راز سفر آیدن اورمیان


را آیدن اورمیانه میرود؟  روسیه و ایران نگاه نید/ سفری ر از نفت سفر آیدن اورمیانه/رارو- لون نکاس؛ دیپلماتی اسرائیلی است. او در رشته لوم سیاسی از دانشگاه ری ارغ التحصیل د. س از سب مدرک لیسانس ایالات متحده آمریکا رفت و دوره وق لیسانس راند و از دانشگاه ورج اون ا نکاس نوان رئیس ستاد “شلومو ن می” و “دیوید لوی” (وزرای امور ارجه اسبق اسرائیل) اررده ود. او مشاور سیاست ارجی «اوود اراک» و مشاور سیاسی مون رز ود. او از سال یک سال سرکنسول اسرائیل در ر نیویورک ود. او از مسائل لیلگران ارجی رای لویزیونی “فاکس نیوز” است.

ارش رارو نقل ازهاارتص؛ اهرا سفر و ایدن رئیس مهور ایالات متحده ایالات متحده ربستان سعودی و اسرائیل در نده منطقی نیست. محاسبات هزینه‌ها و فایده مشکوک است، زیرا هزینه‌های ملموس واضح است و به طور قابل توجهی می‌توان به این موضوع توجه کرد که می‌باشند، مگر این که در مورد دیدار اسرائیل و عربستان سعودی باشد. امالی اشد.

نست ن ایالات متحده آمریکا دید نش روسیه در اتحادیه را نی میند در نتیجه نقش ناتو را احتمالاً سترش . این امر مستلزم انتقال تسلیحات پیچیده‌تر به مردم، اسکورت‌های دریایی ناتو برای کشتی‌های حامل غلات از بندر اودسا در دریای سیاه و حملات روسیه در پاسخ به آن است. از نظر بازارهای نفت و اتحادیه‌های منطقه ای، آمریکایی‌ها قصد دارند خود را مجدداً تثبیت کنند، تضمین می‌کنند که رویدادهای آینده همکاری‌ها را ایجاد کنند.

سناریوی احتمالی دوم آن است که آمریکا می‌کند برای آینده پیش بینی احتمال احیای توافق وجودی با ایران وجود ندارد و در نتیجه تهران ممکن است برای سرعت پیشرفت برنامه هسته‌ای خود و در آستانه ساخت بمب‌های هسته‌ای قرار گرفتن بیافزاید و مقدار اورانیوم غنی شده با درجه باشد. سلیحات را انباشته ند.

همزمان ایران ممکن است برنامه‌های موشکی و په‌پادی خود را گسترش دهد و از نیرو‌های نیابتی خود در یمن، ایران، سوریه، سرزمین‌های فلسطینی و لبنان در دورتر از منطقه استفاده کند.

با اسرائیل، عربستان و امارات در مورد نیات ایران و حضور ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا از فرماندهی مرکزی (سنتکام) در منطقه ای که مقر آن در بحرین است طبیعی است به نظر می رسد که دولت باید یک اتحاد منطقه را بخواهد با دولت ایالات متحده تقویت کند. ند.

اﻳﻦ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . این سفر نمیوانند در مورد افزایش ولید نفت ربستان اشد، را نین امری نامحتمل است. این سفر در جهت افزایش سرمایه‌گذاری آمریکا و آمریکا در منطقه نیست، زیرا یک خط جدایی ناپذیر و منطقی وجود دارد و اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا به آمریکای جنوبی و اقیانوس آرام در حال تغییر هستند.

مطمئنا این سفر در مورد احیای مجدد “فرایند لح” اسرائیلی این سفر نمیوانند رفا در مایت ایالات متحده آمریکا از ائتلاف منطقه ای در ایران اشد.

“آنتونی لینکن” وزیر امور ارجه میوانست این ار را انجام دهد. “محمد ن سلمان” ایدن ول داده ود ربستان سعودی را نوان ور «یاغی» در نظر رد. لاوه ر این، آیدن ازگی از سفر رای رکت در نشست -7 و ناتو ازگشته است. مطمئنا ایده استدلال انع ننده ا اولویت اصلی سیاست ارجی و دفاعی وجود داشته است

علاوه بر این، باید به دلیل “مبارزه برای روح آمریکا” نامزد شد و برای اصلاح جمهوری آمریکا انتخاب شد به دلیل ناکافی به درگیری های سیاسی داخلی و ترسو و منفعل بودن اش با انتقاد شدید از سوی دموکرات ها در داخل کشور ممنوع است. . نوع واکنش ایدن مجموعه از میمات رقه انگیز دیوان الی آمریکا دت ر ایگاه انتخاباتی اش اثیر می

د نظر میرسد این معادله نه و ایده

س را او اورمیانه مید؟ این سفر اید رای مسائل دیگر و القوه رگتر اشد: روسیه و ایران.

ادن ر این و در موقعیتی مساوی ن دو روند رناک و وم رار دارد هر دو خود نشان دهنده چالش های تاریخی و خطرات و موجودات برای مردم آمریکایی هستند که باید از سالهای شکل گیری و حضور در سیاست در دهه 1977 به شدت به آن اعتقاد داشت.

«ولادیمیر پوتین» نظام جهانی بر اساس قوانین و تحت سلطه ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۴۵ میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، شورش را به چالش کشیده است. رای این منظور، او مله رد. مجلس رامپ نماینده مله اصول اساسی نظام دموکراسی و سیاسی مریکا است. مین منظور واداران او سال ساختمان نگره مله رند.

از دید ایدن، «پوتینیسم» و «ترامپیسم» در ر دو و ماهیت دیدهای متفاوتی سبک متفاوت. در واقع، از نظر اسخی از مریکا میواهند مکمل دیگر ستند. همان تجارب تکوینی، بلوغ سیاسی و مجموعه ارزش‌هایی که باید را به رئیس جمهوری ایده آل برای مقابله با پوتینیسم تبدیل می‌کند او را برای مقابله با ترامپ کمتر مناسب می‌سازد. ماهوری واهان از اعده و اصولی روی نمیکند و از ریف ایق، رابطه روابطی ا و سیاست ر اپی و می.

به عبارت دیگر، بایدن که برآمده از دوره جنگ سرد است برای مقابله با پوتینیسم قویا به نظر می‌رسد، اما شاید برای مقابله با ترامپیسم و ​​گره گشایی از مشکلات امریکایی بیشتر نباشد. نابین، او ممکن است روع ریف و ارچوب است

از بحران‌ها، یکی از معقول‌ها و جذاب‌ترین استدلال‌ها (که در عین حال به نحوی استفاده می‌شود) ورهای رب اروپا مبود ناشی از رضه نفت روسیه را ران و رفع ند. پس از تهاجم روسیه به روسیه در ماه فوریه این ایده که ایالات متحده باید به سمت چشمگیری روابط با عربستان سعودی را در استفاده از نفت به منظور بهبود بخشیدن، مورد توجه قرار دادن و تصمیم گیری از سوی سیاستمداران و رسانه ها به عنوان یک استدلال برنده مورد استفاده قرار دهد. ر. این استدلال به قدری ساده و جذاب بود که برخی به سرعت محاسبه و استدلال نمودند که اگر باید تنها با “محمد بن سلمان” ولیعهد عربستان سعودی قیمت بنزین را در پمپ‌های بنزین فورا کاهش داد و در آمریکا به سرعت می‌شود.

این استدلالاً ناقص. را؟ را ربستان سعودی واقعا رفیت افزایش ولید مقدار افی رای ران مبود نفت ولید ده وسط روسیه را ندار اصطلاح مربوطه در اینجا «ظرفیت مازاد» است. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده به طور ساده و واضح می‌کند که «ظرفیت مازاد» چیست: تولیدی که می‌تواند مدت ۳۰ روز به بازارهای نفت جهانی عرضه شود و دست کم برای ۹۰ روز ادامه یابد.

ا این وجود، استدلال در اعداد ارائه ده وسط ربستان در مورد ایر واقعی نفت و واناییای ولهفته ن . ور لاصه، اعداد م مع نمی شوند. اصولا در اول سال ربستان سعودی در مجموع ندین ار نفت ام را ور رای میشه ای میادین ا ن ن در مین دوره، ابل وجهی از میادین دید نفتی نیز دید ورت نگرفته است. ای وجود این، ایر نفت ام ربستان سعودی اهش نیافته لکه در واقع افزایش یافته است.

در بهترین سناریو، عربستان سعودی می‌تواند به صورت فرضی تولید خود را بین ۵۵۰ تا ۶ هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد که بالاتر از ۱۰.۳ تا ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز است (ارقام ماه مه). ا این وجود، این رقم نیز از د وش ننه نظر میرسد. دو هفته پیش، “امانوئل مکرون” رئیس جمهور فرانسه فاش ساخت که در یک تماس با “محمد بن زاید” ولیعهد امارات عربی او به دو چیز گفت: “من در ماشین (ظرفیت تولید) قرار دارم و سپس گفت عربستان. سعودی میواند (هزار در روز) افزایش ولید داشته است.

! الا ما مالک اسخ ستید! سفر آیدن درباره ولید نیست.

آمی آن موضو مشخص دولت ایالات متحده اشاره به این دیدار در وا در مورد اشاراتی مایت رشفاف ایالات متحده آمریکا و دات لی رای مک دفاع و ناوری د وایی و د ادها و. ا وجه متحدان اقیانوس رام، آیدن روشن واهد ساخت ایالات متحده آمریکا مدان و رام نمند ا مریکاییا این را ا ناتو نشان دادند و ا ود میویند س را دوباره اتحاد اورمیانه متعهد نشویم؟

ایدن سیاست ارجی ایالات متحده آمریکا را در ایجاد، ویت و مدیریت اتحادها میداند. نابرین، او اسرائیل و سپس دعوت ملک سلمان نشست سران ورای مکی لیج ارس در ده میرود. این نشست مصر، اردن و راق را نیز امل واهد د. ا اگر انیهای در مورد روابط اسرائیل و ربستان سعودی منتشر ود امری سیار منطقیر واهد ود.

اِ این وجود، نوز این رسش مطرح میود تنها در صورتی که سفر باید در مورد روسیه و ایران باشد در سیاست خارجی منطقی خواهد بود در غیر این صورت ممکن است به اتلاف زمان تبدیل شود چیزی که باید در حال حاضر از درمان آن بر نمی‌آید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم