ازنشر اولین اثر الیفی نوازندگی ساز ایرانی


راری مهر: اولین اب موزش نوازندگی ساز ایرانی سال

کتاب «دستور جدید تار» مرحوم علینقی وزیری از نوازندگان و آهنگسازان پیشگام موسیقی که به گمان و ادعای ایرانی از حوزه موسیقی اولین اثر تالیفی برای آموزش یک ساز ایرانی است توسط موسسه فرهنگی هنری «ماهور» منتشر شد.

ازنشر اولین اثر الیفی موزش نوازندگی ساز ایرانی

در وضیحات این مده آمده است: از این اریخ در دور اجار نمونه اری نها در وزه وری موسیقی در ایران رجمه و اپ ده ود. لینقی وزیری نیز از سفر اروپا ادی از اب

وی چند سال پس از بازگشت به ایران کتابهای «سرودهای مدارس»، «دستور ویولن» و «نظری موسیقی» را در حد فاصل سالهای 1312 و 1313 در تهران به چاپ رساند اما «دستور جدید تار» را که بخش دوم و تکملهای بر «دستور تار» بود. »

علینقی وزیری مشهور به کلنل وزیری از موسیقیدانان و آهنگسازی پیشگامان برای اجرای موسیقی ایرانی بود که از وی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان این عرصه در تاریخ موسیقی کشورمان یاد می‌کند که روشی برای نت نویسی و شیوه تنظیم ردیف از جمله آنها را ایجاد کند.

وزیری در ران دنیا مد و واسطه درش در نوجوانی وارد ارتش د و از ریق ا موسیقی نظامی نا د. اگر چه در باقی عمرش مدتها در مناسب کارهای مختلف نظامی کرد و حتی به درجه کلنل هم رسید، اما علاقه به موسیقی در نهایت براش به امور نظامی چیره شد و بیشتر عمرش را صرف موسیقی کرد.

آن نرمند از دانشآموختگان مدرسه لویی ران ود، در والی سیسالگی سیسالگی وزیری س ازگشت ران، «مدرسه الی موسیقی» وی مچنین نتنویسی را در موسیقی ارانی را رویج و دو لمت «عرضی سری» و «کرن» را مین منظور ابداع. وزیری رای اولین ار موسیقی ایرانی را ورت مکتوب نت درآورد و از آن ر و ن

وزیری ندین اب مهم در مینه ی موسیقی ایرانی از مله اب موسیقی نظری و راجع به آیناسی نوشت. البته از این نرمند ند ده روی اقی ماندهاست.

این نرمند د موسیقی ایرانی نوان اولین سی اعتدال مساوی را در موسیقی snap ایرانی رویج رد ناخته میشو ابداعات وزیری و علاقه اش به ترویج روش غربی آموزش موسیقی، مورد انتقاد موسیقیدانان همعصر او و پس از او بوده است، اما در نظر گرفتن وزیری تاثیری ماندگار بر موسیقی ایرانی گذاشته شده هم نظر هستند.

Todd Holland

متفکر. معتاد رسانه های اجتماعی متعصب الکل استاد وب. مبشر قهوه معمولی.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبرdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorial