ارلمان ایتالیا منحل دسرجیو ماتارلا رئیسمهور ایتالیا روز نجشنبه ارلمان این ور را منحل و سپتامبر

به گزارش ایرنا از “یورونیوز”، ماتارلا در سخنرانی کوتاه پس از دیدار با رؤسای مجلس پایین و سنای ایتالیا اعلام کرد که انحلال مجلس “آخرین انتخاب” است، اما با توجه به شرایط سیاسی در حال تغییر ایتالیا “اجتناب ناپذیر”است.

رس مهور ایتالیا ا ماریو دراگی نخست وزیر این ور واست ا مان ل دولت دید در مار ود مان

ماتارلا اکید رد ایتالیا سری انتخاب های سخت و دات وری است نیاز به خرید سریع ارارد است.

رئیس جمهورهای ایتالیایی چالشهای پیش روی خانواده‌ها و کار‌ها به ویژه تورم، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بالا و خاک جنگ روسیه و آمریکا را به مقامات سیاسی این کشور می‌گویند.

وی مچنین ر اجرای اصلاح لازم رای مایت از ندوق ازیابی اروپا اکید رد.

دراگی نخست وزیر ایتالیا س از ناکامی در احیای دولت ائتلافی، از سمت راست ود استعفا رد.

دراگی روز نجشنبه نمایندگان ارلمان

دراگی رار است ا سرجیو ماتارلا رئیس مهور ایتالیا

ماتارلا اولین استعفای درگی را رد و از اوست یک مذاکره ری را ا انونگذاران.

ن نج ستاره ا رایش از احزاب دولت ائتلافی، ا رمان دیدی آنونگذاران االیا این سیاست رای اعتماد کردند اما نج استار این اقدام را دریم رد و ا ا م م.

سپس از درا رئیس سابق آنک مرکزی اروپا، وسته د ا روز ارشنبه

از اتفاق ارشنبه نبش نج ستاره در رای اعتماد دید رکت نخواهد رد. اکم «لگا» و «فورزا ایتالیا» نیز اعلام کرد در رای ری رکت نخواهند رد. در مقابل، راست میانه ابتکاری رای روج نبش نج ستاره از ائتلاف نهاد رد.

دراگی موفق سب رای اعتماد مجلس snapko د، اما اعتنایی رکای ائتلافی ورت ملی معنای روپاشی دولت است. این امر راه را رای انتخابات ودهنگام ممکن است در سپتامبر اکتبر گزارش ود موار واهد رد.

جمهوری ایتالیا یک سال و پنج ماه پیش با معرفی دراگی به عنوان نخست‌وزیر زمینه تشکیل دولت وحدت ملی از احزاب چپ تا احزاب راست افراطی را پس از شناسایی ویروس‌های امنیتی فراهم کرده بود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم