگاهی دیگر ری نندان امیدوارکنده.

امی سمت وافق

این اقدام ر ال امی رچند وچک، سمت ازگشت ایالات متحده آمریکا اگر در فاصله کنونی با مدت زمان نامعلوم این خبر اعلام شده است، ممکن است به این صورت باشد که دولت ایالات متحده قصد دارد خاطره ای از تیم های معترض در پایتخت ها داشته باشد و قطعا ایرانی ها نیز گزینه ها و انتخاب های خود را بررسی می کنند. انگیزه ری رای رکت سمت احیای رجام و ازگشت دات مه و ویژه ایران دهد.

لاش رای اصلاح مسیر؟

اما از رف دیگر ممکن است این میم نوان رین لاش مریکا در بیشتر ری از اتفاقی نامطلوب اشد. با توجه به مقاومت ایالات متحده در مقابل چنین گزینه هایی و با توجه به اینکه به روایت خود از طرف های غربی اکنون در روزهای آخر احیای برجام هستیم، این احتمال وجود دارد که در دور هشتم اعلام شده باشد، در فضای مثبت و امیدوار کننده کلید نخورده و حالا. در این رصت محدود، م نگران اند میم رفته است از نای ممکن است مسیر را رگرداند، استفاده کنند. چنین سناریویی به این معنا خواهد بود که طبق اعلام، تهران در این مرحله و با آن چه در وین رخ داده است، انگیزه های نهچندان کافی برای ادامه مسیر احیا دارد و ایالات متحده باید با چنین پیامی، ایران را به سمت توافق مایلتر کند. . آرتی این میم میوانند اصل لگیری ویر نبست در وگوها اشد.

لی اقرینی است؟

نکته مهم و ایان وجه درباره وضعیت وگوهای احیای رجام، نه مربوط به ر دان ر است. تنها بحث هایی پراکنده با صحبت حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، درباره گزینه گفتوگوی مستقیم با آمریکا رخ داده است و به جز آن از تیم ایرانی عملا صدایی نمی رسد. زمانی که در دور هشتم کنگره دوباره وقفه اعلام شد، درباره آن اینطور توضیح داد که تیمها برای مشورت درباره «تصمیم سیاسی» به پایتخت بازمیگردند و از صحبتهای برخی بازیگران برجام نیز به نظر می رسد این تصمیم می تواند تصمیم اصلی باشد.

ن مان البته ازه مانی دقیقی رای این وقفه اعلام نشد، اما مدت ن «حدود» وصیف د. اَن رسیده است. در این اصل اما ری درباره مان ازسرگیری دور مذاکرات احیای رجام نیامده است. لاوه ر این لی اقرینی، معاون سیاسی وزیر ارجه ایران و رئیس به ویژه رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و رئیس هیئت آمریکایی و میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی و رئیس هیئت روس، مشغول به کار تبیین مواضع دولت های متبوع خود بوده اند. این وضعیت ود سؤالات مهمی ایجاد احتمال اسخهای منفی ن ر است. ا در این مدت ایران درباره این را مقامات ایران در این اصل در نوعی سکوت ری رو رفته اند

را نه مردم و رسانه های ایران و نه ناظران انی ام ندانی اگر بناست در این مرحله طرفهای تصمیمات مختلف خود را بخرید، آیا تیم ایرانی نیاز دارد یا نمی‌بیند مانند دیگران با موضعگیریها روی تصمیم دیگران اثر بگذارد یا لااقل فضا را برای تصمیمات خود آماده کند؟ اِ دیگر میند، اسخ و واکنشی از رار لیات میشگی از سوی سعید اده، بیان.

ا این سکوت نسبی اطر نارضایتی م ایرانی از نقطه لی در وگوهاست؟ ا نانکه وشنرها میند، مسیر سمت وافق است و م ایرانی را ملا از دود مان روع دوباره دور م نیست؟ لی اقرینی است؟ ای لی وگوها البته مچنان از اینکه اسخیپرسات موجود است، سؤالاتی ازه ایجاد می کند.

[ad_2]

Markus Bennett

مشکل ساز هیپستر پسند. متعصب غذا موزیکال. علاقه مندان به سفر. طرفدار زامبی برنده جایزه

تماس با ما