انسیه لی: از وجود مسئله اب استرئیس جمهور گفت: در حال حاضر دشمن در جنگ شناختی به شدت مشغول تبیین خانواده‌های جدید با این معناست که در خانواده حتماً نباید زن و مرد و فرزندی کنار هم باشند، هستند که به شدت آسیب می‌زنند.

به گزارش مهر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری صبح امروز در نشست هم اندیشی مشاوران وزرا و دستگاه های اجرایی ضمن تبریک روز خانواده و روز مبله با بیان چند آیه قرآن و تبیین آن در جهت تشکیل و تحکیم خانواده علوی گفت: آن چیزی که ما در سند مهندسی فرهنگی داریم تبیین، تشکیل، تحکیم و تعالی و ایمان سازی خانواده است که ما باید همه اینها را با هم داشته باشیم تا بتوانیم یک الگوی خانواده و اسلامی را ارائه دهیم.

وی ادامه داد: در الاضر دشمن در نگ اختی دت مشغول به کار نیست. ن انوادهایی اگر در امعه ل رند رای وانان و نسل دید ما سیبا است. اگر دشمن این را در دل جامعه رسوخ کند که خانواده این نیست که حتماً زن و مرد و فرزندی کنار هم باشند، دیگر ما نمی‌توانیم به راحتی خانواده‌هایمان را حفظ کنیم و خانواده‌ای را بسازیم و ترغیب کنیم که خانواده نیز داشته باشند.

معاون رئیس مه : البته دت این موضوع وانهای ورهای اسلامی دمه وارد میند و اید رین دمه دمه دلیل این هم شرایط و ویژگی‌های خاصی است که این قشر دارند و همچنین به دلیل این که این گونه خانواده‌ها، سرپرستی و حمایت از زنان را از بین می‌برند و بسیاری از نیازهای عاطفی زن از جمله داشتن فرزند و حمایت از همسر و فرزند را از آنها می‌گیرند.

وی ادامه داد: ن در موضوع انواده مسائل مهم است تشکیل و ایجاد خانواده از مسائلی است که بخشی از آن با مشکلات مادی ساخته شده است که مانع تشکیل آن می‌شود و بخشی از آن برای ادامه و پایداری، مسائل مادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی را با هم دارد تا خانواده‌های پا بگیرند و به خوبی ادامه دهند. دا ند. این نی م در مرحله دی.

معاونت‌های ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افزود: برای تشکیل خانواده‌های جنبش‌هایی که دولت انجام داده است و حرکت‌های بسیاری را باید مردم از نظر فرهنگی و در بین گروه‌های جهادی و مردمی شکل‌دهنده انجام داد. دولت نهایتاً میوان وام دهد. نهایتاً میواند سهیلاتی رای مسکن در نظر رد. نهایتاً میواند مکایی رای و امثال این را داشته است. اما ما نیا داریم مسائل رهنگی در ل اینواد نقش ود را وب ایفا ند.

از ر سه ازدوا ازدواج لاق میود

ل : م و متزلزل نشدن از مشکلات اصلی سالهای اخیر است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در رابطه با تحکیم خانواده سبک زندگی و نوع فرهنگ و نوع رفتار، تاب‌آوری، توجه به نیازهای اعضای خانواده، ایثار و فداکاری که در خانواده علوی و فاطمی ما این را می‌مانند که حتی نسبت به غیر هم هستند. انجام در درون انواده در اوج و له ود رار دارد.

وی توضیح داد: بالا رفتن، تعالی و رشد و شکوفایی خانواده و همچنین خانواده برای اینکه هر یک از اعضا به رشد خود برسند، مهارت یابی و مهارت آموزش خانواده هر یک از زن و مرد و فرزندان را به شکلی متفاوت انجام دهید. ن اشاره ده است ماً اید موزشهایی را رای انوادها وص رای ایان در نظر ریم.

خزعلی ادامه: شاید در حال حاضر در حال حاضر بیشتر آموزش‌ها برای خانم‌ها بوده است ولی در سند تحول بیشتر می‌شود که باید دوره‌های آموزشی و مهارت‌آموزی برای آقایان در نظر گرفته شود و خانواده‌ای از آسیب‌هایی از این قبیل افراد باشند.

معاونت زنان و خانواده می‌گویند: یکی از عوامل ایجاد امنیت در موضوع خانواده مربوط به حجاب و عفاف است که اگر در جامعه به خوبی پاسخگو باشد خانواده‌ها حفظ می‌شوند و بسیاری از نیازهای زوجین در خانواده و نه در جامعه می‌شود.

دم نگهداری دود ن و مرد، باعث ونت لیه نان میود می شود

وی اطرنشان رد: از مواردی درباره وامل لاقا مطرح است انتان و دم اظتا و ریم د است. موضوع نگهداری حدود زن و مرد و نگهداری حدود دین و شرع است که اینها بر اساس خانواده و در مرحله بعد به خود خانم‌ها صدمه می‌زند و باعث خشونت‌های عدیده‌ای برای زنان می‌شود.

خزعلی افزود: موضوعاتی که امروز تحت عنوان خشونت علیه زنان قرار دارند این است که خداوند ۱۴۰۰ سال پیش فرموده است که از یکی از دژهای محکمی که زن را از خشونت می‌کند حجاب و نگهداری او و حفظ امنیت و حفظ امنیت او و دیگر آزاری از جمله آزار کلامی را می‌کند. و نسی رار نیست است. ان اءالله وانیم این موارد در امع ن امع ر ده را در انوادا و رنامهریزی مناسبی.

لی : معاونت نان رای ابستان این مادگی رای سازمانهای مختلف دورهایی را ریف ند. از مله دوره مشاوره و دورهای مهارت موزی رای ابوری و رای مرنیران ازدواج و مشاوره

معاونان زنان و خانواده ادامه داد: ان شاءالله ما برنامه‌هایی را با NGO (سازمان‌های مردم نهاد) مختلف و گروه‌های مردم نهاد در نظر داریم تا بتوانیم به طور گسترده‌ای برای خانواده‌های دستگاه‌هایی که بچه‌های آنها در ایام تعطیل هستند به سر می‌برند یا خانواده‌هایی که بهتر هستند. را در ابستان دارند دورا رای مهارت موزی ودکان از دبستان دانشگاه ماهنگی

وی گفت: کارهایی که در این زمینه و در بحث خانواده انجام می شود بهحمدالله منشور مشاوره می دهد که در دست تهیه است و یکی از وظایف معاونت در نقشه جامع است که باید منشور مشاوره را تهیه کند.

اجرای ایلوت رنامه ری از لاق در استان ور

دون رنامه ری از لاق نیز انجام شد و آن اءالله امیدواریم در سهیلاتی را مسرگزینی، رای ازدواج در رح دا در نظر ر ده

وی افزود: ما در معاونت، سیاست گذاری و تدوین قوانین و همچنین در بخش دیگری از سازمان ها و برنامه های هماهنگ و فعال در دستگاه های اجرایی را داریم که در بخش آخر نظارت و ارزیابی و نحوه اجرای قانون نیز داریم.

معاون امور نان و انواده : در اول ما رنامه نداریم. از جمله برنامه کسب و کار پایدار، از طلاق و همچنین منشور مشاوره در مورد قوانین کم و کسری نداریم و می‌توانیم پشتیبان خوبی داشته باشیم. مشکل در اجرا است و اید سعی کنید نیمها را ال نیم. پس از سهیل رنامه ازدورا مجردان دهه در سال در روستاها داشتیم یک درخواست ریارست

وی گفت: از مقدمات مسکن برای خانواده‌ها، دادن زمین برای 4 قلوها و همچنین بررسی موضوعات مختلف از جمله ماده 27 و 17 و ماده‌های پیگیری بحث دورکاری زنان به عنوان امکان انجام ضربتی آن انجام شد. در بحث دورکاری زنان سری اداره‌ها همکاری‌های لازم را نداشتند و البته دو استان تهران به دلیل وسعت یک دورکاری و فارس به اعتقاد مدیر استان به اینکه بخشی از کارمندان باید دورکار شوند.

خزعلی افزود: در سفرهایی که در دو سال گذشته قبل از برخورد با خانم‌های عراقی مسائلی که می‌کردند، متوجه شدم که یک سری مسائل در فرهنگ ما نامتعارف برای آن‌ها نیز به همین شکل است. باید در ارتباط با خانم‌های عراقی سبک شناسی و مخاطب شناسی را داشته باشید و زائران ما آموزش‌های لازم را ببینید تا بتوانید یک ارتباط و رفت و آمد متقابلی را بین ایران و عراق و دیگر نیز داشته باشید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم