اتی از «کودتا» لیه اسکوچیچ در ملی


برکناری دراگان اسکوچیچ از هدایت تیم ملی کشورمان بعد از آن، کرواسی هم در پی رسانه‌های این کشور دنبال می‌شود.

Sportske از رسانه رواسی در دو روز اخیر است

این سایت کُروات گزارش از اتفاقاتی که در ایران برای اسکوچیچ رخ داده است، به عنوان یک «کودتا» نام برد و از تماس برانکو ایوانکوویچ خبر داد که تاکید کرد جای اسکوچیچ در ایران کار نمی‌کند.

در این ارش مده آمده است: بعد از این خبرگزاری دولتی اعلام کرد که مربی کروات به احتمال زیاد اخراج می‌شود و نامزدهای جانشینی او از جمله برانکو ایوانکوویچ که آثاری در ایران از خود بر جای گذاشته است معرفی کرده بود، سایت فدراسیون فوتبال ایران این خبر را منتشر کرد. را اکی است ات رئیسه دراسیون ایران لسهای را اسکوچیچ گزارش رده است، اما در لسه ودی را. در متنی نوان لسه سرپرست تیم ملی و اعضای رئیسه رگزار د مدیریت م در وصف اتفاقات و مشکلات وضیحاتی رد و سئوالات اسخ داد.»

در ادامه این گزارش به دودستگی‌ها در فوتبال ایران و تیم ملی و تاثیر دولت بر رویدادهای فوتبال اشاره و اظهارات میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال درباره تفاوت بازیکنان منعکس شده است.

رسانه ُرو نوشت: «نمیوانات دقیقاً اتفاقی میافتد. دیهی است مبارزات لی رای رتری در دراسیون و ملی وجود دارد ربطی ازیا و نتایج ملی ندارد. ا دراگان اسکوچیچ نوز این رصت را واهد داشت نا را در ام آنی دایت ند؟ جایی که آن‌ها یک گروه چالش برانگیز با آمریکا، انگلیس و ولز دارند، آیا در جلسه به اندازه کافی پاسخ‌های قانع کننده‌های داده و آیا حامیانش قدرت نجاتش را داشته‌اند؟ ا ن لسه رفاً رای رضایت امیانش د و لاً محاکمه ده است. این موضوع را در این روزا متوجه میویم…»

Sportske رانکو : لی الت میکشم. روزنامه نگاران ایرانی مام روز ا من ماس میگیرند. مرا در ن رایط رار میدهند، و انگار دارم اسکوچیچ را راب منم.

رانکو افزود: میدانید در ایران وضعیتی دارم. ر وقت ری ا هدایت دید مید از من و ارلوس روش اد منند، اما س از دراسیون ایران ا مرد. من ا مان ا سال رارداد دارم.

رئیس سابق مملی ایران من مایت از اسکوچیچ اکید رد: رای رفتن نین لی اید لی ا ل ود. اینها میمات سانی میان و وص رای من ناخوشایند است مجبور به نشینم اسکوچیچ وم. من نین آری نمینم و اری اخراج او ندارم.

این رسانه در آدام سراغ ملادن اینیر دستیار اسکوچیچ در ملی ایران رفته است. انیر اَن انکه نباید از این اتفاقات رد، : لاً مینی ود ما ر مینیم. این اتفاق رخ نداد و الا اِی من از رسانه های ایران دنبال می کنم ممکن است اینطور باشد. م از انتقادات و ران ل رفته است.

وی در اسخ این سئوال را ایرانیا از مربیان ام آنی رایشان ارمغان ورد راضی مخالف؟ اکید رد: نظر میرسد میواهند نفر را از ودشان – نوان سرمربی – منصوب ند.

مربی ملی ایران و دستیار اسکوچیچ افزود: این وضعیت اصاست. از ابتدا مشکلات ادی وجود داشت. اعتمادی ادی در ار ود. اسکوچیچ ا نتیجه ماندنی، ون میشه رنده ود.

انیر مچنین اکید رد اسکوچیچ موفق د ا ورش در ایران ورق را سود این م رگرداند.

بخش پایانی این گزارش به کمک اسکوچیچ به فوتبال ایران در آستانه حذف از مسابقات انتخابی جام جهانی اختصاص دارد: «به یاد بیاوریم که ایران با هدایت مارک ویلموتس بلژیکی در مرحله مقدماتی جام جهانی مقابل بحرین و عراق شکست و وحشت و وحشت ایجاد شد. . نوان مک اضطرار نا اسکوچیچ را استفاده از ردند سری از روزیا را

اسکوچیچ سرعت ود را رد و در ازی اپی روز د. او سپس مقابل ره نوبی ساوی – رسید و ازهم ار رد متوالی را ن رفت؛ بنابراین ۱۴ پیروزی و یک تساوی نتایج اسکوچیچ ۱۵ بازی نخست بود که برای آزمایش‌ها جواب نداد… آن‌ها سپس ۲ بر صفر کره جنوبی شکستند و ۲ بر صفر لبنان را شکستند. این ایان ای ایران در انتخابی ام آنی ود. نا در ماه وئن در دیداری دوستانه ا ن ر مغلوب الجزایر می دهند.»

Sportske که اسکوچیچ واند نوان سرپرست ایران ارش ادامه دهد نوز نامشخص است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم