رقم دستمزد مربی رزیلی رسپولیس لو رفتپس از جدایی دستیار اول یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس ابتدا قصد داشت از یک مربی ایرانی در کادرفنی به جای حمید مطهری بهره ببرند، اما یحیی گل محمدی پس از پاسخ منفی مجتبی حسینی به او، تصمیم خود را گرفته تا یک مربی خارجی را به عنوان طراح. و مریندهنده این م نیمکت رسپولیس اضافه ند.

البته در این میان اسامی مربیان ایرانی مچون؛ محمد نصرتی، رضا ار رضا اهرودی، ادمون و …

برهمین اصولیحیی در بحث‌های که با مدیران پرسپولیس انجام داد روی جذب مربی خارجی اسرار داشت و از دید یا جذب یک مربی خارجی مناسب می‌توانست مشکلات و مشکلاتی را در تیم کم کند. لمحمدی دو مر ار رای ور در ادر نی مدنظر دا اما

در نهایت اوسمار لوس ویرا، از رزیل نوان دستیار لمحمدی انتخاب د. مربی رزیلی و دید رسپولیس ر در مینه وانان ار رد این که از سال ار در در ر سال و،ر.

اوسمار ویرا در سال دا وارانی و ویتوریا را رعهده داشت و در سال در از ل -۲۰۲۲ دایت سیانورته را رعهده رفت. می در لیگ اصلی رزیل نیست و در لیگ سطح اول ایالت ارانای ور رزیل ازی میند.

در مجموع ویرا در اینترناسیول نوان دستیاری ملکرد ری نسبت ا سایر مها از ود اد رای لیها این سئوال

منبع موثق و نزدیک اشگاه رسپولیس ما ر داد “ویرا”

ار دلار را دستیار اول مربی ارزان ار دلاری، میواند

رورزشی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم