روند نزولی ماری رونا در ایرانخبرگزاری فارس: ستاد ملی مقابله با تاکید بر لزوم کنترل مرز کشور و رصد ویروس جدید آمریکا را در بر گرفته است، در عین حال از روند نزولی کوید 19 در کشور خبر داد.

دکتر علیرضا رئیسی با اشاره به برگزاری پنجاه و یکمین جلسه ستاد ملی مقابله با حملات، گفت: در این جلسه در وضعیت ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت ویروسی که اروپا را در برگرفته و وحشتناک در اروپا به راه انداخت. است را مورد ررسی رار دادیم.

وی افزود: این بیماری نفسی است و ر وری میوان سرایت ند و رهایی نابراین در نترل مرزهای وایی، دریایی و مینی اید از دقت نیم. اما در ر ال ویروس ارجی اشد و در داخل رخ داده است را ور در مع و مهمانیا میواند امل اساسی انتقال ماری اشد. ای وجود نکه مناسبت های مختلف را سر اشتیم وپیش رو داریم

نسبتی روتکل ای د رونا

روند نزولی ماری در ور

وی افزود: میزان رعایت پروتکلها در کشور به بالای 86 درصد رسیده است و این یعنی به این سبک از زندگی عادت می کنیم که تنها راه مقابله با این ویروس است. پیشرفت در سطح کشوری روند بیماری نزولی است و نسبت به حدود پنج هفته قبل از میزان بستری در بیمارستان ها تقریباً یک چهارم و مرگ و میر کمتر از یک سوم است و این آمار بسیار درخشان است که نتیجه رعایت مردم است.

سوم رونا در مازندران و ار ر رمز در این استان

رئیسی که در استان مازندران نوعی سوم ماری از ده است، اظهار کرد: رمز در ور داریم استان مازندران است، سوادکوه

ر رد و ر نارنجی

ر نارنجی در استان مازندران

وی ادامه داد: وشبختانه ر رد و ر نارنجی داریم دود ا ر نارنجی در استان مازندران است. ر لاهیجان در استان لان نیز ناز مراقبت دارند و مه رها

وچکترین ادی انگاری رناک است

معاون وزیر داشت اکید رد: ا وجه ر رایت از نارنجی سیار ابل سرایت است و اگر مطمئن شوید ممکن است درگیر موج دی ویم باشد.

وی : لاوه ر از مردم، مسئوبین و ادر درمان اید از صبح و اصناف ر ویژه نیم. س مه ما رعایت نیم ا رهای رد ر رنگ ندهد و محدودیت نیاز مجددا ازنگردد. اگر رعایت ا ورت نگرفته باشد دایی نیست اهد موج دی ماری در من ماه و اسفندماه اشیم.

وی در خاتم با بیان اینکه طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با قدرت در حال اجرا است، تصریح کرد: همکاری میان سازمانهای مردم نهاد، بسیج، هلال احمر و … در جریان است و کار بزرگی در حال انجام است و این حرکت است. ملی سازمان ده در مقابل ماری

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبرdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorial