(تصاویر) راحی سدان دید لکسوس

[ad_1]

رارو- لکسوس در سالهای بسیار مهم و قابل توجه برای خودروهای الکتریکی و چندین خودروی جدید خود را به نسخه های کاملاً الکتریکی تجهیز کرده است، اما اخیراً تصاویری در شبکه اجتماعی توییتر منتشر می شود که یک سدان این سازنده ژاپنی را با یک طراحی تهاجمی نشان می دهد که به نظر می رسد. میرسد ا راحی ودروهای لی رکیب ده اشد.

ارش رارو، اویر منتشر ده این استدهای از سدان الکتریکی لکسوس ارائه می دهند وانیم سرتای ناری و این ا با توجه به این نماها، ما اکنون می‌توانیم تشخیص دهیم که این مدل، همان یکی از مدل‌هایی است که به همراه تویوتا، در یک رویداد قابل توجه خودروی برقی را به نمایش گذاشته است. در این رویداد ما یک نمای لویی این سدان روبرو ده ودیم، اما اکنون مام وای این ودرو را در

(تصاویر) راحی سدان دید لکسوس

انسپت سدان الکتریکی لکسوس دارای دماغه های است از لو دت سمت این م میود. ا وجه استانداردهای معمول ودروای رقی، ورودیا این مدل در سمت لویی سیار رگ ستند. به نظر می رسد که بازشوهای دو طرف نوک کاپوت برای چراغ های جلو باشد، اما یک نوار باریک تنها نشان می دهد که به نظر می رسد برای روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد. اپوت نیز دارای دریچه ورودی وا در ر دو رف ن است.

(تصاویر) راحی سدان دید لکسوس

در نار این سدان انسپت الکتریکی لکسوس اهتی سدان لی IS نیز نشان می دهد (تصویر آیین) ا این ال، سقف مشابه است و ر دو دارای راغای Y ل ستند. ابل وجه رین اوتا در سمت عین و دنه است، ایی از اویه سه ارم نیز میوان ن وردگی را دید از سمت الای روجی لگیرهای لو ا ایه سون سی. این امر نصر وفایی ری واضحی راحی مدل مفهومی می دهد. منین، سقف ای اتصال اویه دارتر ن ات در مدل IS، رامی سمت لگیر ریان میابد. اسپویلر دم اردکی نیز در رشه مدل مفهومی ده است.

(تصاویر) راحی سدان دید لکسوس

در این لوله اگزوز ابل مشاهده نیست. نتیجه منطقی از این موضوع این است راحان لکسوس در الرنامه ریزی این سدان نوان ودروی رقی ستن. شرکت، نمیتوانیم رحندی PHEV ا لولهای اگزوز نهان را نیم. این سومین وییت اخیر است لکسوس ارائه مدل مفهومی، راحیهای لی و را رجسته میند. این رنامه ا راس اوور الکتریکی نده RZ 450e الا نوبت این سدان و ند و است ا لکسیون ودروای رقی نده لکسوس را میل ند. نظر میرسد این ودروساز لوکس اپنی ا نین مدلهای آبی د دارد از م اکنون رای رقیبان و ن.

(تصاویر) راحی سدان دید لکسوس

منبع: motor1

رجمه: مصطفی رفی-فرارو

[ad_2]

Noe Gilbert

علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. طرفدار الکل علاقه مند به فرهنگ پاپ مادام العمر. یک آدم فداکار قهوه

تماس با ما