اهت رونده استقلال لگهر؛ -رر م رهاد مجیدی؟

[ad_1]

استقلال این روزا لاوه را که در لیگ رتر درنشین است اینجاست که در لیگ ایی م ردان! ای ایتخت در این لا احتمالا رار است رکورد ایت و روندهای ا را نند. اتفاقی میوان مسبب ن را رونده ازیکن ارجی لگهر و امتیازی استقلال فهمید. د از ن روند مه مها لاش میند ا اید وانند مانند

وادار ازنده ایت ا استقلال

«بازی کردن از شکایت نساجی رودی ژستد» و «کوین یامگا» به عنوان بازیکنان غیرقانونی، محرومیت این دو بازی با گلگهر از بازیکن سیرجان و حواشی آن و همچنین شکایت هایی که بابت وضعیت سربازی محمدحسین مرادمند و سیاوش این از یزدانی تیم شده است، تا اینجای ار ر و دمهای استقلال وارد نشده است.

رین روند مربوط به ایت وادار است از م م ر د. در عزی وادار و استقلال دو ایت از م رهاد مجیدی انجام د. ایت اول مربوط به ور عزیکن در مین نگام مررسیدن ل این م ود. امیرحسین حسین که با آرمان رمضانی تعویض شد در زمان به ثمر زاده به گل استقلال توسط ارسلان مطهری همچنان در زمین مسابقه حضور داشت و همین مسئله دسته بندی باشگاه هوادار مسابقه بود. این لف وسط میته انضباطی درست داده، اما ریمه ن ریمه نقدی

منین ریف استقلال ادعا داشت رکت سیاوش دانی مبنی ر وارد وپ دوم میته انضباطی این مورد اصلاً نگرفت و ررسی ن را میته داوران پیشنهاد رد.

وبن ر دی ا

الحقوق وقی استقلال رستی ندارد این رونده نفس راحتی ند و به سراغ وبنآهن روند! انیا ادعای ردهاند ا وجه نجره است نقل وانتقالاتی استقلال، ازی ردن «بیژن اهری»، سرپرست استقلال در واکنش به این سایت : آرا اشگا استقلال رای رداخت مطالبات این دو دوستیکن لبکار، دی میته ن وضعیت ازیکنان داده و وافقنامب.

نکته قابل توجه در صحبت های طاهری این است که سرپرست استقلال در حالی که کارت بازی را صادر می کند را دلیل حضور قانونی بازیکنانش میداند که این تیم با وجود کارت بازی بازیکن خارجی گلگهر، می تواند از این تیم شکایت کند و به تنیجه برسد. وبیا م ا وجه این موضوع این ایت را مطرح می کند.

نزدیک دن ل اوج ساسیت و دگی، ایتا و روندهای اد منتظر ماند و دید وبن میوانند الاخره استقلال را در رونده

وتبال 360

[ad_2]

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما