رضا نسخه مینگ وشی ردمی K50G

[ad_1]

رارو- نسخه مینگ از وشیای سری ردمی K50
ارش رارو، نسخه مخصوص ازی از وشیای سری Redmi K50 الاخره این منتشر د. ممکن است رخی از ما نسخه مینگ K40 نسخه K40 Gaming مجهز ردازنده Dimensity 1200 ود و توان نوان مدل وشی مینگ سطح الا در میان مرها رفته است.

اما نظر میرسد نسخه Gaming سری K، این ار دست ر میدان مده است. Snapdragon 8 Gen 1، افظه لش LPDDR5 و ای ره سازی UFS 3.1 است.

این وشی در دو نسخه رنگای و نقره ای راضه ده است. لاوه ر نسخه استاندارد در رنگای نقره ای و رزه میود، نسخه ویژه دیگر نام مت این مدل ا مکاری ول نعت ودروسازی لمان ساخته ده، می الاتر است. ا این ال این نسخه اهر اص و لوگوی رکت نز، اوتی یک نسخه استاندارد ندارد.

رضه نسخه مینگ سری ردمی K50G
در این ارش د داریم ررسی امل این نسخه

ستهندی روش وشی K50 Gaming مچنان سبک snap Redmi ارائه ده است. روی اینسته نوان K50 ا ونت لی درشت نوشته ده است.

در داخل در مقایسه دیگر وشیشیای رند Redmi امکانات متفاوتی وجود ندارد. علاوه بر خود گوشی، یک قاب شفاف همراه با کیت شارژ سریع 120 واتی نیز وجود دارد که در گزارش های قبلی گفتیم می تواند باتری بزرگ 4700 میلی آمپر ساعتی را تنها در 17 دقیقه به طور کامل شارژ کند. این اتری از ابلیت ارژ سریع در نی نیز انی میند.

و نقرهای رن احتمالاً اترین و م اشیهرن مدل در این سه مدل است. نل این دستگاه از AG ا افت نی در وسط ساخته شده است. وزن این وشی در دود رم است در ن وشیای مخصوص ازی، وشی سیار سبک وزن مار مرود.

نل وشی ازتاب انتزی ادی ندارد. در ن گام رفتن وشی در دست، نل ن احساس وبی را دست القا میند. لای ریم این وشی از مواد لزی ساخته شده است.

رند ردمی مچون ابلیت نترل از راه دور مادون رمز را در الای اب ارائه شده است. ا این ابلیت میوان از وشی مراه نوان نرل از راه دور لویزیون، ویه مطبوع و … استفاده رد.

رضه نسخه مینگ سری ردمی K50G
در آیین اب، لوگوی JBL را میبینیم. JBL مکان رار دادن اسپیکرها نیز رای مرا مناسب است، وری

نوان وشی مخصوص ازی، K50 Gaming دارای دکمه های lift shoulder نار اب است. این دکمه برای تغییر سوئیچ

ماژول دوربین Redmi K50 Gaming اهت ادی مدل لی ود دارد. K40 Gaming راحی ده است.

این وشی دارای سه دوربین است. از مله از دوربین اصلی مگاپیکسلی سونی IMX686 این رتیب دو سال از رضه این مدل دوربینا میرد و نمیوان از ننوان ابلیت کمتر رد اد دو دوربین در این دستگاه لنز مگاپیکسلی اویه دید ریض و لنز ماکرو مگاپیکسلی ستند.

اما این گوشی یک نسخه مخصوص بازی است و مسلم است که دوربین های آن به اندازه مشخصات سخت افزاری این دستگاه مورد توجه گیمرها نیست، مخصوصا که این دستگاه با قیمت اولیه 520 دلار به فروش می رسد.

نل لویی دارای نمایش .67 اینچی رتزی OLED است واهینامه A+ را از DisplayMate دریافت کرده است. این نمایشگر دارا رزولوشن Full HD+ نمایشگر این وشی مچنین دارای نوردهی PWM ا رکانس سطح الای رتزی است. این ابلیت مک میند در نگام از نمایش در نور م نیز رای مه ها مشکلی ایجاد می شود.

نمایش این وشی دون وجه رنگ ا ات دیگر، سیار وب نظر میرسد. رکت ردمی ادعای رده است نمایش لمسی این نمایش رای ود دقت ملکرد و روانی در ازیای اص نت رده ارده

رضه نسخه مینگ سری ردمی K50G
نوان وشی ازی، دیگر از نقاط وشی K50 Gaming سیستم نک ننده ارتقا یافته است. این سیستم احتمالاً این وشی مینگ را از وشیای مجهز راشه اسنپدراگون

در مورد نرم افزار این دستگاه نیز اید Redmi K50 GAMING ارتباط اربری MIUI 13 از نصب ده است، رضا میود. دیهی است رند Redmi ویژگی های نرم افزاری ود را رای ایجاد ربه ازی ر ود داده است.
وشی Redmi K50 Gaming Edition ر از ماژول معمولی دوربین، روی اغذ نقطه اری رای این وشی مینگ وجود ندارد.

رضه نسخه مینگ سری ردمی K50G

رضه نسخه مینگ سری ردمی K50G

رضه نسخه مینگ سری ردمی K50G

رضه نسخه مینگ سری ردمی K50G

رضه نسخه مینگ سری ردمی K50G

رضه نسخه مینگ سری ردمی K50G

رضه نسخه مینگ سری ردمی K50G

منبع: gizmochina

[ad_2]

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

تماس با ما