سفر روناییا ا ودروی ممنوع نیست؟در شرایطی که پیش از این اعلام میشد، سفر درونشهری و برون شهری شهری ها یا از و به شهرهای قرمز و نارنجی با جریمه همراه بود، به نظر میرسد با تغییر تصمیمات و عدم اجرای کامل پروتکلهای جدید، این جریمه ها از خبری نیست.

به گزارش ایسنا، در ماهها و به ویژه سال گذشته اگر مردم با خودروی شخصیشان در پیکهای تومانی از یا به شهری نارنجی و قرمز سفر میکردند، 500 هزار تا یک میلیون تومان جریمه میشدند و در برخی مواقع ورودی و خروجی شهرهای قرمز و نارنجی بسته شدند. مید و از ردد و سفر ودروهای لوگیری مید.

اما در ماه های گذشته قرار بود سفرهای مردم با وسایل حمل و نقل عمومی و شخصی هوشمند شود و ممنوعیت ها و پروتکل های بهداشتی به صورت هوشمند برای افراد مشکوک و مجروح شوند نه برای شهرهای قرمز و نارنجی.

بر این اساس قرار شد تا سامانه امید که امکان اتصال سیستم اطلاعاتی وزارت بهداشت را به حمل و نقل و انتقال می‌کرد راهاندازی تا مردم با کد ملی‌هایشان کنترل و رصد شده و در صورت بروز مشکل با آنها برخورد شود. گرچه همین تصمیم تصمیم‌گیری‌ها و نقایصی داشت، اما در ماه‌های گذشته این سامانه در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل تکمیل نشده و خبری از اجرای سیستم هوشمند مدیریت و کنترل در همه بخش‌های حمل و نقل نیست.

ابوالفضل حکیم پور، پزشک و فعال حوزه سلامت در این باره گفت: بیش از هر چیز همان توصیه همیشگی است که حالا دیگر تکراری هم می شود در برابر سویه امیکرون ساده درمان است، یعنی مردم باید حتما واکسن بزنند، اگر دز اول را زده اند در زمان ممکن. دز دوم و اگر دز دوم را م دهاند در مان دز سوم واکسن ود را ریق نند. وصیه دیگر رعایت روتکلهای داشتی و استفاده از ماسک است و دیگری رهیز از سفرهای رضروری در ر ر ر.

وی افزود: البته، اما میوان این ارتباط را ا دودی رای افراد واکسن نزده اجرا می کند. نی میوان مانع از سفر واکسن نزدها د ا رخی از دمات نان ارائه شود. این موضوع را دنیتر نظر می‌رسد که ما مانع از سفر افراد مبتلا به رونا د. البته باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که حتی افراد واکسن زده ممکن است به امیکرون مبتلا شوند یا ناقل شوند، اما از بیماری و آسیب های ناشی از آن برای واکسن زده ها کمتر است. س نباید ور نیم ردی واکسن ده ددرصد از امیکرون در امان است.

پور اکید رد: مردم ما از انجام سفرهای رضروری وص در لات رو رهیز نند. از دید و ازدیدها و دورهمیا در روز در نیز ودداری نند ا ودتر وان رخه امیکرون را ست.

البته بر اساس اطلاعات بدست آمده، نه تنها راه حلی برای سفرهای شخصی سفرهای شخصی و واکسنزده ها با خودرویی در نظر گرفته نشده است، بلکه مانند گذشته پلاک های مردم در سفر به شهرهای قرمز و نارنجی، ثبت و ضبط نمی شود تا پلاک های غیربومی یا همان سفرهای مردم را ثبت کند. ا ریمهای ار ومانی و میلیون ومانی متر و متر ود.

Braylon Mccoy

محقق حرفه ای وب. پیشگام الکل متعصب تلویزیون دوست حیوانات در همه جا.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances