اقتصاد 467000 شغل در ژانویه با وجود افزایش Omicron ایجاد کرد، بیکاری به 4٪ افزایش یافت.

[ad_1]

[ad_2]

Todd Holland

متفکر. معتاد رسانه های اجتماعی متعصب الکل استاد وب. مبشر قهوه معمولی.

تماس با ما