اولین ویر رسمی اسی لند رنو سترال


رارو- ارچه از دید انتشار اویر اسوسی از دیدترین اسی لند رنو SUV رنو استرالیا نام رفته، وده ایم، اما راحی داخلی ن ماکان رای ما ورت رمز و راز اقی ماند. اما اکنون رکت سازنده رانسوی، ویر دیدی از این ودرو را منتشر کرد

ارش رارو، شرکت طراحی داخلی از رنو پس از ماهها شایعات فراوان در نهایت تصاویر رسمی Renault Austral SUV را به نمایش گذاشت که در سال جاری در سال جاری و به عنوان جایگزینی برای شاسی بلند رنو قرار می گیرد. کادجار راهی ازار ود. تصاویر منتشر شده نشان می دهد که خودروی جدید آسترال با به روز رسانی های قابل توجی در زمینه طراحی داخلی عرضه خواهد شد که به طور مشخص یک نمایشگر بسیار بزرگ و کارآمد است.

اویر دید مچنین نشان می دهد اسی لند رنو سترال دارای راحی داخلی سیار آن ودرو نمایشگر اربر دیجیتال رگ .3 ارتباط OpenR Link امل Android Auto و Apple CarPlay، لاوه ویژگی ستجوی Google و Google Maps است. این سیستم از «بزررین رفتا در ناور داخلی ودرو در ند سال» است.

معماری داشبورد اهری اریک و ریض ن ده است. رمان مربعر و در مرکز می افر از ل است دید دون مانع از داشبورد رای رانده راهم ن. همچنین به نظر میرسد فضای ذخیره سازی بسیاری در اینجا وجود دارد که با یک دسته کشویی عریض در مرکز شروع می شود، در حالی که خود دارای دو فضای ذخیره سازی بزرگ و فضایی برای تلفن هوشمند است که با قابلیت شارژ بیسیم کامل می شود. ابل وجه است این ا مچنین یک لیتری ره سازی نار سرنشینان ر م واهد د.

موضوع ا ر در نیز ادامه دارد، را ونل انتقال نیروی ندلی را میوان و لو رکت داد ا ای ندوق ای ا سرنشینان را در ورت نیاز ر دهد. این ار را میوان ا ار دادن دکمه های انجام داد و ندلیا را در ندوق مع رد. Agneta Dahlgren، مدیر پروژه طراحی رنو، گفت: «زمانی که ما اتاق سرنشین آسترال را طراحی کردیم، سه موضوع تکرار می شوند، طراحی هیجان انگیز و احساس امنیت وجود دارد و همه اینها را ما بر اساس بالاترین استانداردهای کیفیت ایجاد کرده ایم.»

رنو مچنین ایید رده است سترال در مسیر وسعه نهایی یک مرکز ر نظیم دقیق موتور و ابلیت اطمینان . مسئول رکت رنو در این وص : البته این رند د رده است این معنی ولید ودروی رقی ا واحدهای رید E-Tech ناوگانی متشکل از 100 خودروی آزمایشی و تیمی متشکل از 90 راننده، «تستهای نزدیک» را پوشش خواهد داد که مجموعا 600000 کیلومتر (حدود 373000 مایل) در جاده باز و 1.4 میلیون کیلومتر باقی مانده (870000 مایل) در مسیر آزمایش به پایان رسیده و می رسد. .

به ر: «این آزمایش‌ها، تیم را قادر می‌سازد تا در پلت فرم جدید CMF-Cd3 و سیستم‌های کمک‌راننده و همچنین عایق صدا و راحت‌تر سیستم تعلیق را انجام دهند تا بهترین حالت را داشته باشند.» این مدل رقیب ورد وگا، نیسان ایی و ولکسواگن وان واهد ود، انتظار میرود در سال رونما. E-Tech رنو الهام رفته ده است. در واقع، اتی مانند راغای لوی LED اریک و لند، آپوت اشو و نمای

ااق سترال وچکتر اس اما رگتر از مگان در مین ال، ودروی وسعه افته و در مرکز در نسخه رگی از نشان دوبعد رنو دیده است. نره دار، راغای اریک و سپر آینی درشت نیز از ویژگیهای این اسی لند دیدند. انتظار میرود اسی لند رنو سترال در ار امسال در اروپا

اولین ویر رسمی اسی لند رنو سترال

اولین ویر رسمی اسی لند رنو سترال

اولین ویر رسمی اسی لند رنو سترال

اولین ویر رسمی اسی لند رنو سترال

اولین ویر رسمی اسی لند رنو سترال

اولین ویر رسمی اسی لند رنو سترال

اولین ویر رسمی اسی لند رنو سترال

منبع: autoexpress

رجمه: مصطفی رفی-فرارو

Charlie Ray

نرد سفر. علاقه مند به موسیقی. بشارت دهنده توییتر. متعصب بیکن کاوشگر Wannabe. دانشجو. گیک وب دوستانه. تمرین کننده آبجو آماتور. ارتباط دهنده.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances