لتی میشه از سرما ود میلرزید


روزنامه راسان – اسمین مشرف: ای وقتی دام از اطرافیانتان ممکن است در بسیاری از موارد احساس سرمای شما طبیعی باشد، اما در صورتی که این احساس زیاد هم به زودی هوا نمی شود، احتمالاً از وجود برخی مشکلات سلامت حکایت دارد. در ادامه ا دادی از واملی اعث میود میشه از سرما ود لرزید نا میوید:

مخونی

مخونی اتفا میافتد دن نتوان رای انتقال اندازه افی لبول رمز ولید ند. انواع مختلف از م ونی وجود دارد احساس سرما از لایم رایج در سیاری از ن است. لایم دیگر مخونی امل ستگی، رنگپریدگی و ربان لب نامنظم است.

ماکاری رودید

نقش ده روانهای لرد در ایه ردن رار دارد نظیم متابولیسم مک میند. ار این ده اندا افی ورمون روئید ولید ن، ا اگر دن ما نتواندان ورمون را مور را کندی. اضافه ر احساس سرما، رخی از لایم دیگر مکاری رید ارت اند از:

را می توانی احساس سرما می کنم؟

واب ناکافی

اعلام نیاد ملی واب مریکا، واب رای نظیم دمای دن روری است. اگر اندازه افی نخوابید، ممکن است دایم احساس سرما داشته باشد. با خواب می توانم شبانه روزی بدن را که مجموعه ای از فرآیندهای فیزیولوژیکی مثل متابولیسم، سطح هورمون ها و بدن است و یک چرخه 24 ساعته را دنبال می کند به هم بریزد. نوان از ریتم انهروزی، نگام و دمای دن اهش میابد. اگر ریتم شبانهروزی شما آنقدر به هم ریخته باشد که در هنگام بیداری، بدنتان فکر کند باید بخوابد، ممکن است در اثر تنظیم زمان نامناسب ترموستات داخلی، احساس سرمای بیش از حد معمول داشته باشید.

اهش وزنی

ساسیت سرما د از اهش وزن رمعمول نیست. از نجایی دن را رما از ربی استفاده میند، منطقی است د از اهش وزن احساس سرا داشته است. اگر اهش وزن ما ا اهش مصرف الری مرتبط اشد، میوانند اعث ند دن متابولیسم و ​​ناکارآمدی دما.

را می توانی احساس سرما می کنم؟

اضطراب ا ملاات وحشت

هر چند میلی بیشتر با تعاریق همراه است، اما طبق اعلام انستیتوی بهداشت روان آمریکا و خطر ملی گاهی اوقات با ایجاد حالت جنگ و گریز و مختل کردن عملکرد طبیعی بدن احساس سرمای عمومی هم ایجاد می کند. به نظر می رسد، دن ربان لب و احساسی نفس از دیگر لایم نگرانی است.

مشاهده

سیب لیه در نتیجه نتیجه اتفاق میافتد نفروپاتی نام دارد. از لایم نفروپاتی دریافتی احساس دایمی سرماست. رخی از دیگر لایم این مشکل ارت اند از:

را می توانی احساس سرما می کنم؟

مصرف رخی داروها

پایه سرما و سردی دستا و اها از وارض انبی مصرف رخی داروها مانند این داروها ا سرعت ربان لب از مپاژ ادون و واکنش درنالین و سایر ورمونهای استرس اهش سرعت ربان لب میواند ا احساس سرما، سرگیجه، ستگی و الت وع مراه اشد.

رای احساس سرمای میشگی اری آیا انجام دهم؟

از نجا احساس سرمای دایمی میوانند اگر در مکانها رم ا مدتی س از ورود درمان احساس سرمای مزمن، ستگی ادی لت ن دارد. به عنوان، اگر دچار بیماری خونی هستید و سیگار میکشید، ترک سیگار ممکن است کمک زیادی به حل مشکل کند یا مشکل شما ناشی از بیماری تیروئید باشد، مصرف دارو برای درمان کم کاری تیر ممکن است کمک کننده باشد.

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکورکانادابهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial