اختلاسگر رگ ناپدید د اوری است؟


ممودرضا و در مهر آنه اوری وسط دادگاه اقتصادی اخلال در نظام سال س و دریافت رشوه سال محکومیت د.

اوری است؟

ارش رمان ملی، اکنون رخی سایتا ادعای مفقود دن اوری را مطرح و مانایی را منتشر می کند. از این منها ویل اوری ایران است. ۴ آبان ۹۹ بود که فرمانده نیروی انتظامی گزارشان کرد: «دو بار تا محل سکونت خاوری رفتیم و حتی به پلیس آنجا گفتیم که محل وی کجاست اما پلیس آنجا را نپذیرفت، در همین موضوع استرداد بانک سرمایه، پلیس اینترپل نیز کرد. که ما در کجا زندگی می کنم، محل سکونت درصد بالایی از این مکان شناسایی شده است و حتی پلیس آن کشور محل سکونت آنها را نمی دانند بعضی مواقع موضوع حالت سیاسی پیدا می کنند و همکاری مدنظر نمی گیرند.»

مهر سال گذشته هم رئیس پلیس بین‌الملل فراجا در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، در مورد استرداد محمودرضا خاوری یکی از اخلالگران کلان نظام اقتصادی کشور که به کانادا متواری شده است تصریح کرد: استرداد وابسته به روابط دیپلماتیک و قضائی کشورهاست و برای این مجرم به رغم دور اعلان رمز و دستگیری و گزارشی دادگاه

سردار شیرزاد اظهار داشت: افرادی که اعلان قرمز همیشه تحت تعقیب هستند و از خدمات شهروندی کشوری محروم هستند و به محض خروج از کشوری که ساکن آن هستند، دوباره در حال فعالیت هستند. سردار رضا ریح رد: مقامات رسمی ور ا امروز استرداد اوری را ایید نکرده اند.

روج از آنادا؟

مانه دیگر ر محل سکونت اوری است. ر این ادعا را مطرح می کند احتمال ار دولت انادا سالها انادا نمیرفت اوری در این ور است و مدعی ود ورهای وزه مریکای نوبی ریخته است! در سال ۹۲ بار دیگر شایعه خروج خاوری از کانادا مطرح شد و نوشت: «رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی گفت: به گفته پلیس کانادا، خاوری از کشور کانادا خارج شده و احتمالاً به آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب فرار کرده است.

سرنگ مسعود رضوانی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محمود خاوری اظهار داشت: پلیس کانادا در ابتدای این پرونده اعلام کرد که خاوری به احتمال زیاد کشور کانادا را وارد می کند ولی از محل دقیق آن اطلاعی ندارد که پلیس ایران اطلاعات دقیق محل وی و حتی آدرس منزل را ندارد. اوری را در اختیار لیس آنادا رار داد. وی با بیان اینکه ایران خروج خاوری از کانادا را نمی‌کند کرد: خروج خاوری از کشور کانادا آخرین اطلاعاتی است که پلیس از این فرد در اختیار ما قرار دارد.

رضوانی با دنبال این است که ما کماکان به دستگیری خاوری هستیم، افزود: نظر ماست این مطلب است که تمام مجرمان فضای بین الملل را برای خود ناامن احساس می کنند و در این فضای فعالیت های مجرمانه را از سر نگیرند. وی ادامه داد: مطمئناً ممکن است خاوری با عناوین جعلی و با استفاده از چهره مبدل به دیگری وارد شود ولی ترد مجرمان در هر کشوری نشانه‌ای از ضعف پلیس آن کشور است.»

ای آناد اوری در آنادا

نکته ابل امل اخباری از میرد درباره الیت اعضای انواده اوری در انادا منتشر شده است. مجله تایکون در یکی از شماره‌های خود اردوان (اردی) خاوری، پسر محمودرضا خاوری، مدیر پیشین بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم‌شده در ایران به‌خاطر در اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی را به‌عنوان «تاجر الهام‌بخش» سال ۲۰۲۲ انتخاب کرده‌اند. نکته الب ارش ایکون این است این مجله انواد اردوان را ارآفرین نوان رده است.

در گزارش مجله تایکون درباره اردوان خاوری آمده است: «اردوان خاوری متعلق به خانواده‌هایی است که نسل‌های کارآفرینی را تجربه کرده‌اند و صدها سال کسب‌وکار و ظرافت‌های آن را به اوج رسیده‌اند.» سر اوری م انادا ازدواج رد مراسم واشی ادی داشت. رندیس اوری رخلاف رادرهایش درس و مشق و لمآموزی ود اما ویا در آن دختر، ران .

آنه اوری در ورنتو روردین ود ویدئوی لیغاتی روش آن در ا نشر اجتماعی ده میدود

این انه لوکس در ورنتو رار دارد، میلیون دلار (حدودا میلیارد ومان) متاری ده است. آن طور که مجله ایرانیان کانادا گزارش داده، طبق مدارک به دست آمده ماندانا خلیلی شورینی، همسر خاوری، درگیر دادگاهی برای یکی از وام‌های درخواستی خود روی این ملک است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم