ابزار «جو آیدن» رای مین ایران


رارو- اعضای جمهوریخواه از سی و سه تن سنای آمریکا در نامهای به جو باید هشدار بدهند که اگر دولتش مانع از بررسی توافق است با ایران می شود، برای بیاثر کردن آن تلاش خواهند کرد و در بازگشت جمهوریخواهان به قدرت، در صدد لغو آن برخواهند آمد.

به گزارش فرارو، این عده به رهبری سناتور تد کروز، از مخالفان موافق توافق هستهای 2015 – برجام – در نامه خود به جو باید گفت که از “تمام گزینه ها و اهرم های موجود” استفاده می کند تا مطمئن شود که در توافق جدید. ایران “به وانین ایالات متحده آمریکا ایبند واهد ماند.”

نام‌های گفته‌اند که اگر دولت به تصویب قانونی در مورد امضای کنترل کنگره بر روی تغییرات توافق باز است سال 2015 نکند، در راه اجرای توافق نهایی به «اقدامات شدید تا ممانعت در اجرای آن» دست خواهند زد.

در حال حاضر تعداد کرسی های دو حزب جمهوریخواه و دموکرات (حزب جو بایدن) در سنای آمریکا مساوی است، اما در صورت بنبست در رایگیری، کاملا هریس، معاون رئیس جمهور که رسما ریاست سنا را برعهده دارد و در موارد عادی در مجلس شورای اسلامی و رایگیری شرکت می کند. نمیند، میوان رای ود را ار رد.

مریکا در المین دادن ایران است
متالله لاحت ارشناس مسائل نالمل در و ا رارو با اشاره به اینکه ثابت است علیرغم نگارش متن پیشنویس احیای برجام، باقی مانده و مورد اختلاف جدی است، گفت: به هر حال، دولت باید خیلی مقاومت کند در مورد تضمین دادن به ایران در مورد عدم خروج از توافق وجود دارد، اما اکنون. اﻳﺠﺎدﻳﺪ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ

وی افزود: اما باید نشان داد قوانین داخلی آمریکا می تواند با استفاده از اختیاراتی که دارد، مانع کنگره را دور زده و تضمین هایی را با توجه به اختیاراتی که به ایران بدهد، برای این موضوع هم باید از طریق 5 ابزار، یک توافقنامه، دو استفاده کند. رمان اجرایی، دستورالعمل، ار نامه و دست ر ادداشت میواند ایران می دهد.

فلاحتپیشه اظهار داشت: به نوعی از خانواده آمریکایی با این پیام خود را به طرف ایرانی داده است که دولت آمریکا از تمام توانایی هایی که برای تضمین ایران وجود دارد، استفاده کرده و باید از این استفاده فرصت کرد و هر زودتر توافق را انجام داد، از سوی دیگر این موضوع میوانند درآمدی اشد رای نده در دولت دی مریکا ادامه دا ند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: تغییر برجام از سویی دیگر در شرایط خاص صورت گرفت و نباید به این احیای برجام خودداری کرد، به هر دو طرف توافق نیاز دارند، نکته مهم این است که موضوع ایران و پرونده هستهای کشورمان از اولویت های چالش هاست. سیاست خارجی آمریکا خارج شده است که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، در زمان تعیین این موضوع اصلی دولت وی بود، اما در حال حاضر آمریکا مسائل مهمی را نیز پیش روی خود دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم با اشاره به اینکه معافیت‌های ایران به نوعی از توافق است، ادامه داد: رفع تحریم‌های همکاری‌های ایران نشان می‌دهد که سازوکارهای فنی توافق‌شده و دو طرف باید در این زمینه روند مذاکرات را سرعت بخشد. بخشیده اند تا نتیجه لازم حاصل شود، حضور رابرت مالی در کمیته روابط خارجی سنا به نوعی نشان دهنده آن است که او و دولت باید در حال حاضر اقناع سازی نمایندگان کنگره هستند و میخواهند این موضوع را به اثبات برسانند که حد مقدمات را در توافق با ایران انجام دهند. در

فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه وقتی در احیای برجام زیانآور است، گفت: باید توافق به مرحله اجرا شود، زیرا در این زمان است که توافق نتیجه می‌دهد و می‌تواند مانع از شکست مجدد توافق شود، از سوی دیگر هر چند که باشد. دو ایرانی و مریکایی ور مستقیم در ارتباط،

وی بیان کرد: از سویی اظهارات افرادی مانند اولیانوف که میگوید 5 دقیقه تا زمان احیای برجام باقی مانده است، نشان می دهد که این دیگر را نشان می دهد که آنها می خواهند بیشتر از این ببرند، به نوعی شرکای برجام، می خواهند از طریق برجام به آنها دسترسی داشته باشند. با نظام اللّه و ایران و آمریکا برسند و میخواهند سمت و سوی انتخاب را مشخص کنند و به نوعی وقت را تلقین کنند، اما دو طرف اصلی یعنی ایران و آمریکا باید مستقیماً با یکدیگر مخالفت کنند، تا هر چه زودتر ابهام کنند. وافق اصل د.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم