دال متی و اوجی


رارو- دیگر ما نگران ادرات نیستیم، ادرات ن در دول سیزدهم

ارش رارو، این سخنان پاسخ رئیس ن انک مرکزی روبه رو د.

دالناصر متی در ویدیویی، این اظهارات رئیسی را رد و : نابراین اگر لاشی م نمیردیم، اعدتاً آدرا در سال داشتیم،

اسخ اوجی

پس از اظهارات همتی جواد اوجی، وزیر وقت نفت هم در رشته توییتی، آمار رئیس جمهور مبنی بر افزایش نفت را تایید کرد و توضیح داد که منظور رئیسی از افزایش 40 درصدی، افزایش میزان رشد نفت بوده و نه افزایش قیمت.

اوجی نوشت:

« – ریاست محترم ماهور درستی از افزایش درصد
– ردیدی افزایش نمی یابد نفت م روی افزایش درآمد ور برنامه ریزی شده است.
– در مجموع وصول درآمدهای نفتی ور از ند رابر ده اصل افزایش روش و افزایش متاست.»

او اکید رد ” اما از نه مهم ر، وصول درآمدهای نفتی در دول سیزدهم است که نسبت به این موضوع و در مدهای ن در دول.

مسن سته مهر، رکت ملی نفت ایران م در وی ای ارس، افزایش افتن ادرات نفتی ایران را ایید .

مجموعه م دون ارائه مار ود: ما در رکت ملی نفت ایران وظیفه داریم نفت را روشیم و ول ن را ویل آنک مرکزی کنیم. این انک مرکزی است میم میرد از ول نفت استفاده های ند و اجناسی را وارد ند.»

رخی رسانه های نزدیک دولت من از سخنان متی انتقاد ردند.

نموداری متی منتشر رد

در واکنش رخی انتقادات، متی در وئیت دیگری نوشت: اسخ منطقی و اسخهای لی وادبیات اص رسانه ای وابسته به دولت پاسخ دم. دول مورداستناد ارس نشان مید ادرات نفت د روج رامپ رشدکرده در دولت سیزدهم ری نداشت.»

انتشار رد و نوشت: در ایان دول روحانی(مرداد) دو رابر د و س از مدن دولت دید دری م اهش افته است. درباره ازگشت ول روش نفت م نا ن مان احتیاط ری میردند.»

بلومبرگ هفته پیش در گزارشی با استناد به شرکت ردیابی نفتکشها- “کپلر” – گفته بود چین در سال 2021 واردات نفت از ایران و ونزوئلا را خبرگزاری افزایش داده و نفت وارداتی چین در سه سال اخیر از این دو کشور صادر شده است. است.

در ارش ده الایشگاهای نی رید نفت “ارزان”

ر اساس مار لر، ن در سال میلادی دود میلیون

Noe Gilbert

علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. طرفدار الکل علاقه مند به فرهنگ پاپ مادام العمر. یک آدم فداکار قهوه

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبرdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorial