را سکه دوباره میلیون ومان د؟

[ad_1]

رارو- همزمان با افزایش قیمت دلار در بازارهای آزاد، قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز با افزایش قابل توجهی روبرو می‌شود، این اتفاق می‌افتد که با افزایش نرخ تورم در آمریکا سرمایه‌گذاران بیشتر در بازار طلا می‌گیرند و نسبت به این قیمت با ارزش خود خرید می‌کنند. نشان می دهند.

ارش رارو، در روز ارشنبه دادهای مربوط به ورم مریکا منتشر می کند د رشد ابل وجهی را در نرخ ورم نشاد. ر اساس داده های منتشر شده ده، ورم ایالات متحده در ماه .

ر اساس این ارش، روز دشته مت سکه مام نسبت رین نرخ روز سه نبه سکه رح دیم نیز ا ار ومان اهش نسبت رین نرخ روز سهنبه میلیون و ار ومان روش رسید. مت ر رم لای ار میلیون و ار ومان رسید. مت سکه رمی ا ار ومان اهش نسبت روز سهنبه دو میلیون و ار ومان ود.

را سکه دوباره میلیون ومان د؟دو دلیل مده افزایش مت لا و سکه
اد محمدولی ارشناس ازار سکه و لا در و ا رارو با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار گفت: به صورت سنتی بازار سکه و طلای داخلی از دو عامل می‌پذیرد، در وهله اول قیمت ارز و در وهله دوم قیمت جهانی طلا، در این راستا قیمت ارز طی چند روز بیشتر با افزایش روبرو شده و می‌شود. از مرز ار ومان ور رده، اً افزایش دلار از آن و لا نیز ا رشد متقابل میود.

وی افزود: از سوی دیگر قیمت جهانی طلا نیز از چند بار نوسان قیمتی، دوباره به مرز ۲۰۰۰ دلار نزدیک شده است، به طوری که در حال حاضر در محدوده ۱۹۷۰ دلاری در حال حاضر، این موضوع نیز بر روی بازار طلا و جواهر بعد داخلی است. اثر مستقیم آشته است.

محمدولی با اشاره به اینکه طبیعتا تا زمانی که قیمت دلاری باشد، قیمت در بازارهای داخلی نیز با نوسان روبرو است، گفت: با توجه به وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد، با فرسایشی در حال حاضر وجود دارد، انتظارات تورمی با افزایش روبرو می شود. مین نتایج رشد نرخ دلار را راهم ورد.

این کارشناس بازار سکه و طلا با اشاره به این که دو اتفاق می‌افتد نمی‌تواند قیمت‌ها را در بازار سکه و طلا در مدت کوتاهی کاهش دهد، افزایش می‌دهد: در این زمینه اگر به نتیجه برسد، ترمز رشد قیمت دلار نیز می‌شود، بنابراین هر کدام از آنها می‌شود. ودتر مذاکرات نتیحه می رسد، این موضوع رای ازارها سرمایه ای در ور میرادا اهمیت سزرادا رخوردا دارد. نابراین این موضوع در ازار سکه و لا نیز اثیر ار است و میوانند متا را ا اهش مخالفند.

محمدولی ادامه داد: از سوی دیگر نیز در بازار جهانی طلا نیز اگر جنگ جهانی دوم کاهش یابد و کاهش یابد. ممکن است، این امکان وجود دارد که قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت کاهش یابد، اما با توجه به وضعیت اقتصاد جهان با آن مواجه است، به عقیده بنده طی چند ماه آینده طلا در بازارهای جهانی بالای کانال ۲۰۰۰ دلاری تثبیت خواهد شد. مین امل میوانند مت لا و سکه در ازار داخل را در ماها نده اا ری روبروی ساد.

وی با اشاره به این که طلا این روزها با محدود کردن روبرو هستند، نظران کرد: با توجه به اینکه طلا یک ماده معدنی است که آن را با سطوح مختلف استخراج می کند و به نوعی از میزان ذخایر طلا می تواند تمام شود، به طوری که اگر کل ذخایر طلا باشد. در دنیا را 100 واحد در نظر بگیریم، بیش از 90 درصد آن استخراج شده است، از سوی دیگر مابقی ذخایری که در عمق بسیار زیادی در نظر گرفته شده است که آن را بسیار سخت و پر هزینه خواهد بود که همین موضوع اونس جهانی را با افزایش می دهد. ر روبرو میند، ا وجه نین وضعیتی این لز رانبه ها در ماهای نده متها الاتری را می رساند.

[ad_2]

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

تماس با ما