لزایمر یک سال ودتر از انجاممطالعات دانشگاه رور(ruhr) وخوم لمان در مطالعه اخیرشان از وسعه سگری

ارش ایسنا و نقل از او، ماری لزایمر اخیراً مطالعات دانشگاه رور بوخوم آلمان با استفاده از یک حسگر ایمنی مادون قرمز(immuno-infrared sensor) در بوخوم، آلمان شناخته شده است تا ۱۷ سال قبل از ظهور اولین علائم بالینی، بیماری آلزایمر را در خون شناسایی کنند. سگر اشتباه اشدن نشانگرزیستی روتئین میلوئیدا را می دهد. اساتید دانشگاه رور بوخوم آلمان در بیانیه‌ای اعلام کردند که با پیشرفت بیماری، این روند تاشدن نادرست باعث ایجاد رسوبات در مغز می‌شود که این رسوبات نیز با عنوان پلاک می‌شوند.

پروفسور “کلاس گرورت”(Klaus Gerwert) مدیر مرکز تشخیص این دانشگاه گفت: هدف ما تعیین خطری برای افراد در آینده به آلزایمر با یک آزمایش خون ساده و شروع به موقع درمان قبل از تشکیل پلاک‌های سمی در مغز است.

مان این مال را ررسی این موضوع روحی از مرکز تحقیقات سرطان لمان در ادلبرگ (DKFZ)

ود نگام

معلم لاسما ون رکت نندگان نمونه های ون ن سالهای ا رفته ده و سپس منجمد ده ود. در ن مان، در نها داده نشده است.

در این مطالعه ۶۸ شرکت کننده که در طول دوره ۱۷ ساله بیماری آلزایمر تشخیص داده شد، انتخاب شدند و این افراد را با ۲۴۰ فرد گروه کنترل کردند که این بیماری در آنها تشخیص داده نشده بود، مقایسه کردند. در این مطالع مان د داشت ا لائم ماری لزایمر را

نشانگرهای ستی

سگر ایمنی مادون رمزی اطلاعات در این مطالعه وسعه داده است برای مقایسه، سایر نشانگرهای زیستی را با استفاده از فناوری مکمل و بسیار حساس SIMOA (به نشان ویژه گر زیستی P-tau181، که در حال حاضر به عنوان یک زیستی امیدوارکننده در مطالعات مختلف پیشنهاد شده است)، بررسی کردند.

لاس رورت : اد رخلاف مرحله الینی، اما در کم تعجب متوجه شدم که چه فیبر گلیال(GFAP) می‌تواند نشانگر مناسبی برای تشخیص زودهنگام این بیماری باشد تا ۱۷ سال زودتر و قبل از مرحله بالینی اما بازهم این نشانگر دقت کمتری نسبت به حسگر ایمنی مادون قرمز دارد.

معلم ا رکیب داده اشدن اشتباه میلید-بتا و لظت روتئین ر لیال وانستند دقت مایش را در مرله م آلمانی‌های امیدوارند که تشخیص زودهنگام این بیماری را بر اساس بررسی تاشدن اشتباه آمیلید-بتا به آنها کمک کند تا داروهای آلزایمر را به موقع انجام دهند تا آن داروها بسیار بهتر عمل کنند. در الی این سگر نوز در مرحله وسعه است اما وسعه این ناوری نیست رسیده است.

ماری ارکینسون و اسکلروز انبی میوتروفیک

انجمن‌های به اشتباه در بسیاری از بیماری‌های تخریب‌کننده عصبی مانند پارکینسون، هانتینگتون و اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) که به عنوان بیماری لوگریگ (Lou Gehrig) نیز شناخته می‌شوند، نقش اساسی دارند. نتایج اخیراً نشان داده شده است که حسگر ایمنی مادون قرمز آنها را نیز برای تشخیص سایر اشتباهات مانند TDP-43 نشان می دهد که خاص بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک است، همچنین عمل می کند. نا در این رایند لظت روتین اص راسنجر نمیندند

افتهای این مطالعه در مجله “Alzheimer’s & Dementia” منتشر شد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم