سیاست ورای سیاست گذاری ائمه معه: مردم را در رابر مردم رار دادن ارناکی استمعاونت سازماندهی و بیان ورای سیاست رگونه دوگانه سازی ا دودش م نظام، مردم، امت و ملت میرود.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام علی نوری، درباره برخی ادعاها مبنی بر این‌که دستورکار خطبه‌های هر هفته از سوی شورای سیاست‌گذاری به ائمه جمعه اعلام می‌شود، گفت: در جلسه‌ای که اخیراً مطرح شد، سوال شد مبنی بر این که آقایان برخی صحبت‌ها را بر یک منوال انجام دادند. موضوع و مصداق است؟ اسخ دادم. ما منبع مویم این را ما واحد و سانی مدهید ولتنخوانی نند. سوال اینجاست که اگر ما و مشارکت داریم اشیم ایان ولتنخوانی نند، س را ناقضات در آنها دو.

معاون سازماندهی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور بیان کرد: آقایان در مقام یک امام جمعه و به عنوان یک کارشناس دینی و به عنوان یک نقش آفرین اجتماعی از قرآنی، دینی و روایی شان را در خطبه های اول و تحلیل های اجتماعی، و سیاسی فرهنگی در خطبه دوم برداشت می کنند. ایده ارائه دهنده، در ر این ورت لسفه نماز معه معنا مود. این است آن ایان اید رداستان و نظرات ودشان را ارائه دهنده و ا در ال ن

وی ادامه داد: وط اصلی در وانمندیای اجتهادی و دین ملزم ستند در سیاست های لان انقلاب اسلامی رکت نند، را نمی شناسند

نوری در این خصوص در تریبون‌های نماز جمعه برخی حرف‌ها شنیده می‌شود که برخی از جمعه‌های مقصر بخشی از مشکلات فعلی را مردم معرفی می‌کنند.

به عنوان مثال در مورد اصلاح اقتصادی کشور از یک سو قطعا جمعه باید در این حرکت ملی و عزم و اراده‌ای که دولت سیزدهم دارد، کمک کند تا این قانون را اجرا کند و هدفمندسازی یارانه‌ها را پیش برد، اما از سوی دیگر. در نحوه اجراي مشكلات و اشكالات وجود دارد، ما نمي‌توانيم ساكت كنيم، همان اولين نقطه‌هايي كه دريافت‌هاي مردمي دارند و مي‌توانند مسير را اصلاح كنند و صداي گويايي را تغيير دهند، ائمه جمعه ما هستند.

معاون سازماندهی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور ادامه داد: آن همراهی کلان با دولت دیده می‌شود این تلقی است که مسبب موجود امام جمعه است، توسط عده‌ای تبلیغ می‌شود، اما آن بخشی که صدای مردم می‌شوند و مشکلات مردم را فریاد می‌زنند و پیشنهاد می‌کنند. و راهکارها را اجرا می کنند لازم اولا دو رف ار داریم را وبی انجام، وشش رسانه ای انجام و این موضوع را انجام دهیم.

وی درباره این حرف‌های برخی از ائمه جمعه درباره برخورد با بیحجابی، دوچرخه‌سواری بانوان، یا اینکه دشمن می‌خواهد با زدن حجاب حرام‌زاده بیاورد باعث ایجاد حواشی می‌شود در این خصوص بسیار لازم است که برخی از تذکرها را ایجاد کند، گفت: دشمن راهبردی است که در حال حاضر است. رفته و در سالهای م از این امر رهسته؛ دوگانه سازی است. رگونه دوگانه سازی ا دودش م نظام، مردم، امت و ملت میرود. در موضوع اب و در مسائل دیگر این دوگانه سازی رناک است.

نوری اکید رد: مردم را در رابر مردم رار دادن ار سیار رناکی است. مومنین را در رابر مومنین رار دادن ار دی است. ایرانی را در رابر ایرانی رار دادن ار ناپسندی است و ما اید مواظب اشیم. ما باید در اظهارنظرها و در بیان فرضیه های فقهی و نکات اخلاقی مواظب در جملات و کلمات احیانا به این دوگانه سازی دامن نزنیم و به افکار عمومی و عواطف جامعه زنان و بانوان ایرانی خدشه وارد جریجه دارشان نکنیم. را بیانات الاست و ساسیتا اد ده است. ا میلبد احت و لاغت را رعایت نیم. ال از ن است و رعایت ود، نمی توانم رهیز نیم، اما نسبت به نوع ارائه و ونگی

معاون سازماندهی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در پاسخ به این سوال که چقدر ضروری است طرح ائمه جمعه با مسائل ملی به دور از طرفداری یا تخریب جناح‌ها به طرح نگرانی‌ها بپردازند، بیان کرد: دقیقا همین است. ن مورد سند و نه این است که امام معه در مه و ریانات است در محور انقلاب رکت می

ویان کرد: ضدانقلاب، منافقین و کسانی که از صفوف انقلاب خارج شده‌اند تکلیفشان مشخص است، اما مردم ما و گروه‌های سیاسی سلایق متنوع هستند و باید نسبت به همه آن‌ها مهربانانه گام برداریم. ن در سیره رت ا مشاهده مینیم ا مه روها و ریانها مهربان ستند.

نوری ان رد: امام معه اید دای شادی انقلاب و مان انقلا اسلامی اشد آهی اوقات رداشت ناحی ور مثال نمیوانیم نسبت به مریکا و اسرائیل و نسبت ارهایی دشمنان ورت میدهند، اشیاوت اد مواضع ر از ریانها در مورد نوع متفاوت اشد، اما اصل ابل دشمن را ما نمی توانم آه. هر احساسی از این دست می‌شود که ما در ارائه و تبیین مواضع اصلی خطوط تقابل‌مان چاره‌ای نداریم، اما در ارتباط با محبت نسبت به همه اینها باید به این موضوع توجه شود که آن طرفداری و سیاسی باشد، یک مسئله گروهی است که ما آن را داریم. را درست نمیدانیم، رهیز مینیم و از رگونه ورود م منع مینیم.

وی بیان کرد: هر امام جمعه‌ای که می‌خواهد در انتخابات انتخابات ما جزییات را بپذیرد، باید حتماً از امامت استعفاء کند تا مواظبت کنیم خط کشی‌های سیاسی را به این معنی نشویم.

معاون سازماندهی و شورای شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور درباره این که مردم را از نماز جمعه طی سالهای گذشته چگونه بوده است، عنوان کرد: این آمار عدد و رقمی پیمایشی و میدانی بخواهم دهم، در حال حاضر حاضر ندارم، اما اینکه بگوییم مردم نسبت به آرمانها هستند. انقلاب اسلامی، اخلاق و معنویت و ور مناسکی و اجتماعی دلسرد دهاند، نین نیست.

وی : در رنامهای معنوی مانند رفه، ای در و راهپیمایی داز رونا مشاهده مینید موج اقبال و استقبال از این مناسکای ملی و مذهبی ر م ده است. در مورد نماز معه م مینطور است ما نمیتوانیم وییم استقبال نیست و ریزش داریم، استقبال وبی داریم. چگونه ما سازي و وانسازي را انجام دهيم و در ارتقاء اين ارم ايد وشش داشته باشم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم