امعه دو ده است؛ اقلیت روتمند در رابر اکثریت نیازمند

[ad_1]

رارو- بر اساس اعلام دولت کارمندان و بازنشستگان دولتی در سالجاری عیدی 1.6 میلیون تومان را دریافت خواهند کرد، اما به ازاء هر فرزند کارمندان متاهل 150 هزار تومان بیشتر میگیرند، این بیانست که اساس اعلام شورای علی کار، حداقل مبلغ عیدی کارگران 5 میلیون و ارومان. و داکثر مبلغ دی سال رای ارگران دود میلیون ومان است.

ارش رارو، مرتضی افقه رئیس ارشناس مسائل اقتصادی یک اشاره رارو گفت: این موضوع سالهاست که وجود دارد، اما تنها چند وقتی است که این موضوع رسانه ای شده است، اما با وجود ورود رسانه ها و افکار عمومی همچنان وجود دارد که حقوق های نجومی می شوند و نیز می توانند از چنین دستمزدهایی دریافت کنند که هیچ گونه ابایی ندارند. ن را ود میداند.

وی افزود: این امر باعث شده است که در این زمینه اقتصادی ایران بسیار تبعیضآمیز باشد و افراد بر اساس شایستگی و کارآمدی که هیچ حقوقی ندارند و دستمزد نمی‌گیرند، به عنوان مثال فرد متخصصی که در لایه‌های میانی دستگاه‌های شرکت‌های دولتی یا فعالیت‌های خصوصی را دریافت می‌کنند. می کند، به میزان تخصصی که حقوق نمی گیرد، اما در همان مجموعه مدیری که بالای سر فرد متخصص است، به دلیل رانتها و ارتباطاتی که حقوقی به صورت نجومی دریافت می کند می کند که شایستگی دریافت آن را ندارد.

امعه دو ده است؛  اقلیت روتمند در رابر اکثریت نیازمنددخل و رج مردم اهم مخوانی ندارد
وحید اقی ری دانش مسائل اقتصادی در و ا رارو با اشاره به اینکه چهار سال گذشته خانوارهای ایرانی از نظر معیشتی و مالی در تنگنای بسیار شدیدی قرار گرفته اند، اظهار داشت: طی این چند سال اخیر اقتصاد ایران تورم بسیار بالاست، به طوری که طی چهار سال گذشته متوسط ​​تورم. 35 درصد وده، این در الی است میزان افزایش وقار افراد و ازنشستگان درصد و دستمزد ارگران دود درصد.

وی افزود: از این تفاوت فاحش بین نرخ تورم با رشد حقوق و دستمزد باعث شد که قدرت خرید جمله کارمندان از اقشار جامعه از بسیاری، کارگران و بازنشستگان با کاهش بسیار زیاد باشد، از دارایی های از سویی متوسط ​​​​رشد قیمت کالاهای اساسی و سرمایه سرمایهای مله مسکن سیار ر از متوسط ​​رشد ورم وده است.

شقاقی گفت: از سویی این افزایش بیش از حد کالاها از حد قیمت ها در برخی دیگر و خدمات نیز مصداق، بر این اساس، این شکاف عمیقی که بین میزان رشد دستمزد و افزایش نرخ تورم وجود دارد، باعث می شود که مردم سفر کنند به روز کوچکتر. ده و اقشار مختلف را در نگنای دید مالی رارند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: نتیجه چنین وضعیتی نیز نحیف تبدیل به طبقه متوسط ​​است، به طوری که ما در حال حاضر با یک جامعه دو قطبی روبرو هستیم، از یک طرف یک اقلیت ثروتمند و از طرف دیگر اکثریت فقیر و نیازمند، این موضوع است. برای آینده کشور خطرناک است، در این زمینه تمام قوای کشور باید آستینها را بالا زده و عاجلی را انجام دهند، تا سطح متوسط ​​​​احیا شده باشد، در حالی که در آن مکان متوسط ​​​​موتور محرک اقتصادی کشور است و اگر چنین باشد. وضعیتی ادامه پیدا کند طبقه متوسط ​​از نظر اقتصادی از ن واهد رفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز با توجه به تعیین عید 1.6 میلیون تومانی، برای کارمندان و بازنشستگان این موضوع تنها می تواند پوشاک دو فرزند این اقشار را پوشش دهد که به عنوان قابل قبول نیست، در حال حاضر دخل و خرج مردم به نوان است. مخوانی ندارد و واقعاً مردم رای اسپری ردن ماه از نظر دخل و رج در نگنای دیدی .

شقاقی با اشاره به این که برای افزایش میزان حقوق و دستمزد مردم دولت باید نتایج تحقیقاتی را انجام دهد، بررسی کنید: برای انجام این کار، خود دولت در ابتدا باید درآمد داشته باشد که این موضوع از رهگذر محقق ساختن رشد اقتصادی مستمر باشد، اصلاح شود. نظام مالیاتی، فروش اموال و دارایی های مازاد دولت و راهکارهایی مانند این به منظور جبران کسری بودجه از طریق راه های غیرتورمی، افزایش درآمدهای طریق رفع تحریم ها و از ارزی …، عملی خواهد شد.

این اقتصاددان با توجه به این که صندوق های بازنشستگی این روزها با وضعیت بسیار بغرنجی روبرو هستند، بیان کرد: با توجه به اینکه میزان عیدی بازنشستگان یک میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده است، همین مبلغ را نیز صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری نیز از دولت دریافت خواهند کرد. کرد، زیرا این صندوق‌های با تهدید ورشکستگی روبرو هستند و در صورتی که دولت از بودجه عمومی به آنها تزریق نکند، آنها قادر به ادامه فعالیت‌ها هستند، در همین زمینه نیز در سال آینده مبلغ 200 هزار تومان را برای کمک به این صندوق‌ها در نظر می‌گیرند. نظر رفته است.

[ad_2]

Sadie Kirk

کارشناس فرهنگ پاپ. موسیقی نینجا. عاشق غذا. نویسنده. دوست حیوانات در همه جا. گورو معمولی بیکن.

تماس با ما