روبوتاکسی نی دون رمان


رارو- «بایدو» شرکت فناوری چینی از طرح‌هایی برای یک خودروی خودران الکتریکی با فرمان جابجایی رونمایی شده است که گام رو به جلوی دیگری در رقابت بر روی روبوتاکسی‌های سریع در چین است.

به گزارش فرارو به نقل از سی آن، «بایدو» غول فناوری چینی به عنوان پاسخ چین به گوگل از آپولو RT6 نسل ششم خودروی خودران در کنفرانس سالانه‌اش در روز پنجشنبه رونمایی کرد.

«آپولو و» سرويس مل و نقل ايدو در الأضر در ر ن اليت ميند. ودروی دید از ریق ن رنامه در سال نده رضا واهد د. مدیران ن رکت است نگامی نظیم نند راغ سبز را نشان می دهد ادو راحی دید ود را نوان راهی رای اد ردن ا رای ندلی مانند

ن رکت اعلام رده ودروی ودران دیدش به گفته «رابین لی» سیستم «بایدو» این صرفه جویی در هزینه به انتقال می‌شود، زیرا شرکت آماده می‌شود تا خودروها را به ناوگان روبوتاکسی در سراسر چین معرفی کند.

او در آنی است: این اهش نه م ما را ادر میسازد ا دها ار ودروی ودران را در سراسر ن مستقر و السازیم».

روبوتاکسی

روبوتاکسی

ادو رت ود را نوان ارائه دهنده موتور ستجوی م سب رد، اما مدتاست

ن رکت در ماه ورل مراه ا استارتاپ ودران رای دیگری ر ودروهای دون رمان را

روبوتاکسی

الان ماسک سیستم سلا در ماه وریل

روبوتاکسی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم