روش مسکن در ازار دون مشتریان

[ad_1]

مشاوران مشاوران مشاور مشاور املاک با بیان اینکه هم اکنون فروشندگان مسکن چند برابر هستند گفت: نرخ های پیشنهادی در مناطقی بیش از 10 میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست اما می بینیم که عده ای بساز و بفروش عنوان می کنند. نیامده؛ معلوم است اینها نفع دارند.

مصطفی لی سروی اظهار رد: مسکن در ران درصد اهش افته و مار افت .1 را من از ار درباره ازار مسکن می نم.

وی افزود: روشنده ای ا دو ماه ل ارتمانش را متری میلیون نرخ اری رده ود، الا میلیون ومان مت سان مت ن ن وقت سازندگان و روشندگان می وند مت این نیامده است. ده ای م مد ا رعمد ا ارائه مارها نها مک می نند. این اشتباه است اریم سانی ندارند مقداری نفس ند.

مشاوران مشاوران مشاور املاک با بیان اینکه تعداد فروشنده‌ها برابر است با خودرو مشخص می‌شود.

سروی، نیاز نون ازار مسکن رامش دانست و : نفع ریداران اید در اولویت اشد. اگر پیشنهادان واقعی وان رید نداشته باشند سازنده ای سود نمیند. وشبختانه متهای ایی محو ده و ازار سمت ات و اهش مت می رود.

ازگشت مت ا نی ازگشت نرخ های اذب

وی با انتقاد از برخی صحبت ها مبنی بر اینکه تغییر قیمت مسکن در سایت های اینترنتی قابل مشاهده است، گفت: از اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی و به جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در سایت ها را گرفت، کاهش قیمت ها را کاهش داد. اما اینکه متدّی از ن مان ا نون الا ر ناشی از اثیرات ازارهای موازی امل ارز، لا و اتان است. نمایندگان مجلس اید نند لت افزایش مت وده است.

مشاوران مشاوران مشاور املاک تاکید کردند: اگر فعالان کسب و کار را به عنوان عدم درج قیمت انجام دهند، اردیبهشت تا از شفافیت را از بازار می‌گیرند یا قیمت‌ها بالا رفته، دلشان برای مسکن نساخت اما بازدید از سایت‌های دیگر برایشان مهم است. اگر متقاضا سایتها رگردید دوباره اهد نرخهای و ای دون ویت اشیم.

خسروی در بخش دیگری از صحبت های خود به ماده 80 قانون نظام صنفی اشاره و بیان کرد: طبق ماده 80 قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری، تجاری و کارگاهی بلامانع است. ما دفاتر املاک در اماکن ادار رار دارند اجازه می دهند و رداری مزاحمت ایجاد می کنند. در سه دوره رداری ایان احمدی نژاد، الیباف و ناچی این آنون اجرا نشده و نمی ود. این در الی است ر سه این آن در مجلس، دولت و رداری ور داشته اند. انتظار این است آنون از رف مقامات، محترم مرده وود. رداری نباید انون روشی ند.

[ad_2]

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

تماس با ما