را عشق وی نزین میویم؟


رترینها: اد رای ما م مده اشد ا ردی رخورد دا اشید لاقه ادی وی نن خیلی از افراد علاقه مند هستند به بوی بن و بوهای مشابه آن مانند بوی چسب، لاک و … دارند، در مقابل کسانی هستند که حالشان از این بوها می خورد و حالت تهوع میگیرند. امروز در این مطلب، دزین داریم لاقه افراد وی ن ردازیم. ا ما مراه اشید.

الب است ذکر نوز دلیل رای لاقه این وها ناخته شده است. اما بر اساس برخی از بررسی ها، علاقه مندی به بوییدن محصولات شیمیایی که بوی تند و قوی دارد می تواند یکی از مشکلات شایع در عصر حاضر باشد که بیشتر میان نوجوانان و به مقدار کمتری در میان بزرگسالان مشاهده می شود.

نن ماده سرطان ناخته ده است و نگام استنشاق در لظت ای از رار رفتن در معرض ولانی مر دترین الت استنشاق نزین، درمان بیماری ناشی از مبود است. ممکن است ر و وی نزین را دوست داشته باشد اً اید ور دی از ن رهیز نید. روزنامه راسان دراینباره نوشته این لاقه میوانند نشان می دهد که نوعی بیماری روانی نام دارد

اختلال ا

لایم اختلال ا را ناسید

معلم لاقهمندی وییدن ا وردن محصول میایی، ون لاک ناخن، اک، نزین، سب مایع، ابون و رن اای. اختلال پیکا بر اثر نوعی جهش ژنتیکی به وجود میآید و بیشتر میان کودکان، زنان باردار، افراد مبتلا به استرس غیرقابل کنترل، افراد مبتلا به مشکلات روانی، کم توانی ذهنی، افراد مبتلا به بیماری، بیماران مبتلا به وسواس اجباری کندن موی سر، بیماران به اسکیزوفرنی و. … دیده میود.

اختلال پیکا معمولاً در بین یک یا چند عضو خانواده مشاهده می‌کند و پزشک مطالعه می‌کند و با بررسی عادت‌های رفتاری فرد می‌تواند این اختلال را شناسایی کند، انجام این کار با خون هم می‌تواند وجود داشته باشد و یا روی را در بدن مشخص کند.

وی نزین

بوییدن چسب مایع، بنزین، لاک و … به دلیل افزایش ناخنی جریان خون احساس شادی کوتاهمدت در فرد ایجاد می کند و پس از مدتی فرد احساس سردرد، تهوع، گیجی، تاری دید و … خواهد داشت. د.

درمان مشکل ا ست؟

برای درمان این مشکل مراجعه به متخصص، شرکت در جلسات مشاوره، کمک هنر و سرگرمی های جدید، رعایت رژیم غذایی، انجام ورزش، در فعالیت های اجتماعی، ایجاد آرامش در محیط خانواده به کودک در درس های مدرسه و در برخی موارد مصرف داروها. د استرس رنظر متخصص رای ازه استاندارد میوان اثربخش اشد.

مشکلی در الا وضیح دادیم معنایی نیست اما لازم است وییم نگران نباشید، اگر ما از عشقان وی نزین ستید، این لاقه دیگر را ندا دا دا.

وی نزین

نزین ا ادآور اطرات میود

الیت مغز ونهای است استشمام رایحهای نا، اطراتی رای ما داعی میند. رگا سوزنی اج ما را اد اردوهای ابستانی میاندازد و ر ای وشمزه، این ارتباط وی ن رایحه و افظه «پروست» نام دارد. دلیل این نام گذاری به مارسل پروست، نویسنده فرانسوی است که با بیان کلمات خاطره های پررنگ از دوران کودکی را که با بوی بیسکوییت که در چای زده شده است، توصیف می کند.

الا نیم دلیل لاقه استشمام رایحه نزین ست؟ ممکن است عطرهای رین و دلپذیر در ن مراه ا و نزین ا ور اص ا نزین، ده اشد. شاید مغز بوی بنزین را با خاطرات خوش سفرهای تابستانی در دوران کودکی، گشت زدن در دریا با قایق موتوری، دوچرخه سواری در جاده های روستایی یا حضور در کنار پدر در حالی که به ماشین می کرد، گره زده بود. مان دارد وقتی وی نزین

وی نزین

وی نزین مسیر اداش مغز را ال میند

نزین مسیر Mesolimbic را ال میند. نن و سایر دروکربنا، در نگام استنشاق، ر سرکوب نندهای ر روی این س لذت را ایجاد میند رخلاف الکل اعلانی دیگر نیست.

دلیل این است روند ولوژیکی س ردن اعصاب ما مسیر مزولیمبیک را ال میند، نوان مسیر ناداش م مغز. ر مان اعصاب ویایی ما نزن رسید، سیستم مزولیمبیک س دلپذیر دوپامین را ما منتقل کرد. در اصل مغز ما ما میوید، «بله، این وب است. ر از این ارها نید.»

مانطور ممکن است الان متوجه ده اشید باشد، مسیر مزولیمبیک از بزرگان در علم شناسی است. رقی رد ازیا امپیوتری مصرف دا اشد، معتاد مواد مخدر اشد ا از استشمام نزین لذت رد. مسیر مزولیمبیک است اعث ایجاد احساس سرخوشی در اثر انجام این ارها می شود. مین دلیل است اراد از احساس وشند و دن زینت سوء استفاده میند و ا این ار ود سیب می . س دوباره رار مینیم، مدا نزین را و نکن.

اما، صریحا بگویم که، اینها فقط چند تئوری هستند که توضیح می دهند، چرا از افراد بوی بنزین را خوشایند میدانند، اما دقیقاً تحقیقات زیادی در مورد این سؤال نگرفته است. در الی انع ننده اما، نها حاضر. در دانش آموزان امروز در ال ادگیری دیدی در مورد این درتمند استند و دون

وی نزین

مضرات وییدن نزین

محققان دریافتند استشمام وی نزین در رشد ودکان اثیر دارد و رشد نا را اهش می دهد. همچنین از جمله آسیب های زینتی طولانی مدت و زیاد بن می توان به بروز آسیب مغزی، مشکلات شدید تنفسی، اختلال در عملکرد سیستم عصبی، ایجاد لکه های قرمز و کهیر روی بدن، سردرد، سرگیجه، تهوع، درد شکم، نوسانات خلقی، خاص و توانایی تصمیم گیری. ری، احساس سی ا سوزن سوزن دن دست و ا، ستگی، از دست دادن نوایی و سطح وشیاری اشاره رد. معلم میویند استنشاق وی نزین در میان نوجوانان دیده دی و سترده است. دترین الت استنشاق نزین، درمان بیماری ناشی از مبود است. این مواد از مواد مخدر مضرتر ستند.

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکورکانادابهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial