انحصار نهادها در اختیار سانی است؟

[ad_1]

روزنامه اعتماد: «سپاه ربلای مازندران» «اين شركت با نگاهداري و دپوي نهادها در گمرك به دلايل واهي ازجمله عدم تخصيص آرزو و بروكراسي اداري در ترخيص كالا بود تا از اين طريق در حال ايجاد كمبود تصنعي نهاده در بازار، ايجاد تنش در صنعت دام و طيور و ضرر و زيان به اين توليد باشد. نندگان در نجيره وليد مرغ را بايد مصرف امين نهادها از ريق ازار يررسمي ند.»

مچنين اين ركت ده راي واردات ارز دولتي مي شود اما محصول وارداتي را در ازار اد روش راده است. خبرگزاري مهر نيز در اين باره مي‌گويد: «پس از ارسال گزارش‌ها در مورد وجود فساد در بازار نهادهاي دامي كم شديد دان و خوراك مرغ، اطلاعات سپاه مازندران موضوع راگيري و فرد دسته‌بندي شده را به عنوان يكي از عوامل اصلي رشد نهاده‌ها تشكيل مي‌دهد. يور ناسايي رد.»

در ندیمت مرغ در مدهفروشیها سقف ر یلو ار ومان اینكه س از روكش كردن ازار، یمتا اندكي نترل د و 20 ار ومان رسيد. در الاضر، یمت ر یلو وشت رمز از 110 ار ا 160 ار ومان در نوسان در نوسان است و راه راست یفیت ر وشت. اين در حالي است كه با افزايش گوشت قرمز، گوشت گوشت به عنوان مهمترين منبع پروتئيني سفره اقشار متوسط ​​و كمدرآمد به حساب ميآيد و نوسان قيمتي آن به سرعت ديده شده و رسانه اي مي شود. در رين مصوبه ستاد نظيم ازار، يمت ر يلوگرم مرغ نده اما با همین قیمت نیز باید گفت مصرف کننده گوشت مرغ، طی 6 ماه گذشته چیزي در حدود 5 تومان بیشتر برای خرید هر كیلو گوشت مرغ باید بپردازد و این قیمت را در این بازه كوتاهی بسیار بالا و پرفشار داشته باشد.

سود دلالی

الان نعت دام و يور، لت الا ودن يمت وشت مرغ در ازار را ناشي از مبود نهادهاي دامي نواند. سال گذشته ارزش واردات نهاده هاي دامي بيش از 4.1 ميليارد دلار بود كه در مقايسه با ارزش 3.3 ميليارد دلاري واردات نهاده هاي دام و طيور در سال 97 رشد 23 درصدي را نشان مي داد. 2.2 از سال 98 میلیون دلار در سال 97 به ارزش 958 میلیون دلار وارد شده است که این رقم در مقايسه با حدود 1.5 ميليون تني كنجاله سويا به ارزش 665 ميليون دلار در سال 97 رشد 50 درصدي به وزن و رشد درصدي ارزشي را دارد. نشان مي دهد. يمت تصويب ر يلو سوي ستاد نظيم و رت ومان است و ايد اين نرخ دست مرغداران اين در الي است سويا در الاضر اَر رَج ا 20 ار ومان و رت ا يمت ا 6 ار ومان در از

اگر نيمي از واردات سويا در مسير درست توزيع قرار گرفته و به دست توليدكننده ميرسد، از نيمي از اما كمتر آن در بازار آزاد فروخته ميشود اين عدد 500 ميليون دلار خواهد بود كه با پرداخت بابت هر دلار 4200 تومان به دولت و فروش با قيمت بيش خواهد بود. از رابري سويا در ازار اد در مجموع نها در سال اري دلالان سويا دود ار ميلياد وماني وني ون. مين رآورد راي سود ناشي از رانت واردات رت ارز دولتي و روش در ازار سالانه دست راي

مافیای نهادها

پيش از اين بعضي نمايندگان مجلس نسبت به «انحصار» به وجود آمده در واردات نهادههاي دامي با ارز 4200 توماني و فروش آن به قيمت آزاد و شكلگيري يك چرخه معيوب از دلالي و واسطه گري تا فساد مالي هشدار داده بودند. جعفر راستي، نماينده مجلس در اين باره سيام شهريور ماه سال جاري در تذكري خطاب به ريسجمهور گفته بود: «چرا واردات نهاده هاي دامي تنها به چند نفر مافيا ارائه شده است؟ و را این اجازه می دهد که نهادهای دامی را در ندر امام دپو رده و اجازه ورود ندهند؟ یا این نظام نقدر یف ده ند نفر دم روتمند رایش و نشان میکشند؟» حسين سالورزي، نايبرييس اتاق بازرگاني ايران هم مرغداريها جوجه ها مرغداران جوجه ها را از بين ميبرند چون از فروش نهادها در بازار سودي ميبرند. »

نامي مطرح است

نام و مشخصات «شركت واردكننده بزرگ نهادهاي دام و طيور» در خبري اطلاعات سپاه مازنداران منتشر شد و تنها گفته شد كه «مدير اصلي اين شركت در اسپانيا ساكن است.» اما يش ا اين، الان نعت مرغداري و ي نمايندگان مجلس، از يك «نام» جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد در دوره قبلي مجلس يك بار در طرح سوالي از وزير وقت جهاد كشاورزي با نام بردن از فردي با عنوان «م» عنوان كرد: «دريايي كه پيرامون اين عشق انجام مي شود با سه زمينه كاري متفاوت مخالف خواهيد شد. ? ن ور در معرفي اين افراد مده است نه ميگي از يك انواده ستند در سال 92 نیز احمد وکلی در نامهای رييس وقت مجلس از توكلي در اين نامه با اشاره به افزايش تدريجي اين تاجر «خاص» از بازار خوراك دام گفته بود: «اين تاجر در سال 1391، 20 درصد از بازار خوراك دام كشور را در اختيار داشت اين رقم در سال 1392، 40 درصد است. و اين وضعيت نشان دهنده انحصار است.»

در رسانه ها این گونه مطرح می شود که «این فرد یعنی مسعود مدلل از طریق« شرکت بازرگانی سپیداستوار آسیا »به عنوان« شرکت های وارد شده بعد از وارد شدن به غرب »,« مجتمع كارخانجات كشت و صنعت شمال »و« شركت كشت و صنعت. 650 ميليون يورويي راي توليد روغن و مواد روغني دست ياورد». مين سه ماه يش م نام «مدلل» رسانه راه يافت. زماني ذبيحالله اعظمي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس در يك برنامه راديويي به صراحت عنوان كرد كه «آقاي مدلل كشتي كشتي خوراك دام و طيور را مي آورد و در آبهاي بين المللي نگه ميدارد و اعلام ميكند كه با فلان قيمت اگر ميخواهيد بخريد والا به كشور ديگري ميفروشم. این ناشی از دم نظارت است.»

سرنوشت اين سلطان ايست؟

پس از سلطان آرزو، سلطان قیر، سلطان سكه، سلطان لوازم خانگي، سلطان لاستيك و خودرو، اين بار نوبت به سلطان «نهادهاي سلطان و طيور» رسيده تا بازار نهاده هاي دامي با شوك جديدي روبرو شود. ربه يشين نشان داد دستگيري و ي اعدام «سلاطين اقتصادي» ايد ديد ازهرين مورد دستگيري يك «سلطان»

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

تماس با ما