راه و روش استفاده از رمزیال

[ad_1]

مقام های آنک مرکزی اعلام ردهاند رمزپول ملی ایران از اوایل سال نده ورت مایشی ابزاری دیداد را اما مردم ور میوانند از رمزیال استفاده نند؟

به گزارش همشهری، پس از تصویب قوانین برای پروژه رمزپول ریال در سال 99 و تصویب آن از سوی شورای پول و اعتبار به تازگی، بهتدریج به مرحله اجرای این پروژه نزدیک میشویم. نگونه مسئول انک مرکزی میویند، این روژه ا ند ماه دیگر ور ماشی از کار و رد. رمزپول لاوه را که روش دیگری رای رید و انتقال ول یاد می شود، دیگر دیگر م دارد. اید از رمزپول آنک مرکزی این اشد اگر انکی ورشکست ود، ول مردم محفوظ میماند. مهران محرمیان، معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی هم در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به رمزارزها به خاطر ویژگی های خاص خود، رمزپول های جدید را در حوزه پولی دانستند که 90 بانک مرکزی در دنیا چنین پروژه هایی را تعریف کرده اند. . اﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ روزنامه همشهری در تماس با استفاده از بانک مرکزی، جزئیات استفاده از رمز را جویا شد، اما پاسخ این بود که هنوز محصول نهایی تولید نشده و به همینخاطر نمی توانم درباره استفاده از آن سخن گفت. این در الی منبع اه، روش استفاده از رمزپول راساس دانلود اپلیکیشن عنوان ل دیجیت.

ونه از رمزپول استفاده از نیم؟

-یک اپلیکیشن موبایلی نوان این اپلیکیشن موبایلی ا سامانه های آنکی ارتباط دارد و نا متصل است و منین ابلیت ارژ و دشارژ . نی میوان دیل رمزریال ریال را تسهیلات در انجام داد.

-شما میوانید از ولی در ساب انکیکیان دارید را رمزریال دیل نید. نی ار ریال ول ما در ساببان مثلا دیل ار رمزیال میود و در

-مردم رای انتقال ول، مقدار لازم را از رمزیال ود رمزیال رد دیگر منتقل می کنند. کد QR این درس مومی معادل ماره ارت انکی ا ماره ساب است.

رای رید الا ا رداخت نه انتقال رمزیال خاطره افیتای درنظر رفته ده محدودیت های لی نقل و انتقال ول در انکی را نخواهد کرد

را رمزریال؟

رمز ریال، ابزار رداخت ا انتقال ول است. رمزپول نوان ماهیتی مانند رمزارزای مشهور مثل وین اتریوم ندارد.

  • اوت در سقف دریا رمزیال راساس ول اری ا رتجار
  • دسترسی ول، درصورت ورشکستگی آنک و آنک نوان واسط
  • امن ودن ستر انتقال و امکان ردیابی ول درصور نفوذ وشی افراد و ابهایی دون اطلاع
  • رنامه پذیر دن ول. با تعیین ضابطه هنگام بستن قرارداد و انتقال پول، می توان میزان جریمه فسخ قرارداد را تعیین کرد تا در صورت آن، مبلغ جریمه به طور خودکار از حساب طرف مقابل برداشت شود.
  • امکان رهگیری سهیلات انکی رای نه ردن در محل مورد نظر
  • سویه ساب نی و دمنیاز سویه ن انکی
  • نه ملیاتی راکنشای مالی

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما