رین ماده معدنی رای سلامت لب و استخوان

[ad_1]

رارو، احتمالا سیاری از ما نیدن لمه مس ا رژیم ایی ر نمیکنیم. در وض، اولین ر ما ممکن است سکه یک محصول انگلیسی اشد. ا ان وجود، سیار از افراد متوجه از نجایی مس ماده

به گزارش فرارو به نقل از یاهونیوز، مس برای ایجاد یک سیستم ایمنی سالم و هم چنین تشکیل گلبول‌های قرمز خون، سلول‌های خونی سالم و بافت‌های همبند سالم مورد نیاز است. مس دلیل ارکردهای روانی دارد وسط رخی نوان از رین مواد

این وجود، رار است روزانه میزان دریافت نیم؟ ونه میوانیم مس را در رژیم غذایی معمولی و دریافت نیم؟ در ادامه اسخ این رسشا را واهید افت.

دانه ا

میزان مس نیاز داریم؟

ما در حال حاضر مقدار مشخصی از مس را به طور منظم داریم و بر اساس ارزیابی بدن مجله بیوشیمی مس حدود ۷۵ درصد از بدن در استخوان‌ها و ماهیچه‌های ما پیدا می‌شود و بقیه آن در مغز و بدن قرار دارد.

مانی از ارزش روزانه وصیه ده مس میود نوز ا ادی وجود دارد. طبق گزارشی در Advances in Nutrition میزان مصرف رژیم غذایی پیشنهادی و مورد نیاز (RDA) برای بزرگسالان در ایالات متحده حدود 90 میکروگرم در روز است که ظاهراً 5 درصد از آمریکایی ها این مقدار را نمی توانند دریافت کنند.

این وجود، مقدار وصیه ده روزانه مصرف مس در ورهای مختلف متفاوت است. رای مثال، Advances in Nutrition اعلام رده وصیها در ریتانیا (حدود میکروگرم) در موضوع اعث میود سیاری از ارشناسان نند نهادی

ونه مس ر سلامت لب و استخوان ما اثیر میارد

نتیجه ارش منتشر ده در Advances in Nutrition این امر ر ار ون ورد لب ما نیز اثیر ملک منفی میارد. مسم نین لوگیری از مشکلات استخوانی و ایجاد استحکام استخوان مک میند. در واقع، مبود مس در ودکان ا ر ر یافت وکی استخوان مرتبط است.

موان مس ری مصرف رد؟

ای ادی وجود دارند ور اوی مس ستند. موسسه ملی دا مواد ایی نی از مس امل انوا از دانه ها، مغزها، لات امل، دفساد ا.

ن مان نسبت ن میدهند این است

[ad_2]

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

تماس با ما