انتخاب مجلس ا واردات ار دستگاه ودرو

[ad_1]

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، گفت: دولت راهی جز تصمیم این طرح نخواهد بود، در حالی که یکی از راه های جبران وضعیت کسری بودجه دولت، عوارض و حقوق گمرکی اخذ می شود. ده از واردات ودرو ارجی است.

به گزارش ایسنا، اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تولید کیفی خودروسازان داخلی در سال های گذشته به بی توجهی خودرو سازان به اعتراضات مردم و نگاه های جانی و مالی وارده به آنها اشاره و بیان کرد: رهبر معظم انقلاب. انقلاب اسلامی در دیدارهای متوالی تولیدکنندگان از خود با جمعی و فعالان صنعتی با این جمله که «کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست و حق با مردم است» اعتراض های مردم را مورد تائید قرار دادند که لازم است صنعت خودرو در همه سال های گذشته در مقابل باشد. داوند عالی، وجدان ود، آنون و مردم اسخگو اشند.

وی با اشاره به افزایش قیمت خودرو برجام و از خروج آمریکا از پس شدن مسیر واردات خودرو و خودروهای خارجی با قیمت نجومی گفت: اکنون که واردات خودرو ممنوع است، از طریق کانال های غیر رسمی خودروی خارجی با همان قیمتی که وارد می شود; وری مت ن رای مصرف ننده ند رابر متعالی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب طرح آزادسازی مشروط خودرو خارجی را اقدامی در جهت برون رفت از این وضعیت قلمداد کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی طرح آزادسازی خودروهای خارجی را به تصویب می رساند که بازار خودروهای داخلی و خارجی به آن واکنش مثبت نشان می دهد. متا ریزش نسبتا وبی را ربه ردند. در بازار خودروهای داخلی قیمت های بین 2 تا 7 میلیون و در بازار خودروهای خارجی قیمت ها گاهی تا 100 میلیون تومان کاهش یافت، اما با مخالفت شورای نگهبان با این طرح روند کاهشی ادامه نیافت.

مطهری از اهش 20 ا 30 درصدی مت ودرو در ورت ادسازی ودرو سخنان و افزودن: نانچه در سال 97

وی با اشاره به تصویب خودرو در کمیسیون مجلس از ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی، تریلی، کامیون و اتوبوس در سال آینده خبر داد و اظهار کرد: مجوز این تصمیم، با واردات 50 هزار دستگاه خودرو سواری نیز طرح ساماندهی خواهد شد. نعت ودرو نیز ررسی مجمع مصلحت نظام ارجاع د.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس یازدهم افزود: دولت راه جزئی تصویب این طرح نخواهد داشت، ضمن اینکه یکی از راههای جبران وضعیت کسری بودجه، عوارض و حقوق گمرکی اخذ شده از واردات خودرو خارجی است.

مطهری اجرای سیاست کنترل و نظارت بر واردات خودرو را در هدایت بازار خودرو به سمت قیمت های منطقی، ایجاد رقابت بازاری، روی آوردن خودروسازان به سمت روش های نوین برای کاهش هزینه های تولید، کاهش زیان انباشته خودروها و قیمت خودروهای داخلی ارزیابی می کرد.

وی در اسخ این سوال ا ارز 4200 گفت: از آنجایی که فقط در همان ابتدایی اجرای ارز دولتی خودروسازان ارز دولتی دریافت کردند و بعد از آن این تخصیص ارز به خودروسازان حذف شد، نباید ارز دولتی از اقتصاد کشور تاثیری بر بازار خودرو بگذارد، زیرا خودروسازان و قطعه سازان ارز 4200 تومانی دریافت می کنند. نمی ند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان با ذکر این موضوع که بخش خودروسازی کشور با بخشهایی از اقتصاد که دارای شغل بالا هستند، از بخشهایی که دارای مساحت کمتری هستند، ارتباط دارد، گفت: مسلما افزایش خودرو و یا کاهش تولید، کاهش فرصتهای شغلی در این زمینه. ودرو (به ورت مستقیم) و ای دیگر را مراه دارد.

مطهری در پایان در خصوص خصوصیات دولت و مجلس نسبت به صنعت خودروسازی گفت: در برخورد با وضعیت نگران کننده ای که در صنعت خودروسازی به وجود آمده است دو سناریو می توان در پیش گرفت; م نسبی است در این الت نباید نگران ودرو و اثیر ودل ر اشتغا باشد. سناریوی این صنعت است که دارای مزیت دوم در کشور نیست و در این حالت صنعتی دارای اهمیت این موضوع است، زیرا در یک کشور مزیت نسبی نباید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود.

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما