ران املاک و مستغلات و انکداری در ن؟


رارو- ران دی در وزه املاک و انکداری در ن در السترش است. سقوط ازار املاک و مستغلات در ن و از سقوط سیستم آنکی ن نظر میرسد مان اصلاح اقتصادف اپذین

به گزارش فرارو به نقل از مادرن دیپلماسی، علیرغم که رسانه‌های غربی این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند، یک بحران مالی در چین در شکل‌گیری ایجاد نمی‌کنند که احتمالاً می‌تواند به فروپاشی اقتصاد چین و یا پایان حکومت دولت توسط حزب کمونیست چین منجر شود. و اغتشاش نظامی وسط نبرد ود منر ود لاشی رای منحرف

مونیست ن ا وعده دادن مردم ن ور رای ارتقای سطح کشانشان درت رسید. ن رای امین این استاندارد و نندگی الاتر و رای ا ماندن در در

ولید ناخالص داخلی ن در سال میلادی .۵ میلیارد دلار ود. س از این ن در سال میلادی ازارهای ود را روی در سال میلادی ولید ناخالص داخلی ن .۷ ریلیون دلار ود. دلیل اصلی رشد انفجار اقتصاد ن این ود اقتصاد ن در سال میلادی ورشکسته ود و ایی رای رفتن نداشت.

لیرغم ن رشد اقتصادی ن مگیر وده ور اص ر «رشد التابت» رده است. رشد التا و ایدار مستمر و اینده ورودی یک نهاده ای اقتصادی رای نرخ رشد ود متکی ا مانی ورودی های اقتصادی اهش میابند و دچار رکود می شوند

در مقابل، اقتصادهای ربی مشمول مدل «رشد ر ایدار» مدل اقتصادی سولو – سوان ستند. مدل استاندارد سولو بینی می‌کند که در بلند مدت‌ها به وضعیت پایداری اقتصاد نزدیک می‌شود و رشد دائمی تنها از طریق پیشرفت فناوری (فناورانه) قابل دستیابی است. این مدل ر در س انداز و در رشد معیت اعث سطحی در لند مدت (یعنی دارای ارزش واقعی واقعی سرانه) می باشد.

رشد حالت غیر ثابت است که تغییر تکنولوژیکی تولید بهره می‌برد که باعث می‌شود منحنی یک کالا یا خدمات خاص در یک سیستم مختصر به سمت راست تغییر کند که برای کالا یا خدمات افزایش می‌دهد. این وضعیت ولید ناخالص داخلی ن ور را دون استفاده از ورودی های اقتصادی افزایش می دهد.

ن دلیل دان سیستمی رفانه رای داور در مورد ارضات مرتبط با وانین رادر ادر ر آن مین دلیل، اقتصاد نونی ن ور اینده ها

ول نوان الای سیاسی

در رب و در سراسر آن ولای اقتصادی است. ول در رب ا لسفه ازگشت سرمایه ادارات میود اعث ایجاد روت ر میود. ول نوان واسطه ن ریدار و روشنده استفاده می شود. مسائل رافیایی، معیتی و اقتصادی مونیست ن ول را د.

«زیهان» میمات سرمایه گذاری رآوردی محتاطانه دهی رکتان در ن دود درصد ولید ناخالص داخلی است. در اینجا دهی دولت استانی ا دهی دولت محلی در نظر رفته نمیود. حتی بدهی‌های دلاری را نیز نمی‌شود که در آن لحظه شامل نادری می‌شود که پکن چند گام کوچک برای حل مشکل پرداخت و شرکت‌ها به دنبال کسب منابع مالی از خارج از چین به وجود آمده بودند. با این نوع رش نسبت به سرمایه، نباید بیش از حد تعبیر شود که بازارهای سهام چین در اصل لانه‌های قماری هستند که کاملاً از مسائل عرضه شده، بازار کار و بازار، جریان نقدی و قانونی دور و جدا شده اند.

آن ساده، در سطح دهی ساده نوان، نمی شود. در ن ول الای سیاسی است و نها مانی ارزش دارد و از ن رای رسیدن دف سیاسی استفاده می کند ن ر سیاسی داکثر محل است.

ارزیابی ارزیابی ازده ا اشیه سود در وجود ندارد و ر در نجا نهفته است. در نهایت، انون رضه و اضافه روز واهد و اقتصاد ن اید ا اصلاح می کند. ر مدت مان ری رای موا اد الا اقتصادی ول

ن

ازار املاک و مستغلات ن در ران است

وضعیت روه «اورگراند» شرکت‌های دولتی در چین در حالی که نکول می‌کردند (اعلام ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت بدهی) دارایی‌های اورگراند را انتخاب کردند و آن‌ها را با پول نقد و در برخی موارد با فرض بدهی آن دارایی‌ها تصاحب کردند. به دلیل قوانین چین، بدهی بین‌المللی آن چیزی است که به عنوان «غیر وثیقه» شناخته می‌شود و برای مثال در مورد شکرت‌های دارای شعبه در هنگ کنگ صدق می‌کند، به معنای آن است که به طور خودکار حق تصرف هر چیزی را در سرزمین اصلی چین نشان دهد. ندارند ایی اورگراند ریبا مام روژه ود را در نجا داشته است. دورنمای اندکی وجود دارد سرمایه اران ارج از ور وانند سرمایه ود را دلیل این آنون ازیابی ند.

در ماه وئیه ار منتشر می شود در گزارشی «رویترز» ر اساس ن ار ریداران آن در ر در داخل ن از رداخت وام مسکن رای ارتمانان و ارتماناد اگر دها ار ریدار مسکن واقعا رداخت وام مسکن ود را متوقف کرد ملی وجود دارد.

«رویترز» افزوده ود:

مرضان سیستم دولتی با نام «آر اجتماعی» امتناع خانواده‌های ناامید چینی از پرداخت وام مسکن برای آپارتمان یا خانه‌ای که ممکن است هرگز نشان دهنده میزان خشم هزاران خریدار چینی باشد و این خشم و نارضایتی در حال ورود به بحران بانکی در حال توسعه در چین است.

ران انکی در ال وسعه در ن

در تاریخ 10 ژوئیه 2022 در شهر ژنگژو در استان هنان چین جمعیتی حدود 1000 نفر با پلیس در مقابل شعبه بانک مرکزی چین در اعتراض به دستگیری‌های خود توسط بانک درگیر شدند.

ردن سپردهای انک در وریلمی از د. سپرده اران از ن مان د لیرغم وعدها درباره امن ودن

درگیری در وئیه نتیجه مله و رب و سیاری از معترضان وسط معترضان د از ر مان روز ادند. روز د مقامهای دولتی اعلام ردند مقداری ول ا داکثر وان (۷۴۳۴ دلار) مقامات دولتی اعلام کردند که از این مقدار در نهایت آزاد می شوند، هیچ اطلاعاتی در مورد چگونگی و زمان آزاد شدن آن ارائه نشده است.

آنکا در ن رکود در ازار املاک و مستغلات ن ار رار رفته اند. بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی به شدت در بازار املاک چین سرمایه‌گذاری می‌کنند و با فروپاشی آرام بازار املاک و مستغلات آسیب به آرامی به بخش مالی چین در می‌کند.

ن رای ویت اقتصاد ودسته رساختی .۱ ریلیون دلاری اعلام رده است. یک نمونه از اقتصاد ن است نهادهایی را اقتصاد ود اضافه کنید مجموعه محرک کار رضه ستگی دارد آنکا استانی رار در سرمایه گذاری نند.

با بحران بازار املاک و مستغلات در چین و با نهشت صنعت‌های جانبی به بانکداری چین با مسدود شدن وجوه به جایی که می‌پذیرد نمی‌تواند به سرمایه خود دسترسی پیدا کند یک بحران جدی در حوزه املاک و بانکداری چین در حال گسترش است. ا سقوط ازار املاک و مستغلات در ن، و از سقوط سیستم آنکی ن نظر میرسد مان اصلاح آناد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم