دو مجسمه رگ ابوالهول در مصر


رارو- وزارت ردشگری و ارستانی مصر، استان

ارش رارو، این اکتشاف وسط روژه مشترک استان ناسی مصری-آلمانی در ال اری در منطقه استاتی ار انجام شد. در این، دو مجسمه ابوالهول مانند به ارتفاع حدود 26 فوت (8 متر) پیدا شد که برای شاه آمنهوتپ سوم، پادشاه سلسله هجدهم، که سلطنتش در حدود 1390 قبل از میلاد تا 1353 قبل از میلاد ادامه داشت، ساخته شدند. این ادشاه ر اطر لح و آرامشی در مان ادشاهی او رقرار ود و مچنین نوه او ادشاه و ن م موخته.

وزارت گردشگری و باستانی مصر اعلام کرد که این تیم ابوالهولها را در پایتخت باستانی تبس (اقصر امروزی) در معبد-آرامگاه شاه آمنهوتپ سوم که توسط مصریان باستان «معبد میلیونها سال» نامیده میشد، کشف کردند، کرد. مجسمه های ابوالهول مانند این رعون رگ، نوان لوسی ا مجسمه های رگتر از الت واقعی ناخته میون. به گزارش المانیتور، این ماموریت باستان شناسی – پروژه حفاظت از معبد کلوسی ممنون و آمنهوتپ سوم که در سال 1998 آغاز شد – همچنین ویرانه هایی از ستون ها و دیوارها را در معبد-آرامگاه کشف کرد که مصریان باستان آن را با صحنه های تشریفاتی و آیینی تزئین کرده است. وندند.

مصطفی وزیری، دبیرکل شورای عالی آثار باستانی مصر در این بیانیه گفت که سنگ تراشان باستانی مصر، این دو مجسمه بزرگ آمنهوتپ سوم را با روسری به شکل مانگوس، ریش سلطنتی و گردن بند پهن نشان می دهند. در ازسازی، ای روی سینه از مجسمه های ولپیکر دا د روی ن نوشته ده ود حوریگ سوروزیان، مصر شناس و رئیس این هیئت باستان نیز به المانیتور گفت: «این معبد قبل از اینکه در سال 1200 قبل از میلاد توسط زمین لرزه های ویرانگر ضربه بخورد، تعداد زیادی مجسمه، مدل و تزئینات دیواری را در خود جای داده است. »

در این مامور مچنین سه مجسمه نسبتاً وبی مجسمه در نمای داخلی از رار به نام ارگاه دیگر ناخته مید. سروزیان المنیتور : این ن در واقع نوارهای ود

عبدالرحیم ریحان، مدیر کل تحقیقات، مطالعات باستان شناسی در وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر نیز درباره جشنواره هب سد به المانیتور گفت: «این یکی از مهمترین اعیاد برای مصریان باستان بود که پایان سی امین سال به سلطنت رسیدن پادشاه را جشن می گیرد. تصاویر این جشن، پادشاه را با قدرت کامل بر تخت نشان می دهد، در حالی که جمعیت اطراف او شاد و هیجان انگیز سخنرانی او هستند و به آنها سلطنت 30 سالهای سرشار از آرامش و شکوه می دهد. » رم ریحان افزودن در مان اوج نواره، رعون رای نشان دادن وانایی دنی ود در مسیر مسابقه در ا می.

استان ناسان اطرنشان ردند این روژه اکتشافی و اظتی دارا ار ود. س از ررسی سا م ویرانها را مورد اوش رار دادند سروزیان در نها این م د دارد سایت را الت اولیه ود به عبارت دیگر، هدف اصلی این گروه کاوش و مرمت، این معبد-آرامگاه را به شکلی طراحی می کند و می خواهد که تمام آثار در این مکان کشف شود، از جمله مجسمه ها در همین مکان و در جایگاه اصلی خود، دوباره برافراشته شود. وند ا در د امكان براي شروع اين نا ازسازي ود.

منبع: sciencealert

رجمه: مصطفی رفی-فرارو

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبرdigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesdigital currency channel