را وشی از د رم میود و ونه از ن لوگیری نیم؟

[ad_1]

افزایش دما نها ر دن افراد اثیر میارد، لکه ر وسایل الکترونیکی

ارش ایسنا، در رما وا، مانی وشی ود را در دست آن دین ار است که دماش نهنه ها ر دن افراد اثیر میارد، لکه ر وسایل الکترونیکی نیز ارا دار. وب سایت سی وضیح داد است رای مقابله با این رایط ار میوان انجام داد.

رز وی‌میلینگتون، مدرس ارشد الکترونیک و برق در دانشگاه لیدز بکت، می‌گوید: ابزارهای داخلی که باعث می‌شوند یک موبایل کار کند، به خودی خود در روش کارشان گرما تولید می‌کند و در شرایطی که دستگاه‌های تلفن داغ‌تر می‌شوند، پردازنده‌ها سعی می‌کنند گرم شوند. از د ود لوگیری ند و در ن مه را ند میند.

او می‌گوید که وسایل الکترونیکی معمولاً برای کارکرد تا حدود 35 درجه سانتیگراد ساخته شده و توضیح می‌دهند: باتری‌ها انرژی را ذخیره می‌کنند و طوری طراحی می‌شوند که در دماهای خاصی کار کنند. رچه داغتر وند، سختر اررده و انرژی ری استفاده میند. این دان معناست اتری وشی سریعتر الی میشود، وص رآیند نک ردنشان سختتر است.

ویاتلینگتون اضافه میند ما چند نگام رون از آن و در ر نور اب، روشنایی اگر وشی دیمیتر اشد نقصی در وجود نداشت، رما این نقایص را رگر میند. مچنین محافظای نمایش نمونه میوانند رامای ری را در داخل ود نگاه دارند در رایط وسای رم وب

راهایی رای نک نگه داشتن وش

ویات‌میلینگتون می‌گوید: اگر واقعاً گرم است، زمانی که خود را شارژ می‌کنید، گرمای بیشتری می‌کنید و وقتی دستگاه شما دل‌تان شارژ باشد، در نهایت داغ‌تر می‌شود. همچنین حواستان باشد که گوشی خود را از نور مستقیم خورشید باید نگه دارید، آن را در ماشین خود رها نکنید، تا ممکن است در سایه نگه دارید یا حتی اگر می‌توانید آن را جلوی پنکه قرار دهید.

ر است وشی ود را در الت مفعالیتی نگاه دارد، این ار م رای داخل و م رای ارج وشی دق می ن. ن را از س ارج نید و مام ملکردهایی را نیاز دارند، رفعال نید. ویاتمیلینگتون میوید: اگر از جی پی اس ابلیت دیگری استفاده نمی کنید، ن را اموش نید. را رچه رنامهای متری استفاده نید، انرژی متری مصرف واهید رد و رامای متری ولید میود.

رچه انرژی متری مصرف نید، وشی ما ر مل مند. ار وشی ما واقعاً مشکل دارد، اوقات فراغت است نه رایند دقیقه اموش اما هرگز از یخچال و فریزر استفاده نکنید یا آن را به کیسه یخ نچسبانید، زیرا این کار کمکی به گوشی نمی‌شود، بلکه تغییرات سریع دما می‌تواند برای گوشی واقعاً بد باشد و قرار بگیرد که می‌تواند باعث شود که گوشی تبدیل شود.

ویات‌میلینگتون را اضافه می‌کند که تلفن‌ها مکانیسم‌های گرمای بیش از حد را در خود تعبیه کرده‌اند تا از «نابودی خود» که می‌توانند در گرمای بسیار زیاد اتفاق بیفتد، مانع شوند.

[ad_2]

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما