سرباز اسرائیلی سال د، در می شود؟والدین سرباز اسرائیلی را در جریان عملیات مه ۲۰۲۰ در روستای یاباد واقع در کرانه باختری از اوایل سال جاری میلادی با راه انداختن کارزاری در صدد دریافت مجوز دولت اسرائیل برای استفاده از اسپرم‌های فرزندشان و آرزوی پدربزرگ و مادربزرگ شدن، برآمده‌اند، کشت.

ارش ورونیوز، در میت ن ال، سرباز سالهای اسرائیلی، موفق د ا مکاری ییگال به رسانه‌های اسرائیلی گفته است که نه تنها پسرش همیشه در مورد پدری که خود صحبت می‌کند و رویاپردازی می‌کند بلکه او و همسرش هم چنین علاقه‌ای به پدربزرگ و مادربزرگ دارند که حاضرند از عملی کردن آرزوی خود صرف نظر کنند.

ییگال مدعی است که پس از اعلام تلاش او و همسرش برای استفاده از اسپرم پسرشان، خبر ۱۸۲ زن برای پذیرش مسئولیت حاملگی و به دنیا آوردن نوه آنها اعلام آمادگی کرده اند ولی محدودیت‌های وضع شده از سوی دولت اسرائیل مانع از عملی شدن تصمیم آنها شده است. .

روشی نوان ازیا اسپرم س از مرگ (PSR) این روش اولین نستین نستین ار در سال ار رفته ده

اسپرم‌ها بازیابی می‌شوند پس از نیاز به مصرف اسپرم‌های اهدایی به بانک‌های اسپرم، منجمد شده و نگهداری می‌شوند و در موقعیتی می‌توانند از طریق لقاح آزمایشگاهی (IVF) برای باردار کردن همسر متوفی یا زن داوطلب دیگر استفاده شوند.

اما ا ان روش ارغ استفاده از انونی موجود در اسرائیل، رسش ای اسخی را نیز در وزه اخلاک موود در اخلا . سوالهایی مچون این ا رد وت ده اجازه داده است به مرگ از اسپرم او رای ولید مثل استفاده دنیا وردن ودک دون در نفع ودک است؟ نابراین ارشناسان در لاش ستند ا در نظر رفتن مسائل اخلاقی، راه رای ل و د مقابله.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم