رز وکو ماکارانی، وکوی مجلسی و وشمزه


راروـ وکو از ای وشمزه و محبوب ایرانیهاست در رنامه ایی ما ایگاه ویژه دارد. وکو معمولاً سان است و ما رای نیاز دارد؛ مینین مواد لنده ساده و در دسترس است. وکوها انوا متفاوتی دارند و سیار متنوع ستند. رای مثال میوان وکو سبزی، وکو سیب مینی، وکو مرغ، وکوبیا سبز، وکوی سبزیجات، وکوی ادمجان، ادمجان

ار رارو، وکو ماکارانی این وکو مچنین ای و متفاوت رای مهمانیا و میز ای ماست. در ادامه این مطلب رز وکو ماکارانی مراه ا نکات مهم و وت و نهای مربوط می شود

مواد لازم رای وکو ماکارانی

ماکارانی رمی: رم
م مرغ درشت: دد
امبون: رم
لفل دلمهای: دد
ارچ رد ده: نصف لیوان
نیر ا: رم
سس اب: عشق اخوری
ر: نصف لیوان
نمک و لفل: میزان لازم
روغن رای سرخردن: میزان لازم

نکات مربوط به مواد اولیه

نکات مربوط به لفل دلمهای

لفل دلمه های سبزیجات رخاصیت است مصرف ن رای مامی افراد ویژه ودکان وصیه ده است. این سبزی دارای سه رنگ سبز، رد و رمز است رنگ سبز نم ویتری دارد. فلفل دلمه‌ای به دلیل مواد مغذی ازجمله ویتامینی که دارد، منشأ درمان سرماخوردگی است و همچنین برای درمان کم‌خونی، محافظت از چشم و تقویت قوه بینایی و رفع یبوست بسیار مفید است.

لفل دلمه های رستگی هایی وجود دارد. لفل دلمهایی ار رجستگی در ر ود دارند ماده ستند. لفل دلمه های ماده ر م است و م رینی دارد. نابراین رای انواع سالاد و امخواری مناسبر از لفل نر است. لفل دلمهای سه رستگی در ر ود دارد، نر است. متری دارد و ندتر است. رای ا ن از ن استفاده میود و در اربردیر است. رعکس لفل دلمه های مواد د از دادن و اصلاً لخ نمیود و وشمزه اقی میمند.

نکات مربوط به نیر ا

نیر ا

نر اِ نوعی از نیر موزارلا اَنَرَسَنَا أَحْرَکَ أَنْرَهُ الْأَرْضَهُ الْمُوْدِ. نیر ا دارا ربوهیدرات، روتئین، لسیم، سفر، اسیم سدیم، امین و انواع ویتامین های روه A و B است. مصرف نیر ا مراه ا سبزیجات ام و اعث میود ربی و مواد ناسالم موجود در متر دن ود. از ویژگی های نیر ای مرغوب این است نیر نگام نگام ویدن نباید الت دامس در دهان داشته باشد. منین نیر ای مرغوب وجه س از روغن س نمی دهد. رای وشمزهر دن آ میشه سعی کنید از رکیب ند نوع نیر ا م استفاده نید.

نکات مربوط به ارچ

ارچ

ارچ رمی دارد و سرشار از روت، ویتامین، مواد معدنی، مینو اسید، ر، مس، ن، نتیئینین، اسیدان، اسیدان، … منین در ری از سرطان سینه و روستات درمان است و سیستم ایمنی دن را ویت میند. نگام رید ارچ این نکته وجه داشته اشید ارچ ازه ماً نباید سفید و اف اشد. از راههای ارچ سالم این است ارچ اید ا دودی snapn اشد. اگر ارچ سبک و وخالی اشد، سالم نیست. لاهک ارچ سالم نباید اف داشته باشد منین ر است ارچایی را روی وست نا لکه وها دارند،

ر وکو ماکارانی

وکو ماکارانی

رای روع ار ابتدا ابلمه را نیمه از رکن و روی اجاق از ارید ا وش اد. وقتی وش مد، ماکارانی رمی را مراه ا ر و می نمک داخل سپس ن را نید.

در مرحله د امبون، لفل دلمهای و ارچ را رد نید؛ سپس رسه را ا م مخلوط نید و نار ارید.

م مرغا را داخل اسه نسبتا رگ نید؛ سپس سس اب را مراه ا نمک و لفل ن اضافه نید و ا نگال م نید ا م مرغا املا مخلوط و

الا ماکارانی ده را

ماهی داخل آبه رگ و ن روغن میریزد و ر نید ا روغن داغ ود؛ سپس نیمی از ماکارانی را داخل ماهی ابهرید و وب نید ا املا اف و دست ود. الا مخلوط ارچ، لفل دلمه ها و امبون رد ده را روی لایه ماکارانی ریزید و روب. سپس ماکارنی را داخل ماهی ابهرید و ا و نید ا املا روی مواد را وشاند.

درب ماهی ابه را ندید و رارت اجاق از را م نید ا رف وکو املا سرخ ود. د درب ماهی ابه را ردارید و وکو را رگردانید ا ر دو رف ن سرخ ود. د از اینکه ر دو رف وکو سرخ د، میوانید وکو را داخل رف سرو د و ا سس اب و سبزیجات نید. نوش ان.

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانdigital currency tutorialGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency channel