رونمایی نوکیا از سه وشی نوستالژیک ویژگی های مدرن!


رارو-رکت نوکیا دیروز (۱۲ ولای) سه وشی دید ا نامهای Nokia 2660 Flip، Nokia 8210 4G و Nokia 5710 XpressAudio را در سطح آنی معرفی رد.

ارش رارو، این وشیها ا راحی وشیای دیمیر، اما رخی ویژگیهای وشیهای مدرن رضه ده اند. نوان مثال، مانطور از نام Nokia 8210 4G Dast، این وشی وشمند اتصال 4G را می دهد. البرین وشی در این سه، نوکیا 5710 XpressAudio است دفون TWS داخلی در ود دارد.

مشخصات نوکیا 2660 فلیپ

نوکیا لیپ، وشی اشو است و از دو سیم انی میند. این وشی ا دو نمایشگر .۸ اینچی QVGA در داخل و .۷۷ اینچی QQVGA در وشی رضه میود. وشی نوکیا لیپ ا ردازنده Unisoc T107 این دستگاه اتری میلی مپر ساعتی مجهز ده میوانند روز در الت ماده ار دوام اود. از دیگر ویژگی های این وشی وشمند میوان رادیو FM، ننده MP3 و دوربین VGA اشاره رد. این وشی از اتصال فون آنی نمیکند.

مشخصات نوکیا 8210 4G

نوکیا

Nokia 8210 4G Model 4G نوکیا دو دهه رضه د. اهر این وشی اهت سیار ادی دربزرگش دارد. این دستگاه از دو سیم ارت آنی میند و سیستم امل +S30 را اجرا می کند. این وشی ا نمایش .۸ اینچی QVGA و اتصال LTE رضه میود و دنه ن از مواد لی ربنات ادوام ساخته ده

نوکیا 8210 4G Unisoc T107 این وشی وشمند مبایت افظه داخلی البر از مه که این وشی وشمند ا ازی معتاد مار مه روزی ن را ازی رده ایم، رضه میود.

مشخصات نوکیا 5710 XpressAudio
نوکیا 5710 XpressAudio این وشی وشمند ا نمایش رنگی .4 اینچی QVGA و نترلهای وتی در نار نمایشگر رضه میود. نوکیا 5710 XpressAudio دوربین VGA Unisoc T107 و مگابایت ای ره سازی (قابل ارتقاء ا )

نوکیا

Nokia 8210 4G و نوکیا لیپ ا مت .۹۹ وند (۵۹ دلار) و Nokia 5710 XpressAudio ا مت .۹۹ وند (۶۹ دلار) واهند د. در وص اریخ روش این محصولات نویز اطلاعاتی وجود ندارد.

منبع: gizmochina


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم