روسیه مدعی است که حمله اودسا تنها به اهداف نظامی اصابت کرده است. فرستاده می گوید بچه های اوکراینی ربوده شده اند: به روز رسانی زندهتمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم