سرنوشتساز رای مهدی ارمی

[ad_1]

امشب از ساعت 23.45 دقیقه به وقت تهران، تیم های پورتو و اسپورت در دیدار حساس از سری رقابت های لیگ برتر به مصاف هم میروند تا مهمی از معادلات بالای جدول در این لیگ و فصل شود. از این ممیای مهدی ارمی از مسابقه یک امتیاز در نشین ستند و اسورتینگ امتیاز در

فاصله به جود آمده در صدر جدول لیگ پرتغال به خوبی دیدار امشب را نشان می دهد، ولی برای ایرانی ها، شرح های این بازی به غیر از اتفاقات جدولی مربوط به وضعیت مهدی طارمی هم می شود. شاید اگر علاقه مند به فوتبال در ایران بود، علاقه زیادی برای مهدی طارمی نداشت، چون میدانستند چند هفته 29 ساله تیم ملی، به عنوان بازیکن ثابت در ترکیب اصلی به میدان میرود مسلم و احتمالا یکی از بختهای گلزنی در این دیدار است. ا این ال، در سه بعدی در لیگ رتغال، ایگاه مهدی ارمی ا دودی ررده است. راتی مستقیما رات سرمربی این م نی سرجیو ونسیسائو رمی ردد.

طارمی در شرایطی باید مهیای جدال حساس امشب باشد که در سه بازی بعدی پورتو 90 دقیقه کامل بازی انجام شود و از آن بدتر باشد که در هر 3 بازی بعدی به عنوان بازیکن ذخیره شده از نیمکت بلند شده و به زمین مسابقه فرستاده شده است. ازی ا روکا، رین ازی مهدی ارمی رای ورتو از دقیقه در نیمه دوم وارد مین مسابقه د. شاید خیلی حضور مهدی طارمی در اردوی تیم ملی را دلیل نیمکت نشینی این بازیکن توصیف میکردند، ولی واقعیت این است که مهدی پیش از حضور در اردوی تیم ملی و در دو دیدار برابر بلننزس و فامالیکائو هم روی نیمکت نشسته بود! او در دیدار رابر لنزس در د ازی وارد مین د و در دیدار دوم رابر امالیکائو م این نیمکت نشینی در رایطی رقم ورد او در ر دوی این ازیا موفق لزنی د.

نکته عجیبتر درباره بازی نکردن مهدی طارمی در ترکیب اصلی و از طرفی ورودش به عنوان بازیکن ذخیره شده به زمین که او نه دیگر به عنوان هدف یا نوک به عنوان هدف دوم در ترکیب اصلی پورتو بازی کرده است. به این ترتیب، با توجه به سناریویی که در سه بازی اخیری که مهدی برای پورتو به میدان رفته، نوشته شده، این نتیجه می‌شود که کونسیسائو با تغییرات تاکتیکی که در تیمش اعمال کرده، پستی برای مهدی طارمی تعریف کرده است. د ان داستان اما این ارمی از دف نخست در است

در این میان و در رکیب ورتو اتفاق مهمی رخ داده است با جدایی دیاس که مهره تاثیرگذاری در فاز هجومی پورتو بود، به نظر می رسید باید مهدی طارمی دوباره به ترکیب اصلی برگردد، ولی دیدار برابر آروکا نشان داد که خروج هم باعث تغییر مکان مهدی طارمی نشد.

ال، ا مین مقدمه نسبت وتاه میوان اهمیت ر ا امشب ورتو ا اسپورتینگ رای ن ایگاه مهدی او در این ل م واناییایش را ارها نشان داده و مین ارمی در این مدت ار م متیمیایش را اس ل وشحال رده اثیر مثال دنی در رکیب ورتا دد. رچند نیمکت نشینیای آخر اعث ده ا انس لزنی ر از او رفته ود. طارمی فعلا با توجه به گلها و پاس گل که در کارنامه دارد از داروین و لوئیس دیاس جدا شده، سومین گلزن بعد از لیگ برتر پرتغال است، ولی مشکل اینجاست که ممکن است این جایگاه را هم در بازی انجام نداده باشد از دست دادن; ریکاردو اورتا از راگا و ران ناوارو از ل وینسته ودشان را در دول رترین لزنان.

وتبال

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

تماس با ما