اقتصاد 467000 شغل در ژانویه با وجود افزایش Omicron ایجاد کرد، بیکاری به 4٪ افزایش یافت.تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم