از سیارکا میدانیم؟

[ad_1]

دانش ر این اورند سیارکا رات سیارهای ا اتی دیمی از مواد ستند این سیارک‌ها اطلاعات ارزشمندی درباره مراحل اولیه شکل‌گیری منظومه خورشیدی در اختیار ما قرار می‌دهند و همچنین می‌توان به چگونگی شکل‌گیری حیات در زمین نیز کمک کرد. مجمع مومی سازمان ملل متحد نیز دلیل مهمی نیست در این مینه وئن را روز انی سیارکا نامگذاری .

ارش ایسنا و نقل از رست ست، امروز نهم ر ماه مصادف ا وئن روز انی سیارک است. هدف از روز جهانی سیارک، آگاه کردن عموم مردم در مورد خطرات برخورد با سیارک و خطرات ارتباطی بحرانی است که می‌توان در سطح جهانی در صورت تهدید یک شی نزدیک به زمین انجام داد.

اریخ

در دسامبر سال ۲۰۱۶، مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجمن A/RES/۷۱/۹۰ را تصویب کرد و بنابر آن هدف با گرامیداشت سالگرد رویداد تونگوسکا بر سیبری و فدراسیون روسیه در همین روز در سال ۱۹۰۸ و برای افزایش آگاهی مردم در خطر برخورد سیارک، وئن را نوان روز انی سیارکا اعلام رد.

در ساعت ۷:۱۷ صبح روز سه‌شنبه ۳۰ ژوئن ۱۹۰۸ میلادی، انفجاری مهیب با قدرت حدود ۱۲ مگاتن در نزدیکی رود پودکامنایا تونگوسکا واقع شد در پودکامنایا که اکنون با عنوان سرزمین کراسنویارسک تو روسیه شناخته می‌شود، به رویدادی پیوست که آن را رویداد یا انفجاری نگوسکا می‌نامند. هر چند موضوع مورد بحث نیز دلیل این انفجار است، ولی عموما علت آن را به انفجار یک قطعه سنگ آسمانی بزرگ یا دنباله‌دار، به‌طول ۵۰ تا ۶۰ متر، در ارتفاع ۱۰–۵ کیلومتری از سطح زمین می‌دانند.

مجمع مومی سازمان ملل متحد این میم را ر اساس نهاد “انجمن اشفان ا”

سیارکا اجرامی ستند؟

سیارک اجرام مار الاق میود دور ورشید میرخند. نا معمول ن سیارات مریخ و مشتری از ن نوان مربند سیارکی اد میود، میرخند. اندازه نها ن از اندازه اسنپریزها ا رض مایل تغییر است. مان میرود اران سیارک در منظومه مسی ما وجود داشته است.

مهم است

سازمانی نام B612 رای محافظت از مین در رابر خوردن سیارکا اسیس ده است. روز سیارکا ن ر میود ا مردم نند سیارکا دیدی القوه

این روز ونه ن رفته میود؟

آژانس‌های فضایی در چندین کشور مانند آژانس فضایی اروپا، آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن، سازمان فضای فدرال روسیه، سازمان‌های پژوهش‌های فضای هند و ناسا انواع رویدادها در این روزها از آموزش به عموم مردم در مورد تأثیر سیارک‌ها و شهاب‌ها را می‌کنند. .

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما