د اریخ رضه وشی وان لاس Nord CE 2

[ad_1]

رارو- اریخ رونمایی از وشی OnePlus Nord CE 2 در ازارهای ند مشخص شده است. مشخصات این وشی احتمالا ا ن ر منتشر ده ود، متفاوت اشد.

ارش رارو، منبع اطلاعاتی از ادعای رده رکت اطلاعات دید وسط افشاگر ندی نام Abhishek Yadav

ماه ارش د وشی OnePlus Nord CE 2 ممکن است در وریه (۲۲ من) رضه ود. این اریخ نزدیک است و نوز به روز رسمی در مورد ورود این وشی وشمند وجود ندارد. OnePlus Nord CE 2 را د واهد رد.

ارش دید آن میند وشی Nord CE 2 ا ست Dimensity 900 و سیستم دوربین سه آن در نل رضه میود. این سیستم، امل لنزای مگاپیکسلی، مگاپیکسلی و مگاپیکسلی واهد ود. این ارش مچنین آن میند این دستگاه رای افزایش افظه اسلات ارت SD اختصاصی مجهز واهد د.

این ارش مچنین آن میند وشی Nord CE 2 در دو نسخه ارائه شده مود. نسخه اول دارای ابایت رم و ایت ای ره سازی واهد و نسخه دوم ا ابایت رم و سبایت را ا ارشای لی ادعا رده اند این دستگاه در ازار ند ممکن است دارای اولیه روپیه باشد ال مثل می شود، وانندگان وصیه میود ا به اخبار رسمی از رف رکت ا اشند و اطلاعات این ار ار ار می رسد.

Nord CE 2
عیات ادی الان درباره مشخصات وشی OnePlus Nord CE 2 منتشر شده است. این وشی دارای نمایش .4 اینچی AMOLED FHD+ است OxygenOS 12 اجرا واهد د.

من دستگاه در نل لویی و سیستم دوربین سه آن یک دوربین اصلی در نل اصلی نی میود این دستگاه دارای اتری دو سلولی میلی متر ساعتی اشد در راحی این دستگاه نیز میدانیم احتمالاً داقل در دو رنگ مشکی و سبز روانه ازار واهد د.

منبع: gizmochina

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

تماس با ما