(تصاویر) مام اتفاقاتی در روز رگ سریلانکا رخ دادهزاران شهروند به ستوه آمده از شرایط بد اقتصادی، ویژه مواد غذایی غذایی و سوخت روز شنبه ۹ ژوئیه در کلمبو، پایتخت سریلانکا، با یورش به کاخ و اقامتگاه رئیس جمهوری این کشور وارد شدند.

ارش رارو، اهرکندگان مگین سریلانکا وارد اخ ریاست مهوری این ور ده و در استخر این نا نی نی نی نی. رخی دیگر نیز آنه رانیل ویکرام سینگ، نخست وزیر سریلانکا را دند.

در این اتفا اا رانیل ویکرام سینگ استعفا رد و وتابایا راجاپاکسا، رئیس مهور لی نیز اعلام کرد رد ر رد وابایا رااپاکسا،

معترضانی وارد مر ریاست مهور سریلانکا دهاند اعلام ردند

از معترضان : رئیس مهوری اید استعفا می دهد نخستوزیر اید استعفا دهد، دولت اید رود.

حضور پرشمار جمعیت ناراضی در کلمبو مقامات را مجبور به تصمیم گیری در مورد مقررات منع رفت و آمد و تجمع را کرد و پلیس نیز برغم یک گاز اشک‌آور مانع عبور و ورود آنها به اقامتگاه رئیس جمهوری شد.

ا این ال، در اعلام استعفای دولت لی، رامش نسبی آبانهای سریلانکا ازگشته است.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه آمریکا گفت که این کشور از نزدیک این تحولات را دنبال می‌کند و از خشونت علیه معترضان صلح جو و روزنامه نگاران را محکوم می‌کند.

وی افزود: واشنگتن واستار ات امل، دستگیری و محاکمه ر سی است در وادث ونت میز مربوط به داراضات.

در همین حال ژنرال می شوند سیلوا، فرمانده ارتش سریلانکا امروز گفت، در حال حاضر فرصتی برای حل و فصل المت‌آمیز بحران فعلی وجود دارد و خواستار حمایت مردم برای حفظ صلح در این کشور جزیره‌ای است.

نرال سیلوا رئیس ستاد دفاعی سریلانکاست، در انیهای مختصر رای ل و ل مسالمتمیز مناقشه لی رصتی رصتی ر.

او از مه روندان ورش واست از نیروهای مسلح و لیس مایت نند ا لح این ور از ردد.

سفارت ایران نیز از موطنان مقیم سریلانکا واست وددار از ور در معات آن ور، در ور نا

سریلانکا معیت میلیون نفری ا ران مبود ا و سوخت و ده و نرخ ورم ن در ماه وئن .6 د.

سیاری از روندان این ور وتابایا راجاپاسکا رئیس مهور این ور را دلیل رایط وخیم اقتصادی سرزنش


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم