اولیانوف: نویس نایی احیای رجام ده است

[ad_1]

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در گفتوگویی با اعلام این که سند نهایی برای احیای برجام نوشته شده است، جزئیاتی را درباره این سند و وضعیت فعلی مذاکرت وین مطرح می کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در گفتگویی با روزنامه کامرسنت، گفت که مسکو به دنبال آن است که در نهایت توافق و در مورد احیای توافق وجود دارد تا آخر فوریه باشد.

اولیانوف : ر ال، ما دنبال [فوریه]،

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرد که مسکو مطلقا با تعیین «ضربالاجل‌های ساختگی» برای به سرانجام رساندن تصمیم‌گیری مخالف است، اما بر این باور است که روند مذاکرات باید به نتیجه برسد.

او در این راستا آن رد: ما دت مخالف ن ربالاجلهای ساختگی استیم. در ن ال، ا این موافقیم مذاکره نباید ولانی ود و اگر واهیم، ​​نمی تواند در این ماه اتماد باشد. این اتفاق ا وجود اراد سیاسی وآمادگی رفین رای نشان دادن معقول واقعیت میوندد.

این دیپلمات روس، نهایی رای احیای وافق ستهای نویس ده است.

او در اسخ این مذاکرات در الاضر در مرحله است، : ارهای ادی انجام ده است.

اولیانوف ادامه داد: اسنپد نهایی نویس ده است. این ندای متعدد دارد اید ر روی ن ار ود، اما اسنپد روی میز است. ولانی است و از ست دارد. این تفاهم نامه در مدتی و تاهه است.

نماینده روسیه در وین، این ر وا سیاسی واهدودی ملموس رای ازگشت وافق اصلی را ریح .

به گفته او، «این سند دربرگیرنده مسائل لغو تحریم های آمریکا و تصمیمی است که ایران باید در حوزه ای انجام دهد و در نهایت، شامل توالی اجرای این توافقات است.»

اولیانوف در این مینه ادامه داد: وقتی وافق نهایی انجام داد، دورهای رای ماده سازی اجرا ن از و. س از ن، روزی واهد به ما رسید، سرانجام، اهد رقرار ودن رجام در ارچوبی واهیم ود. اما این رنامه سختی است اید ر روی ن ار نیم.

این دیپلمات‌های روس در پاسخ به اینکه آیا سند نهایی مستلزم اقدامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود یا نه که قطعنامه‌ای برای توافق هسته‌ای صادر کرده است، گفت که موضوع قطعنامه‌های دیگر از سوی سازمان‌های مطرح شده است و احتمالاً نیازی به آن نخواهد بود. .

[ad_2]

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما