آیدن: رهبر داعش د

[ad_1]

و آیدن، رئیس مهور مریکا ا انتشار آنیه از دن ابوابراهیم القریشی،

جون، رئیس جمهور آمریکا در بیانیه خود آورده است: شب گذشته به دستور من، ارتش ایالات متحده در شمال غرب سوریه با موفقیت عملیات ضد تروریستی را برای محافظت از مردم آمریکا و متحدان ما و تبدیل جهان به مکانی امن تر انجام دادند.

ما رکت مهارت و رشادت نیروها مسلح ود، ابوابراهیم رهشمی مه مریکایی سلامت از ملیات ازگشته اند. من امروز سخنانی را مردم مریکا واهم رد. داوند نیروهای ما را ند.

منابع پیش این اعلام کردند که آزمایش DNA بر روی اجساد به جا مانده در نتیجه چند عملیات هلی برن آمریکا در سوریه برای تایید مرگ عبدالله قرداش «معروف به ابو ابراهیم القریشی، سرکرده گروه تروریستی داعش در حال انجام است.

این منابع العربیه ند، در ن دگان ملیات ویژه مریکا در ادلب سوریه، سه ن مان میرود مسران

ان منابع اطر نشان ردند، این افراد از نکه از نها ود را در داخل منزل مورد دف منفجر رد،

الریشی از درمند است س از لاکت ابوبکر دادی در سال رای سرکردگی وی در این لات رگ رر.

آیدن: رهبر داعش د

مقام آمریکایی، این ملیات رگترین ملیات نیروهای مریکا در مال رب سوریه از مان دن دادی

نیروهای ویژه مریکا در ملیاتی سه ساعت نتاگون ن را

نتاگون اتی در مورد اینکه سی دف این مله وده است، ارائه نکرد. ساکنان و فعالان توصیف کردند که شاهد یک حمله به زمینی بزرگ بودند که نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده با استفاده از هلیکوپتر در منطقه فرود آمدند و به خانه های حمله کردند.

از این، رویترز نقل از رخی روههای ارتش سوریه مله ائتلاف روریست وابسته القاعده را دف رفت. اما ویت وی و سرنوشت این روریست را مشخص کرد.

[ad_2]

Sadie Kirk

کارشناس فرهنگ پاپ. موسیقی نینجا. عاشق غذا. نویسنده. دوست حیوانات در همه جا. گورو معمولی بیکن.

تماس با ما