ارژ وقسریع نوا 9، در نوشیدن وه

[ad_1]

مه ما روزانه ا دستگاهای دیجیتال و الکترونیک از وشی موبایل و لپ اپ رفته ا لت، ساعت وشمند، ندزفری و سیاری ابزارهای دیگر. در ن مام این ابزارها م نقطه اشتراک وجود دارد و در موضوع اتری است. این دستگاه اتری نوان منبع نیاز دارند و موضوع اتری م از رگترین از رفی اگر آری م الایی داشته اشد ناچار وزن ادی واهد دا و اگر واهید محصول سبکی در دس ​​ا رد. در این مینه نه الش، لکه ا دو الش مخالف استیم، رفیت اتری رای امین انرژی و سرعت ارژ دن مج. از این رو رکتا رگ و معتبر ولید ننده دستگاهای دیجیتالی لاوه ر موضوع رفیت اتری،

گوشی موبایل نوا 9 هوآوی که جدیدترین عضو خانواده نوا به شماره میرود، از جمله محصولاتی است که به خوبی باتری باتری و وزن گوشی را ایجاد کرده و همچنین سرعت شارژ باتری را هم به همراه داشته باشد. وآوی در ساخت این مدل وشی از اتری 4300 رچند متر از نج سال رفیت اتری وشیای وشمند مت 2000 اما در ال اضر ا رمصرفر دن وشیای موبایل، مه را سراغ اتریرای الای 4000 اس 5000 مرانآ 5000 مران. با استفاده از این مصرف بالا هم می توانم صفحه نمایش ها را بزرگتر کنم، بیشتر شدن نور آنها و نرخ روز به روز رسانی بالاتری که دارند، در کنار امکانات مربوط به اتصالات و شبکه، سخت افزار قویتر و حتی دوربین های پیشرفته اشاره کرد.

ارژ وقسریع نوا 9، در نوشیدن وه

اما در این ن محصولات مثل نوا 9 وآوی ا ایی این مدل از سیاری از وشیای مردهاش رفیت اتری از 5000 میلیمپرساعتی دارند م ارژدهی . ندین لت رای نین مکرد وقالعادهای وجود دارد. نمایش نوا 9 نرخ روز به روز 120 ریت از نوع داینامیک است. ابلیتی در سیاری از وشیای ردهالاتر م مشاهده نمیشود. این قابلیت به این شکل عمل می کند که تنها زمانی که نیاز دارد و در حال تماشای فیلم یا اجرای نرم افزارهای خاص روی گوشی هستند این نرخ را تا 120 بالا میبرد و در زمان های دیگر این عدد تا 60 کاهش پیدا می کند. همچنین نوا 9 از رابط کاربری بسیار سبک EMUI 12 بهره میبرد که بر پایه اندروید 11 ساخته شده اما به اندازه نسخه اولیه اندروید 11 نیاز به درگیر کردن سخت افزارها برای ارائه یک عملکرد روان و جذاب ندارد. این موضوع را ورت م موان از ریق دنه وشی متوجه د. به ترتیبی که حتی در حین بازی کردن هم گوشی کمی گرم نمی شود و این نشان دهنده عدم استفاده از توان سخت افزارها از جمله پردازنده مرکزی و گرافیکی پردازنده است. نتیجه این ویژگی دوام اتری نوا 9 ا از 25 ساعت در نگام ویدیو است ا وشی مای فنی اری ما ر

ارژ وقسریع نوا 9، در نوشیدن وه

اما الش دوم نی سرعت ارژ دن وشی ردازیم. دوام اتری رچقدر م الا اشد در نهایت آن میرسد و اید مجددا ن را ارژ نید. رمینید اگر دو سه روزی ا وشیان ار نید و ارژ ن مام ود و دوباره رارژ اتری د د سا د د د ر ن اگر این دد متر از ساعت اشد ور باشد؟ نوا 9 ابلیت سوپرشارژ وآوی و استفاده از ارژر 66 اگر ر از آن م له داشته اشید میوانید دقیقه ارژ وشی را از ر ور نید از وا دار دهاید و نها 20 دقیقه رای ماده دن و نوشیدن مین مان افیست ا نوا 9 ما از الت املا اموش میزان از 60 درصد ارژ می رسد. نکته ایانی که رای دسترسی نین سرعتی نیاز رف نها الا و رید ارژر و ابل داگانه . در ردیف نوا 9 ارژر سوپر ارژ 66 مراه ابل USB Type-C

در ورت مایل میوانید رای رید نوا 9 از ریق این لینک اقدام کنید.

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما