را مستاجران از مال ران رار میند؟رارو– با مرور دوباره رقم حقوق کارگری و میزان وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱، این رقم و رقم های بازار اجاره برای مستاجرانی که قصد اجاره در شمال پایتخت را دارند، ترسناک تر می شوند. تسهیلات ودیعه مسکن یا وام مستاجران امسال در تهران یکصد میلیون تومان است و برای اینکه ارزش وام ودیعه مسکن مستاجران تهرانی را بهتر بشناسید، بد نیست اجاره آپارتمان ۶۷ متری در آجودانیه تهران ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش می‌خواهد و مالک آن ماهی ۲۱ میلیون تومان است. ومان رایه میرد.

وضعیت اجاره ارتمان متری در مال ران

ارش رارو، اجار ارتمان متری در مال ران اهی میلیارد ومان ول میواهد. مثل واحدی در نیاوران لاوه ر این رقم، اید ماهانه میلیون ومان رای اجاره نار اشت. این واحد سال ساخته ده و ا سانسور و ارکینگ اجاره داده میود. همان حوالی یکی از کمترین رقم‌هایی است که صاحبخانه‌ها به‌عنوان ودیعه‌ها به مستاجرها پیشنهاد می‌دهند، حدود ۱۰۰ میلیون تومان است که مبلغ اجاره ماهانه به ۱۸ میلیون تومان افزایش می‌یابد. این دو دد را نوان ول و رایه واحدی اید درنظر ریم سال از snap نا ن میرد و ا در سان مد و ا سان اد درنظر ریم

ارتمان متری ا دو اتاق واب والی امرانیه در امرانیه احب انهای متری است در ازای میلیون ومان ول واحد نوساز و را مستاج. مستاجری وانایی رداخت میلیون ومان رایه ماهانه را داشته است.

این ارقام مربوط به گران‌ترین نقاط منطقه یک تهران بود و می‌شود با بودجه کمتری در محله‌های دیگر اجاره آپارتمان‌های صد متری که معمولاً دوتا اتاق خواب دارند، می‌رفتند. مثل واحدی در لوار اوشان ول و اجاره ماهانه ن رتیب و میلیون ومان است. ا ارتمان متری در ازگل رای اجاره ن اید لاوه ر نیممیلیارد ومان ول ماهی میلیون ومان.

وضعیت اجاره ارتمان وابه در مال ران

اجاره ارتمانهای وبه در محلهای رانقیمت ران معمولا در رین الت میلیون ومان ول لاز. مثل واحدی متری در نیاوران مبلغ اجاره بها ماهی میلیون و مان است. این واحد ریبا سال ساخته ده و مالک ن اضر دیل رقم ودیعه و اجاره نیست. سوییت متری دیگری در من محله دون ارکینگ و انباری اجاره داده میود. مالک این میلیون ومان ول میواهد و اجاره ماهانه را میلیون ومان درنظر رفته است. الیت دیل رهن و اجاره این واحد میدهد ول را میلیون

در اراج ارتمان متری را سال از snap نا ن میرد، در ازای در سوهانک ارتمان متری راینده رای ول و رایه ن اید رتیب و ماهی میلان ا .

ارزش وام ودیعه مسکن در مال ران

میزان وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱ در تهران نسبت به سایر کلانشهرها ۳۰ میلیون تومان بیشتر است و مستاجران تهرانی امسال می‌توانند روی ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنند. را درک ر ار وام ودیعه مسکن د نگاهی ندازیم رایه ماهانه مل ارتمان متری در دزا رقم اجاره ماهانه ن میلیون ومان است و ریبا سال از مان سگذاختش می باشد.

در ودانیه مین میزان ول را مالک ارتمانی نزدیک ارک مشیدیه مالک ارتمان متری در ازای در نیاوران ارتمانی متری سه اتاق واب در ازای میلیون ومان ول

وضعیت اجاره در مال ران

محله

متراژ

اسنپ ​​نا

داد آتا

امکانات

ول

اجاره

نیاوران

متر

سال

دو اتاق

سانسور، انباری و ارکینگ

میلیارد ومان

میلیون ومان

نیاوران

متر

سال

دو اتاق

سانسور و ارکینگ

میلیون ومان

میلیون ومان

امرانیه

متر

دو سال

دو اتاق

سانسور، انباری و ارکینگ

میلیون ومان

میلیون تومان

امرانیه

متر

نوساز

دو اتاق

سانسور، انباری و ارکینگ

میلیون ومان

میلیون ومان

لوار اوشان

متر

دو سال

دو اتاق

سانسور، انباری و ارکینگ

میلیون ومان

میلیون ومان

ازگل

متر

سال

دو اتاق

سانسور، انباری و ارکینگ

میلیون ومان

میلیون تومان

نیاوران

متر

سال

اتاق

سانسور، انباری و ارکینگ

میلیون ومان

میلیون ومان

نیاوران

متر

سال

اتاق

،

میلیون ومان

میلیون ومان

اراج

متر

سال

اتاق

سانسور، انباری و ارکینگ

میلیون ومان

میلیون ومان

سوهانک

متر

سال

اتاق

سانسور، انباری و ارکینگ

میلیون ومان

میلیون ومان


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم