ر ارت نان؛ ارانه ار ومانی نان رای ر ایرانی در ماه!


رارو- در حالی که از چند هفته گذشته خبر اجرای طرح کارت نان در کشور جسته و گریخته منتشر شد، استاندار زنجان گفت: طی ۲ ماه آینده طرح ارائه نان با کارت یارانه در زنجان و چند استان دیگر به صورت پایلوت در کشور اجرا می شود.

به گزارش فرارو، محسن افشارچی: در این طرح مردم با قیمت پایین نان خود را از نانوایی‌ها تهیه می‌کنند و کارت می‌کشند و در ادامه یارانه نان بر حسب میزان فروش به نانوایان پرداخت می‌شود. در این رح نانوانا دیگر رد ارانهای دریافت نمی کنند لکه ر مشخص کردن روش نان، ارانه نها لق.

بر اساس بودجه سالجاری، دولت چهار هزار تومان به عنوان یارانه نان اختصاص داده است که اگر قرار باشد، این یارانه به صورت در کارت نان منظور شود، با توجه به جمعیت حدود 84 میلیون کشور، ماهانه حدود 4 هزار تومان به هر فرد یارانه نان است. لق میرد و اگر دهک م درآمد مد نظر اشند، ر رد ماهانه .۵۰۰ ومان ارانه نان اخصاص میابد.

این در حالی است که با توجه به حذف ارز 4200 تومانی احتمال دارد، دولت یارانه 100 تا 150 هزار تومان را برای خرید نان، گوشت و سایر اقلام اساسی در نظر بگیرید، که باز هم این مبلغ کفاف تامین حداقل معیشت مردم با توجه به آزادسازی قیمت‌ها است. و افزایش در ازار را نخواهد داد.

رح ارت نان موفق نخواهد د
لی نبری دانش مسائل اقتصادی در و ا رارو با اشاره به اجرای طرح نان در یکی از استان‌ها، اظهار داشت: به هیچ عنوان نمی‌توان چنین طرحی را موفق دانست، زیرا توزیع کوپن برای هر کالایی از جمله نان به نوعی بازگشت به عقب می‌شود و نباید چنین کاری را انجام داد، زیرا زمان. انجام نین ارهایی سر مده است.

وی افزود: این کار به هیچ عنوانی از مشکلات معیشتی نمی‌کند، بلکه مردم بیشتر از بدنه دولت می‌کند، زیرا این کار نیازمند زیرساخت‌ها و امکاناتی است که در حال حاضر آن‌ها در کشور وجود ندارد، بنابراین دولت. رای ایجاد این رساختا اید نه نگفتی را اختصاص دهد.

قنبری گفت: از سوی دیگر در چنین شرایطی به نوعی می‌خواهد قیمت نان را آزاد کند، مانند همان کاری است که در مورد بنزین انجام می‌شود، در ابتدا برای هر فرد سهمیه‌ای در نظر می‌گیرند و در ادامه هرکسی که نان بیشتر می‌خواهد باید تصمیم بگیرد. الب ود را مت اد ند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید برای کالای مانند نان ادامه یارانه تخصیص دهد، اضافه کرد: با توجه به تورم افسار گسیخته که در جامعه وجود دارد، خرید مردم در این سالها با بسیار زیاد بوده است، از سویی دیگر. ال اضر نیز ا ارز ومانی ا وک ورمی سیار دی روبروستیم.

قنبری ادامه داد: بنابراین در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد یارانه‌ای که برای نان می‌دهد نیز حذف می‌شود، این موضوع باعث می‌شود مردم وضعیت معیشتی داشته باشند از این‌که این چیزی که الان هست هم بدتر شود به نوعی می‌توان گفت، دولت به دنبال آزادسازی قیمت در می‌آید. بازارهای مختلف است و حذف ارز 4200 تومانی نیز باید در این رابطه ارزیابی کرد، در حال حاضر با توجه به این که دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است با حذف منابع 4200 تومانی به دنبال کم کردن این بودجه است.

این اقتصاددانان می‌گوید: سیاست ارز ۴۲ تومانی به خوبی اجرا نشد و موجبات هدر رفت منابع کشور شد، زیرا هزینه‌ها از منابع کشور به جیب عده‌ای رانت‌خوار و سودجو رفت، بدون اینکه کالاهای اساسی به قیمت مناسب به دست مردم برسد، در حال حاضر حاضر هستند. دولت نیز نباید به فکر جبران کسری بودجه از جیب مردم باشد، زیرا اجرای طرح‌هایی مانند کارتی کردن نان از این قبیل مردم را با گرانی و گرفتاری بیشتر می‌کند و باعث بدتر شدن وضعیت معیشتی آن‌ها می‌شود، نتیجه دیگری به دنبال ندارد.

وی با تاکید بر اجرای چنین طرح‌های عاقبت خوشی در کشور ۱۲، گفت: بیش از یک سال از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد، طرحی که عملاً با شکست شکست خورده است و تنهاش آزاد کردن قیمت‌ها و افزایش دائمی تورم در ساختار ایران است. بود، بنابراین اجرای چنین طرح هایی باید دارای پشتوانه کارشناسی باشد، در غیر این صورت ممکن است قوی باشد، در این مورد نیز باید منتظر اجرای طرح کارت نان باشیم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم