دخدایی: نقش افراد مانند الله نتی در دوران نه درماندر ادامه جلسه علنی روز سه شنبه 4 مرداد مجلس شورای اسلامی عباسعلی کدخدایی به عنوان یکی از حقوق دانان معرفی شده از سوی قوه قضائیه با قدردانی از هیئت رئیسه مجلس و رئیس قوه قضائیه گفت: چند نکته را خدمتتان عرض می کنم که عوامل اجرایی هستند، جایگاه و جایگاه دارند. آن مجلس ر س وشیده نیست.

به گزارش ایرنا، وی افزود: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مرجعی هستند که نظام جمهوری اسلامی را می‌شناسند، می‌توانند علاوه بر این تبلور اراده مردم در حاکمیت اسلامی که مظهر مردم سالاری دین به تعبیر رهبر معظم انقلاب باشد.

ددایی نوان رد: لقب مجلس انقلابی را رهبری مجلس ازدهم

وی ادامه داد: مجلس در قانون اساسی اختیارات و وظایف متعددی را دارد که همین اختیارات و وظایف نقش بی‌بدیلی را در نظام جمهوری اسلامی و به ویژه در ریل گذاری امور کشور دارد.

وقدان معرفی ده از سوی وه ایه مجلس ورای اسلامی : در ل ری مجالس راز انقلاب و در نظارت نینی م ورای نگهبان و م مجلس ورای

وی عنوان کرد: اما علیرغم اینکه من مدتی در شورای نگهبان بودم و برخی از آن‌ها را می‌دانستم که شورای نگهبان هم مانند نهادهای حاکمیتی نیازمند تحول است در مصاحبه‌ها که زمان شورای نگهبان بود بر این نکته اشاره می‌کردم و اکنون نیز هم‌چنان چند نقطه‌ای دیگر. راض منم.

کدخدایی بیشتر توضیح داد: اولی تحول در ساختاری که نیازهای مورد نیاز است، دوم اینکه ما تحول در قوانینی را که نیاز داریم، قوانینی را که دوستان هم در نظر می گیرند، تغییر می دهند.

وی افزود: در این حوزه باید از نیرو‌های جوان نخبه، مستعد و علاقه مند به نظام جمهوری اسلامی استفاده کنیم که این کار چند سالی است که به‌طور خاص در شورای نگهبانی که وظیفه آن با من است، شروع می‌شود.

این حقوقدان از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است: شما نتیجه آن را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌کنید که کارهای ما در خدمت عزیزان می‌رسند و دوستان جوان و متخصصان هستند که می‌توانند خیلی از مشکلات را حل کنند و کمک کنند برای شورای عالی. نگهبان این ل است اشند و مظهر محترم در ای ارولوژی نه مک میند.

کدخدایی توضیح داد: ما تلاش می‌کنیم در شفافیت و نظارت شورای نگهبان کار‌های علمی بیشتر انجام دهیم و نمونه آن هم گزارش‌های استدلالی است که برای تصمیم‌گیری‌ها می‌آید و استدلال‌هایی در اختیار نمایندگانی قرار می‌گیرد.

وی ان رد: در ارتباط ا این مانداز و نگاه ما در نده ورای نگهبان اشد سه نکته را آن منم. ما اید دقت نیم استقلال و طرفی ورای نگهبان اید رعایت و ود.

حقوقدانان معرفی شده از سوی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین اعضای شورای نگهبان باید قانون و مستندات را در نظر بگیرند که اگر اینگونه باشد ما می‌توانیم بگوییم صیانت کرده‌ایم و معتبر و شان و جایگاه شورای نگهبان را حفظ کرده‌ایم.

کدخدایی افزود: دومین گزینه فعال فعال بین مجلس و مجلس است که توفیق داریم هر هفته خدمت عزیزان مجلس می‌رسیم و کارشناس ما حضور دارند و باید توسعه پیدا کنند و در مطالبی که در حوزه سیاست‌های تصمیم گیری در حوزه سیاست‌های کلی انتخابات و اصلاح ساختار بودجه در 2 سال باشد. اقی مانده مر مجلس، ساختار اساسی انجام شود.

وی بیان کرد: برای اینکه به طور عالی برسیم باید بدانیم که نهاد‌ها عالی مانند شورابان فقط نیازمند داشتن یک حقوقدان محض نمی‌خواهند، بلکه حقوقدانی می‌خواهد که درک درستی از مسائل حکمرانی داشته باشد، تحلیل نسبت به مسائل روز داشته باشد. مانداز نده ور را رصد ند و واند وجه رفیتای وبی در نظام مهوری اسلامی لیل ند.

کدخدایی یادآور شد: به عنوان مثال می‌توان از نقش بدلیلی که آیت‌الله جنتی را می‌توان در این سال‌ها نگه داشت که در شورای نگهبان هم بصیرت و حکمت لازم و هم مقاومت و استواری در همه حوزه‌ها به ویژه در دوران فتنه‌ای که آن مسائل را دارند. داشتیم از داخل و ارج نظام مله میردند و ورای نگهبان از اسناپرهای اصلی ود.

وی ادامه داد: نقش شخصیت‌های آیت‌الله جنتی در این زمینه نقشی بوده است و امیدواریم که کشور ما نیاز داشته باشیم ما مجلس، نمایندگان مجلس شورای محترم دولت به دست همگان می‌دهند.

Chad Powers

افراطی متعصب تلویزیون بشارتگر الکل دوستانه. مدافع توییتر متعصب آبجو کل نویسنده

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکورکانادابهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial